გრანტები / საერთაშორისო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  636 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ჯიშკარიანი, გ. არაბიძე, ო. კიღურაძე, მ. გუდიაშვილი. პროექტი: სტეფანწმინდის რაიონის ენერგოუზრუნველყოფის ალტერნატიული შესაძლებლობები“.. USAID - Advanced Engineering Associates International, Inc. - . 2010-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. №.DOT-I-00-04-022-00 №.ECI-GA-R2-06. საქართველოს ინჟინერ-ენერგეტიკოსთა ასოციაცია. .

რ. ქაცარავა. პროექტის განვითარების გრანტი. CNRS (საფრანგეთი). 1993-1993წ. . . .

ლ. ჩახვაშვილი, პ. კერვალიშვილი. რადიაციული ნანოსენსორები და ნანოსენსორული სისტემები. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი ISTC. 2013-2013წ. პროექტის ხელმძღვანელი. SB89 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფიზიკის დეპარტამენტი.

თ. გითოლენდია. რამდენიმე ქართველური სიტყვა აფხაზურში და მათი მნიშვნელობა ქართველოლოგიისათვის. ფონდი ,,ღია საზოგადოება _ საქართველო”,. 2004-0წ. ავტორი და შემსრულებელი. . სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ე. პავლოვიჩი, ნ. მახვილაძე, თ. ჩუბინიშვილი. რეგიონალური სემინარი: საერთაშორისო ქსელში (ძირითადად RINEE-ში) ეფექტური ინტეგრაციის ეროვნული შესაძლებლობების გამყარება . UNESCO. 2001-2001წ. შემსრულებელი. ხელშეკრულება 408421.1. ტექინფორმი.

M. Gudiashvili, G. Arabidze, ო.ზუმბურიძე, თ.ჯიშკარიანი. რეგიონული ინტერდისციპლინარული სწავლება ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის სამართლში. ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული ტემპუსის პროექტი . 2011-2014წ. ძირითადი შემსრულებელი.. #516911-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPCR . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გ. სურგულაძე. რესტრუქტურიზებულ საავადმყოფოთა ჭარბი ქონების განსაზღვრისა და ძირითად პარამეტრებზე მისი გავლენის ანალიზის კონცეპტუალური მოდელების დამუშავება. მსოფლიო ბანკი. 2003-2004წ. პროგრამისტი. . ჯანმრთელობის სამინისტროს "საავადმყოფოთა რესტრუქტურიზაციის ფონდი".

. რთული ბიოსამედიცინო ობიექტების მდგომარეობის ავტომატური გამოცნობის მეთოდები და ალგორითმები. INTAS Nr 04-77-7067. 2005-2007წ. პასუხისგემლობის შემსრულებელი. INTAS Nr 04-77-7067. .

T. Xutsishvili. რთული ბუნებრივი და ტექნიკური სისტემების დინამიკური ქცევის მცირე გარე ზემოქმედებით მართვა. INTAS . 2006-2008წ. . Ref. Nr 05-1000008-7889. .

მ. მჭედლიშვილი. რუსთავის ქიმკომბინატისა და მიმდებარე ტერიტორიის გამოკვლევა. ქ.თბილისი სოროსის საერთაშორისო საგანმანათებლო პროგრამა ISSEP. 2001-2002წ. პროფესორი,(პროექტის მენეჯერი). . პირადი გრანტი.

მ. კოპალეიშვილი, ი. ბედინაშვილი, მ. ლებედევა, ნ. ჯავახაძე. რუსულენოვანი პორტალის "ახალი დამიუკიდებელი ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობა" შექმნა. იუნესკო. 2003-2004წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. 4500010669. ტექინფორმი.

ი. ბედინაშვილი, მ. კოპალეიშვილი, მ. ლებედევა, ნ. ჯავახაძე, ჩუბინიშვილი თ., და სხვა. რუსულენოვანი პორტალის "ახალი დამოუკიდებელი ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობა" შექმნა . იუნესკო. 2003-2004წ. შემსრულებელი. # 4500010669. ტექინფორმი.

Т. Мегрелишвили. რუსული ემიგრაციის ევროპაში პსევდონიმების ლექსიკონი - 1917-1944 («Словарь псевдонимов русской эмиграции в Европе – 1917-1944»). ფონდი Deuche Forschungs gemeinschaft (DFG), გერმანის, ევროკავშირი, . 2013-2016წ. ძირიტადი შემსრულებელი. . პერსონალური (თანაავტორობის სამეცნიერო ჯგ.).

დ. ჩომახიძე, ა.ფრანგიშვილი და სხვები.... საგანგებო სიტუაციები ენერგეტიკაში. იუსაიდი. 2009-2009წ. მონაწილე. . სტუ.

თ. ყანდაშვილი, ეკა სეფაშვილი, ლელა კოჭლამაზაშვილი. საგრანტო პროექტი:"საქართველოს მოსახლეობის დროის ბიუჯეტის სტრუქტურა და კეთილდღეობა". ნოევეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ნორვეგიის საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტი. 2008-2008წ. . . .

ლ. კოჭლამაზაშვილი, ე.სეფაშვილი, თ. ყანდაშვილი. საგრანტო პროექტი:"საქართველოს მოსახლეობის დროის ბიუჯეტის სტრუქტურა და კეთილდღეობა". . ნოევეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ნორვეგიის საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტი.. 2008-2008წ. მკვლევარი. . .

ზ. ვაშაკიძე. საერთაშორისო დაბეგვრა.. აშშ-ს საერთასორისო განვითარების სააგენტო USAID. -2002წ. . . საქართველოს შემოსავლების სამინისტროს სასწავლო ცენტრი..

მ. მეტრეველი. საერთაშორისო პროექტი „ჯუნიორ ეჩივმენტი-საქართველო“. JA Georgia. 2014-0წ. ექსპერტი ტურიზმის საკითხებში. . ჯუნიორ ეჩივმენტის საქართველოს წარმომადგენლობა.

ლ. გვერდწითელი, შალვა ანდულაძე. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის (ISTS) პროექტის G-698.2. 2005–2008 წწ. დიმიტრი ერისთავი იყო პასუხისმგებელი შემსრულებელი საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის (ISTS) პროექტის # G-698.2 . 2005-2008წ. . . .

ნ. მახვილაძე. საერთაშორისო სემინარი: ელექტრონული რესურსები მეცნიერებისა და ინჟინერთათვის. საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი GRDF. 2004-2004წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . ინსტიტუტი ტექინფორმი.