გრანტები / საერთაშორისო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  641 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გოგია, ვ.ზვიადაური. ვიბრციული სატრანსპორტო-ტექნოლოგიური მანქანის კომპლექსური კვლევა და ახალი მაღალმწარმოებლური კონსტრუქციების დამუშავება. სესფ-ის გრანტი . 2009-2011წ. . NGNSF/ST08/7-486. .

დ. ბლუაშვილი, ბ. თუთბერიძე, ფედერიკო პასქუარე, ლ. ბაშალეიშვილი, ა. ოქროსცვარიძე. ვულკანური საშიშროებანი და დაცვითი ღონისძიებანი კასპიური ნავთობგაზსადენის საქართველოს მონაკვეთზე. NATO-05.06. 2008-10. 2008-2009წ. დამხმარე. . ა.ჯანელიძის გეოლოგიური ინსტიტუტი.

კ. ფხაკაძე. თსუ სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამის ,,კომპიუტერის სრული პროგრამულ-მომსახურეობითი მოქცევა ბუნებრივ ქართულ ენობრივ გარემოში” ქვეპროექტი „ძირითადი და დამხმარე სახელმძღვანელოები თანამედროვე მათემატიკურ ლინგვისტიკაში“. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი. 2003-2004წ. პროექტის ხელმძღვანელი და დირექტორი. ნომერზე ინფორმაცია არ გვაქვს. ლოგიკისა და ენის ქართული ჯგუფი.

გ. ჯინჭარაძე, ნ.ჯამასპაშვილი, რ.მაისურაძე. იმერეთის რეგიონის ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური კარკასის რუკების შედგენა ტყეთსარგებლობის მიზანებისათვის. მსოფლიო ბანკი. 2007-2008წ. ძირითადი პერსონალი. . საქართველოს კარტოგრაფთა ასოციაცია.

ე. მიდელაშვილი. ინტერნეტის შემსწავლელი კურსები საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის პედაგოგებისთვის. ტემპუს ტასის . 2002-2002წ. მასწავლებელი. CD_JEP-21237-2000. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი.

ლ. შავლიაშვილი. ინფორმაციის მართვის ჰარმონიზაცია ცოდნისა და გლობალური გარემოს მონიტორინგის გაუმჯობესებისთვის საქართველოში. UNDP. 2017-2017წ. ნიადაგის ექსპერტი. . საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო.

ლ. ჩახვაშვილი. ინფორმაციის ფილოსოფია და სინერჯია: მდგრადობა და უსაფრთხოება. ნატო. 2011-2012წ. კოორდინატორის თანაშემწე. 984274. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფიზიკის დეპარტამენტი.

თ. ურუშაძე. კადასტრისა და მიწის რეგისტრაციის პროექტი KfW . KfW . 2002-2006წ. მეცნიერ-კონსულტანტი ნიადაგმცოდნეობის დარგში. . .

Т. Чубинишвили, მ. აბაიშვილი, ვ.მაღრაძე. კავკასიის მთიანი რეგიონის მდგრადი განვითარება-ადგილობრივი დღის წესრიგი 21. მონაცემთა ბაზა - კავკასიის მთიანი რეგიონების მდგომარეობა. კავკასიის გარემოსდაცვითი რეგიონალური ცენტრი - REC CAUCASUS. 2005-2006წ. პროექტის ხელმძღვანელი. 14367-30. ინსტიტუტი ტექინფორმი .

თ. ჭიპაშვილი. კარტოფილის უვირუსო სინჯარის მცენარეების - აგრია, ნევსკი, მარფონა (10 000) მიღება გამრავლება და მათი გადაცემა ახალქალაქის რაიონის სოფელ ქოთელიას მეკარტოფილეებისათვის. UMCOR. 2007-2008წ. პროექტის შემსრულებელი. . ბიოტექნოლოგიის ცენტრი.

ე. ბულაური. კარტოფილის უვირუსო სინჯარის მცენარეების - აგრია, ნევსკი, მარფონა (10 000) მიღება გამრავლება და მათი გადაცემა ახალქალაქის რაიონის სოფელ ქოთელიას მეკარტოფილეებისათვის. UMCOR. 2007-2008წ. პროექტის შემსრულებელი. . ბიოტექნოლოგიის ცენტრი.

კ.ბილაშვილი, დ.კერესელიძე. კატასტროფული წყალმოვარდნების მოდელირება და რისკის შემცირების ინტეგრირებული სისტემა მდ. ტისას (უკრაინა) და რიონის(საქართველოს) მაგალითზე. უკრაინის სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი. 2005-2006წ. მკვლევარი. GG 3127. თსუ.

ო. თავდიშვილი. კვალიფიკაციის ამაღლება ერლანგენ–ნიურბერგის უნივერსიტეტში, სახეთა ამოცნობის დეპარტამენტი. DAAD - გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის გრანტი. 2005-2006წ. . GR 6205 - A0538588. .

ნ. ლაცაბიძე. კვალიფიკაციის ამაღლება სიენის უნივერსიტეტში (იტალია). იტალიის საელჩო საქართველოში. 2011-2011წ. . . .

ე. თურქია. კვლევითი სტიპენდია დოქტორანტებისა და ახალგაზრდა მეცნიერებისათვის. გერმანიის აკადემიური გაცვლის ფონდი. 2001-2002წ. სტაჟიორი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

დ. ჯიშიაშვილი. კიბოს უჯრედების თვითრეგულირებადი (კიურის ტემპერატურით ლიმიტირებული) მაგნიტური ჰიპერთერმიისთვის ახალი ნანომასალების შექმნა და კვლევა. უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნიკის ცენტრი. 0-0წ. შემსრულებელი. 7089. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

დ. ჯიშიაშვილი. კიბოს უჯრედების თვითრეგულირებადი (კიურის ტემპერატურით ლიმიტირებული) მაგნიტური ჰიპერთერმიისთვის ახალი ნანომასალების შექმნა და კვლევა. უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნიკის ცენტრი. 2018-2020წ. შემსრულებელი. 7089. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

დ. ჯიშიაშვილი. კიბოს უჯრედების თვითრეგულირებადი (კიურის ტემპერატურით ლიმიტირებული) მაგნიტური ჰიპერთერმიისთვის ახალი ნანომასალების შექმნა და კვლევა. უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნიკის ცენტრი. 2018-2020წ. შემსრულებელი. 7089. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

A. Jishiashvili, ა. ჭირაქაძე, ზ. ბუაჩიძე, დ. ჯიშიაშვილი, ზ. შიოლაშვილი, ნ. მახათაძე. კიბოს უჯრედების თვითრეგულირებადი (კიურის ტემპერატურით ლიმიტირებული) მაგნიტური ჰიპერთერმიისთვის ახალი ნანომასალების შექმნა და კვლევა. უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნიკის ცენტრი. 2018-220წ. შემსრულებელი. 7089. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. მახათაძე, ზ.შიოლაშვილი, დ. ჯიშიაშვილი. კიბოს უჯრედების თვითრეგულირებადი (კიურის ტემპერეტურით ლიმიტირებული) მაგნიტური ჰიპერ თერმიისათვის ახალი ნანომასალების მიღება და კვლევა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი –უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი. 2018-2020წ. . . .