გრანტები / საერთაშორისო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  635 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. კილოსანიძე. მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტი. ოპტიკისა და ფოტონიკის საერთაშორისო საზოგადოების (SPIE) SPIE Security + Defence 2015 სიმპოზიუმში მონაწილეობისათვის (invited paper). ოპტიკისა და ფოტონიკის საერთაშორისო საზოგადოება (SPIE). 2015-2015წ. ინდივიდუალური. . .

ბ. კილოსანიძე. მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტი. ოპტიკისა და ფოტონიკის საერთაშორისო საზოგადოების (SPIE) Photonics West Symposium-ში მონაწილეობისათვის. სან ხოსე, კალიფორნია, აშშ. Civilian Research and Development Foundation (CRDF, USA) and Georgian Research and Development Foundation (GRDF). 2005-2005წ. ინდივიდუალური . № TGP-01. .

ნ. მახვილაძე, თ. ჩუბინიშვილი. მონაცემთა ბაზა - ადამიანის საარსებო გარემო: ატმოსფერო, წყალი, ნიადაგი. სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრი (ISTCI). 2004-2007წ. ხელმძღვანელი. . ინსტიტუტი ტექინფორმი.

ნ. მახვილაძე. მონაცემთა ბაზა - ადამიანის საარსებო გარემო: ატმოსფერო, წყალი, ნიადაგი. სამეცნიერო ინფორმაციის საერთაSორისო ცენტრი ISTCI. 2004-2005წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . ინსტიტუტი ტექინფორმი.

თ. ჩუბინიშვილი. მონაცემთა ბაზა - ანალიზური მასალები: მეცნიერება, ტექნიკა, ბიზნესი. სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრი (ICSTI). 2007-2010წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . ინსტიტუტი ტექინფორმი.

ნ. მახვილაძე, მ. კოპალეიშვილი, თ. ჩუბინიშვილი. მონაცემთა ბაზა-ანალიზური მასალები: მეცნიერება, ტექნიკა, ბიზნესი. სამეცნიერო ტექნიკური ინფორმაციის საერთასორისო ცენტრი (ICSTI). 2007-2010წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . ინსტიტუტი ტექინფორმი.

ფ. წოწკოლაური, ნ.მახვილაძე, თ.ჩუბინიშვილი და სხვ.. მონაცემთა ბაზის "ეროვნული საინფორმაციო რესურსები" ფორმირება. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის ცენტრი (ICSTI). 2007-2012წ. . . ტექინფორმი.

უ. ზვიადაძე, უ. ზვიადაძე, მ . მარდაშოვა. მძიმე მეტალები საქართველოს სამთამადნო წარმოების რაიონებში გავრცელებულ მიწისქვეშა წყლებსა და ნიადაგებში. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი (ISTC). 2004-2008წ. პასუხისმეგებელი შემსრულებელი. G-945. სტუ.

M. Mardashova, U. Zviadadze. მძიმე მეტალები საქართველოს სამთამადნო წარმოების რაიონებში გავრცელებულ მიწისქვეშა წყლებსა და ნიადაგებში. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი (ISTC). 2004-2008წ. შემსრულებელი. G-945. სტუ.

ზ. ღვინიაშვილი. მჭრელი იარაღის საიმედოობისა და ეფექტურობის ამაღლება. ფოლკსვაგენის ფონდი. 2007-2009წ. მეცნიერთანამშრომელი. Az: I/83 058 (3744-3407). საქართვლოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გ. კუჭავა, მ.არაბიძე, ე.ბაქრაძე. მხარდაჭერა წყლის ხარისხის მონიტორინგის ხარისხის მენეჯმენტის სისტემისა და საინფორმაციო სისტემის, როგორც საქართველოში წყლის პოლიტიკაში გადაწყვეტილების მიღების ინსტრუმენტი, სრულყოფისათვის. სლოვაკეთის რესპუბლიკა. 2010-2010წ. ექსპერტი. . გარემოს ეროვნული სააგენტო.

ა. ჯიშიაშვილი. ნანომავთულების გაზრდის ახალი ტექნოლოგიების შემუშავება და აირების ზემგრძნობიარე სენსორების დამზადება. უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნიკის ცენტრი. 2016-2018წ. შემსრულებელი. 6204. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

N. Makhatadze, D. Jishiashvili, Z. Shiolashvili, A. Jishiashvili, D. Sukhanovi. ნანომავთულების გაზრდის ახალი ტექნოლოგიების შემუშავება და აირების ზემგრძნობიარე სენსორების დამზადება. STCU. 2016-2018წ. შემსრულებელი. #6204. სტუ, კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

გ. ყიფიანი. ნატრიუმის სულფატის ხსნარების ფილტრების რეგენერაცია. მეცნიერების და ტექნოლოგიების სამეცნიერო საერთაშორისო ცენტრი. 2005-2007წ. კონსულტანტი. G-725. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

თ. ეთერაშვილი. ნახშირბადის ნანონაწილაკების, ნანომილაკების, ნანოძაფების და ახალი ნანოკომპოზიციების მიღების ტექნოლოგია და კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. მკვლევარი. 3. სტრუქტურული კვლევების რესპუბლიკური ცენტრი.

რ. ქაცარავა. პაპაიას პროტეაზების კომპლექსის ქიმიური მოდიფიკაცია ბიოდეგრადირებადი სინთეზური პოლიმერ-მატარებლებით მათი საინექციო პრეპარატებად გამოყენების მიზნით. STCU/სესფ # 4309. 2007-2008წ. თანახელმძღვანელი. 4309. სტუ, სამედიცინო პოლიმერებისა და ბიომასალების კვლევითი ცენტრი (ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტთან ერთად).

მ. კოპალეიშვილი, ი. ბედინაშვილი, მ. ლებედევა, ნ. ჯავახაძე. პორტალის "დსთ-ს ქვეყნების საინფორმაციო საზოგადოების გზამკვლევი" შექმნა. იუნესკო. 2002-2004წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. 4500003909. ტექინფორმი.

ი. ბედინაშვილი, მ. კოპალეიშვილი, მ. ლებედევა, ჩუბინიშვილი თ., და სხვ.. პორტალის "დსთ-ს ქვეყნების საინფორმაციო საზოგადოების გზამკვლევი" შექმნა. იუნესკო. 2002-2004წ. შემსრულებელი. #4500003909. ტექინფორმი.

მ. კოპალეიშვილი, მ. ლებედევა, ნ. ჯავახაძე, ი. ბედინაშვილი. პორტალის "დსთ-ს ქვეყნების საინფორმაციო საზოგადოების გზამკვლევი" შექმნა. იუნესკო. 2002-2004წ. შემსრულებელი. # 4500003909. ტექინფორმი.

თ. ჯიშკარიანი, გ. არაბიძე, ო. კიღურაძე, მ. გუდიაშვილი. პროექტი: სტეფანწმინდის რაიონის ენერგოუზრუნველყოფის ალტერნატიული შესაძლებლობები“.. USAID - Advanced Engineering Associates International, Inc. - . 2010-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. №.DOT-I-00-04-022-00 №.ECI-GA-R2-06. საქართველოს ინჟინერ-ენერგეტიკოსთა ასოციაცია. .