გრანტები / საერთაშორისო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  635 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. სურგულაძე. საქართველოს საავადმყოფოთა რესტრუქტურიზაციის მიზნით ქონების აღრიცხვისა და შეფასების კომპიუტერული სისტემის აგება. მსოფლიო ბანკი. 2002-2002წ. პროგრამისტი. . ჯანმრთელობის სამინისტროს "საავადმყოფოთა რესტრუქტურიზაციის ფონდი".

ლ. შავლიაშვილი, ლ.ინწკირველი, და სხვები. საქართველოს ტერიტორიაზე თენგიზის საბადოს (ყაზახეთი) ნავთობის სარკინიგზო ტრანსპორტირებისას გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. Aztransoilco. 2002-0წ. ექსპერტი-ნიადაგმცოდნე. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

გ. კუჭავა, მ.არაბიძე, ე.ბაქრაძე. საქართველოსწყლები – “წყლის მონიტორინგის და მენეჯმენტის სიტემების დანერგვა საქართველოში” ;. საქართველო-ფინეთის პროექტი. 2010-2013წ. ექსპერტი. . გარემოს ეროვნული სააგენტო.

ი. გოცირიძე, ლიკა ღლონტი. საქართველოს” პროექტი“საქართველოს უმაღლესი განათლების რეფორმის ხელშეწყობის (შშშP) პოლიტიკა. ფონდი "ღია საზოგადოებ საქართველო". 2002-2002წ. შემსრულებელი. . .

M. Berishvili, ფ.შორენი, ს.ამერ, გ.გიორგაძე და სხვა. საქართველოში განხორციელებული პროგრამების ზემოქმედების შეფასება. Millennium Challenge Corporation . 2007-2013წ. NORC-ის წარმომადგენელი. MCC-10-1113-CON-20. NORC and The Urban Institue.

გ. კუჭავა, მ.არაბიძე, ე.ბაქრაძე. საქართველოში რისკის ქვეშ მყოფი წყლის ობიექტების წყლის დაცვის გაძლიერება ჩამდინარე წყლების ხარისხის მაკონტროლებელი სისტემისა და მონიტორინგის მეშვეობით. SlovakAid - სლოვაკეთის რესპუბლიკა. 2014-2016წ. ეროვნული ექსპერტი. . გარემოს ეროვნული სააგენტო.

ლ. ჩახვაშვილი, პ. კერვალიშვილი, თ. ბერბერაშვილი, ა. გიგინეიშვილი, გ. გოდერძიშვილი, თ. დადიანი. სენსორების კვლევის მიმართულებით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და ევროპულ კვლევით სივრცეს შორის კავშირების გაძლიერება. ევროკავშირი FP7-INCO-2011-6. 2011-2013წ. კოორდინატორის თანაშემწე. 294299 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფიზიკის დეპარტამენტი.

რ. აბულაძე. სტატისტიკა 10 “ოფიციალური სტატისტიკის რეფორმირება სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში – სტატისტიკა 10“ კომპონენტი C11 – ბიზნეს სტატისტიკა (მცირე და საშუალო ბიზნესის გამოკვლევა). ევროკავშირის პროგრამა ტასისი (TACIS). 2008-2009წ. კვლევის კოორდინატორი. . ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება– სტატისტიკის დეპარტამენტი.

თ. ეთერაშვილი. სტრუქტურულ კვლევათა რესპუბლიკურ ცენტრში ნანომასალების მიღებისა და მათი სტრუქტურა-მგრძნობიარე პარამეტრების კვლევის მეთოდების განვითარება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი. 38. სტრუქტურული კვლევების რესპუბლიკური ცენტრი.

რ. ქაცარავა, და სხვ.. ტეტრაციკლური ინდოლური ნაერთების სინთეზი და ბიოლოგიური აქტივობის შესწავლა. STCU # 4170. 2008-2010წ. კონსულტანტი. # 4170. სტუ.

რ. თაბუკაშვილი. ტექნიკური კომუნიკაცია. სამთვიანი სამეცნიერო გრანტი გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ფარგლებში. 2012-2012წ. პროფესორი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ლ. კვარაცხელია. ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის შექმნა. TAMPUS LMPH. 2013-2017წ. პროექტის მონაწილე. № 544191 . სტუ.

T. Koblianidze, ელისაბედ მალანია. ტურისზმის სფეროში კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, დისტანციური სწავლების ელექტრონული ქსელი. ევროკავშირის TEMPUS- ის პროექტი:. 2010-2012წ. ძირითადი შემსრულებელი. WeNeT 158739-TEMPUS-DE-TEMPUS - JPHES,. წნორის კოლეჯი/თელავის ი.გოგებაშვილის სახ. უნივერსიტეტი.

თ. ჯიშკარიანი. ტყიბული-შაორის ნახშირის საბადოს ათვისების ინტენსიური მოდელის დამუშავება და მის საფუძველზე საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ტყიბულის ნახშირის მარაგზე თანამედროვე `შახტი-თბოელექტროსადგური“ კომპლექსის ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა და კომპლექსის ეკონომიკური ეფექტურობის დასაბუთება“.. GNSF (საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი) – GRDF (საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი). . 2012-2012წ. ძირითადი შემსრულებელი. #GNSF/STO9-290-170 1-7/61. მინდელის სახ//////////////////////////.

ა. ბოლქვაძე. ურბანისტიკასა და არქიტექტურის სადოქტორო ინგლისურენოვანი პროგრამების შემუშავებას ორმაგი დიპლომების გაცემის შესაძლებლობით, გაძლიერებული გარემოს დაცვის კომპეტენციებით. TEMPUS-ის პროგრამის Re-THINK-ის (Reform of Education Thru International Knowledge exchange). 0-0წ. . საგრანტო ხელშეკრულება 2013-5076). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

მ. გაბუნია, ნინო გვენეტაძე, მარინე კვაჭაძე, ელიკო წიკლაური-ლამიხი. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ დაფინანსებული პროექტი „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმა საქართველოში“. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო. . 2010-2011წ. ექსპერტი. . .

ნინო გვენეტაძე, მარინე კვაჭაძე, ელიკო წიკლაური-ლამიხი. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ დაფინანსებული პროექტი „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმა საქართველოში“. „ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო“. 2010-2011წ. ექსპერტი. . .

ლ.ინწკირველი, გ.კუჭავა. ფონდი “ღია საზოგადოება - საქართველო”-ს სოროსის საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამის ჯგუფური გრანტი, ეკოლოგიური პროექტი-8. სოროსის ფონდი . 2002-2002წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GEP 8. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ.უნივერსიტეტი და ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

გ.კუჭავა. ფონდი “ღია საზოგადოება - საქართველო”-ს სოროსის საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამის ჯგუფური გრანტი, ეკოლოგიური პროექტი-8. სოროსის ფონდი. 2003-2003წ. ქიმიკოს-ანალიტიკოსი. SEP 8. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტი და საქ. მეც.აკადემიის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

მ. მეტრეველი. ფორმალური და არაფორმალური პროფესიული განათლების სისტემის რეაგირება შრომის ბაზრის გასაუმჯობესებლად და საქართველოში მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლების პროცესის ხელშეწყობა. ევროკავშირი, გაეროს განვითარების პროგრამა. 2016-2016წ. ექსპერტი ტურიზმის განათლების საკითხებში. . დამსაქმებელთა ასოციაცია.