გრანტები / საერთაშორისო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  641 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მახვილაძე, თ. ჩუბინიშვილი. მეცნიერთა სწავლების პროგრამა კვლევითი სამუშაოების კომერციალიზაციის სფეროში. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი ISTC. 2001-2002წ. ხელმძღვანელი. . ინსტიტუტი ტექინფორმი.

ს. ფაღავა. მივაღწიოთ საჯაროობას - ხელი შევუწყოთ საზოგადოების გარდაქმნა-განვითარებას და ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში თანაარსებობას.. ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველო. შიფრი- NG 09-96. 1996-1996წ. პროექტის ხელმძღვანელი. შიფრი- NG 09-96. თსუ , რადიონახშირბადის და დაბალი რადიოაქტივობის ლაბორატორია.

ზ. სვანიძე. მიზნობრივ-პროგრამული დაფინანსებისათვის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების დეპარტამენტის კონკურსზე წარდგენილი პროექტი. . 1992-1999წ. პროექტის ხელმძღვანელი. 927 . .

ნ. ბუაჩიძე. მინამატას კონვენციის რატიფიცირებისა და მისი აღსრულების მიზნით საქართველოში გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გაძლიერება და ინსტიტუციურ შესაძლებლობათა განმტკიცება. . 2016-2017წ. ექსპერტი გარემოთდაცვით საკითხებში. . .

ბ. კილოსანიძე. მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტი. ამერიკის ოპტიკური საზოგადოების (OSA) კონფერენციაში Frontier in Optics 2010 მონაწილეობისათვის. როჩესტერი, ნიუ იორკი, აშშ. ამერიკის ოპტიკური საზოგადოება (OSA). 2010-2010წ. ინდივიდუალური . . .

ბ. კილოსანიძე. მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტი. ოპტიკისა და ფოტონიკის საერთაშორისო საზოგადოების (SPIE) SPIE Europe Photonics Symposium-is farglebSi ჩაtarებული European Photonics Innovation Village მონაწილეობისათვის (საერთაშორისო კომიტეტის მიერ შერჩეული მსოფლიოს 15 საუკეთესო ტექნოლოგიებს შორის ფოტონიკისა და ოპტიკის დარგში ჩვენი ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი პროექტი). სტრასბურგი, საფრანგეთი. ოპტიკისა და ფოტონიკის საერთაშორისო საზოგადოება (SPIE). 2008-2008წ. ინდივიდუალური. . .

ბ. კილოსანიძე. მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტი. ოპტიკისა და ფოტონიკის საერთაშორისო საზოგადოების (SPIE) SPIE Security + Defence 2015 სიმპოზიუმში მონაწილეობისათვის (invited paper). ოპტიკისა და ფოტონიკის საერთაშორისო საზოგადოება (SPIE). 2015-2015წ. ინდივიდუალური. . .

ბ. კილოსანიძე. მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტი. ოპტიკისა და ფოტონიკის საერთაშორისო საზოგადოების (SPIE) Photonics West Symposium-ში მონაწილეობისათვის. სან ხოსე, კალიფორნია, აშშ. Civilian Research and Development Foundation (CRDF, USA) and Georgian Research and Development Foundation (GRDF). 2005-2005წ. ინდივიდუალური . № TGP-01. .

ნ. მახვილაძე, თ. ჩუბინიშვილი. მონაცემთა ბაზა - ადამიანის საარსებო გარემო: ატმოსფერო, წყალი, ნიადაგი. სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრი (ISTCI). 2004-2007წ. ხელმძღვანელი. . ინსტიტუტი ტექინფორმი.

ნ. მახვილაძე. მონაცემთა ბაზა - ადამიანის საარსებო გარემო: ატმოსფერო, წყალი, ნიადაგი. სამეცნიერო ინფორმაციის საერთაSორისო ცენტრი ISTCI. 2004-2005წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . ინსტიტუტი ტექინფორმი.

თ. ჩუბინიშვილი. მონაცემთა ბაზა - ანალიზური მასალები: მეცნიერება, ტექნიკა, ბიზნესი. სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრი (ICSTI). 2007-2010წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . ინსტიტუტი ტექინფორმი.

ნ. მახვილაძე, მ. კოპალეიშვილი, თ. ჩუბინიშვილი. მონაცემთა ბაზა-ანალიზური მასალები: მეცნიერება, ტექნიკა, ბიზნესი. სამეცნიერო ტექნიკური ინფორმაციის საერთასორისო ცენტრი (ICSTI). 2007-2010წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . ინსტიტუტი ტექინფორმი.

ფ. წოწკოლაური, ნ.მახვილაძე, თ.ჩუბინიშვილი და სხვ.. მონაცემთა ბაზის "ეროვნული საინფორმაციო რესურსები" ფორმირება. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის ცენტრი (ICSTI). 2007-2012წ. . . ტექინფორმი.

უ. ზვიადაძე, უ. ზვიადაძე, მ . მარდაშოვა. მძიმე მეტალები საქართველოს სამთამადნო წარმოების რაიონებში გავრცელებულ მიწისქვეშა წყლებსა და ნიადაგებში. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი (ISTC). 2004-2008წ. პასუხისმეგებელი შემსრულებელი. G-945. სტუ.

M. Mardashova, U. Zviadadze. მძიმე მეტალები საქართველოს სამთამადნო წარმოების რაიონებში გავრცელებულ მიწისქვეშა წყლებსა და ნიადაგებში. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი (ISTC). 2004-2008წ. შემსრულებელი. G-945. სტუ.

ზ. ღვინიაშვილი. მჭრელი იარაღის საიმედოობისა და ეფექტურობის ამაღლება. ფოლკსვაგენის ფონდი. 2007-2009წ. მეცნიერთანამშრომელი. Az: I/83 058 (3744-3407). საქართვლოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გ. კუჭავა, მ.არაბიძე, ე.ბაქრაძე. მხარდაჭერა წყლის ხარისხის მონიტორინგის ხარისხის მენეჯმენტის სისტემისა და საინფორმაციო სისტემის, როგორც საქართველოში წყლის პოლიტიკაში გადაწყვეტილების მიღების ინსტრუმენტი, სრულყოფისათვის. სლოვაკეთის რესპუბლიკა. 2010-2010წ. ექსპერტი. . გარემოს ეროვნული სააგენტო.

ა. ჯიშიაშვილი. ნანომავთულების გაზრდის ახალი ტექნოლოგიების შემუშავება და აირების ზემგრძნობიარე სენსორების დამზადება. უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნიკის ცენტრი. 2016-2018წ. შემსრულებელი. 6204. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

N. Makhatadze, D. Jishiashvili, Z. Shiolashvili, A. Jishiashvili, D. Sukhanovi. ნანომავთულების გაზრდის ახალი ტექნოლოგიების შემუშავება და აირების ზემგრძნობიარე სენსორების დამზადება. STCU. 2016-2018წ. შემსრულებელი. #6204. სტუ, კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

გ. ყიფიანი. ნატრიუმის სულფატის ხსნარების ფილტრების რეგენერაცია. მეცნიერების და ტექნოლოგიების სამეცნიერო საერთაშორისო ცენტრი. 2005-2007წ. კონსულტანტი. G-725. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.