გრანტები / საერთაშორისო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  641 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. სურგულაძე, გ. გოგიჩაიშვილი, თ. სუხიაშვილი, გ. ღვინეფაძე. სასამართლო საქმეთა წარმოების სისტემური ანალიზი და ქსელური კომპიუტერული სისტემის ტექნიკური დავალების ფორმირება. World Bank. 2003-2003წ. ბიზნეს–ანალიტიკოსი. . საქ. საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი.

თ. სუხიაშვილი. სასამართლო სისტემის ინფორმატიზაციის პროექტი.სამოქალაქო სამართლის საქმეთა წარმოების სისტემა. .. მსოფლიო ბანკის კრედიტის ფარგლებში დაფინანსებით. 2003-2005წ. პროგრამისტ დამპროექტებელი.. . საქართველოს უზენაესი სასამართლო.

ლ. შატაკიშვილი, ი. ლომიძე; გ.ხელიძე. სასწავლო- სამეცნიერო ლაბორატორიული სტენდის შექმნა (მინი ჰიდროტურბინის დანადგარი)“. ა(ა)იპ ,,საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ხელშეწყობის ფონდი“. 0-2016წ. . . ჰიდროენერგტიკის და სამილსადენო სისტემების დეპარტამენტი.

ნ. მახვილაძე, მ. კოპალეიშვილი, თ. ჩუბინიშვილი. საქართველოს ანალიზური ინფორმაციის ელექტრონული კატალოგი. სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრი (ICSTI). 2009-2010წ. ხელმძღვანელი. . ტექინფორმი.

ნ. მახვილაძე, ე. პავლოვიჩი, თ. ჩუბინიშვილი. საქართველოს ზრდასრულთა საგანმანათლებლო ორგანიზაციების სასწავლო კურსების მონაცემთა ბაზა. სახალხო უნივერსიტეტთაგერმანული ასოციაცია (DVV International). 2006-2007წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. #GE-07(12/2006). ტექინფორმი.

თ. ურუშაძე. საქართველოს მცენარეული საფარის და ნიადაგების მდგრადი რადიონუკლიდებით (90Sr, 137Cs) დაბინძურების კვლევა და მონიტორინგი. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი (МНТС). 2005-2008წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

გ. სურგულაძე. საქართველოს საავადმყოფოთა რესტრუქტურიზაციის მიზნით ქონების აღრიცხვისა და შეფასების კომპიუტერული სისტემის აგება. მსოფლიო ბანკი. 2002-2002წ. პროგრამისტი. . ჯანმრთელობის სამინისტროს "საავადმყოფოთა რესტრუქტურიზაციის ფონდი".

ლ. შავლიაშვილი, ლ.ინწკირველი, და სხვები. საქართველოს ტერიტორიაზე თენგიზის საბადოს (ყაზახეთი) ნავთობის სარკინიგზო ტრანსპორტირებისას გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. Aztransoilco. 2002-0წ. ექსპერტი-ნიადაგმცოდნე. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

გ. კუჭავა, მ.არაბიძე, ე.ბაქრაძე. საქართველოსწყლები – “წყლის მონიტორინგის და მენეჯმენტის სიტემების დანერგვა საქართველოში” ;. საქართველო-ფინეთის პროექტი. 2010-2013წ. ექსპერტი. . გარემოს ეროვნული სააგენტო.

ი. გოცირიძე, ლიკა ღლონტი. საქართველოს” პროექტი“საქართველოს უმაღლესი განათლების რეფორმის ხელშეწყობის (შშშP) პოლიტიკა. ფონდი "ღია საზოგადოებ საქართველო". 2002-2002წ. შემსრულებელი. . .

M. Berishvili, ფ.შორენი, ს.ამერ, გ.გიორგაძე და სხვა. საქართველოში განხორციელებული პროგრამების ზემოქმედების შეფასება. Millennium Challenge Corporation . 2007-2013წ. NORC-ის წარმომადგენელი. MCC-10-1113-CON-20. NORC and The Urban Institue.

გ. კუჭავა, მ.არაბიძე, ე.ბაქრაძე. საქართველოში რისკის ქვეშ მყოფი წყლის ობიექტების წყლის დაცვის გაძლიერება ჩამდინარე წყლების ხარისხის მაკონტროლებელი სისტემისა და მონიტორინგის მეშვეობით. SlovakAid - სლოვაკეთის რესპუბლიკა. 2014-2016წ. ეროვნული ექსპერტი. . გარემოს ეროვნული სააგენტო.

ლ. ჩახვაშვილი, პ. კერვალიშვილი, თ. ბერბერაშვილი, ა. გიგინეიშვილი, გ. გოდერძიშვილი, თ. დადიანი. სენსორების კვლევის მიმართულებით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და ევროპულ კვლევით სივრცეს შორის კავშირების გაძლიერება. ევროკავშირი FP7-INCO-2011-6. 2011-2013წ. კოორდინატორის თანაშემწე. 294299 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფიზიკის დეპარტამენტი.

რ. აბულაძე. სტატისტიკა 10 “ოფიციალური სტატისტიკის რეფორმირება სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში – სტატისტიკა 10“ კომპონენტი C11 – ბიზნეს სტატისტიკა (მცირე და საშუალო ბიზნესის გამოკვლევა). ევროკავშირის პროგრამა ტასისი (TACIS). 2008-2009წ. კვლევის კოორდინატორი. . ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება– სტატისტიკის დეპარტამენტი.

თ. ეთერაშვილი. სტრუქტურულ კვლევათა რესპუბლიკურ ცენტრში ნანომასალების მიღებისა და მათი სტრუქტურა-მგრძნობიარე პარამეტრების კვლევის მეთოდების განვითარება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი. 38. სტრუქტურული კვლევების რესპუბლიკური ცენტრი.

რ. ქაცარავა, და სხვ.. ტეტრაციკლური ინდოლური ნაერთების სინთეზი და ბიოლოგიური აქტივობის შესწავლა. STCU # 4170. 2008-2010წ. კონსულტანტი. # 4170. სტუ.

რ. თაბუკაშვილი. ტექნიკური კომუნიკაცია. სამთვიანი სამეცნიერო გრანტი გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ფარგლებში. 2012-2012წ. პროფესორი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ლ. კვარაცხელია. ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის შექმნა. TAMPUS LMPH. 2013-2017წ. პროექტის მონაწილე. № 544191 . სტუ.

T. Koblianidze, ელისაბედ მალანია. ტურისზმის სფეროში კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, დისტანციური სწავლების ელექტრონული ქსელი. ევროკავშირის TEMPUS- ის პროექტი:. 2010-2012წ. ძირითადი შემსრულებელი. WeNeT 158739-TEMPUS-DE-TEMPUS - JPHES,. წნორის კოლეჯი/თელავის ი.გოგებაშვილის სახ. უნივერსიტეტი.

თ. ჯიშკარიანი. ტყიბული-შაორის ნახშირის საბადოს ათვისების ინტენსიური მოდელის დამუშავება და მის საფუძველზე საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ტყიბულის ნახშირის მარაგზე თანამედროვე `შახტი-თბოელექტროსადგური“ კომპლექსის ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა და კომპლექსის ეკონომიკური ეფექტურობის დასაბუთება“.. GNSF (საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი) – GRDF (საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი). . 2012-2012წ. ძირითადი შემსრულებელი. #GNSF/STO9-290-170 1-7/61. მინდელის სახ//////////////////////////.