გრანტები / საერთაშორისო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  636 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მეტრეველი. ფორმალური და არაფორმალური პროფესიული განათლების სისტემის რეაგირება შრომის ბაზრის გასაუმჯობესებლად და საქართველოში მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლების პროცესის ხელშეწყობა. ევროკავშირი, გაეროს განვითარების პროგრამა. 2016-2016წ. ექსპერტი ტურიზმის განათლების საკითხებში. . დამსაქმებელთა ასოციაცია.

Sh. Tetunashvili. ფუნქციური სივრცეები და გამოყენებები კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებებში. INTAS Grant. 2005-2008წ. მკვლევარი. 05-1000008-8157. .

ნ. ნასყიდაშვილი. ქ. თბილისის თბომომარაგების ეკოლოგიური ასპექტის შესწავლა . მსოფლიო ბანკი, გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი, თბილისი. 1999-2000წ. ძირითადი შემსრულებელი . . ენერგეტიკის სამინისტრო.

მ. აბუთიძე. ქუთაისის და ზუგდიდის კულტურის სფეროს მუშაკთა გადამზადების რეგიონული სემინარი. . ფონდი"ღია საზოგადოება საქართველო". 2004-2005წ. ასოციაცია"მერიდიანის" დამფუძნებელი და საინიციატივო ჯგუფის წევრი . . კულტურის განვითარების ხელშემწყობი ასოციაცია"მერიდიანი".

ლ. ცერცვაძე, ზვიადაძე უ., ძაძამია თ., პეტრიაშვილი შ.. ღარიბი მადნებიდან და წარმოების ნარჩენებიდან რადიოაქტიური და იშვიათი ლითონების ექსტრაქციის ბიოქიმიური მეთოდის დამუშავება. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი(ISTC). 1998-2001წ. მენეჯერი. G-117. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. ცინცაძე, ვ. ტრაპაიძე, ნ. ბეგალიშვილი, ნ. ბეგალისვილი. შავი ზღვია აუზის სამეცნიერო ქსელის გაუმჯობესება . “MARIS B.V.”-EU, FP7. 2009-2011წ. . 226592. .

ნ.ბეგალიშვილი, ლ.ინწკირველი. შავი ზღვის აუზის სამეცნიერო ქსელის გაუმჯობესება . EU, FP7 UP-GRADE BS-SCENE Project. 2009-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი. N 2265892. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტი.

ნ. ბეგალიშვილი, თ. ცინცაძე, ნ. ცინცაძე, თ. რაზმაძე. შავი ზღვის აუზის სამეცნიერო ქსელის გაუმჯობესება / UP-GRADE BS-SCENE Project . ევროკომისიის მე -7 ჩარჩო პროგრამა . 2009-2011წ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის ხელშეკრულებების და ყველა მასთან დაკავშირებული ოფიციალური დოკუმენტაციის იურიდიული პირი. The Legal Entity Appointed Representative (LEAR). 226592. ევროკომისიის მე-7 ჩარჩო პროექტი. ევროკომისიისა და .

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, ვ. ტრაპაიძე, რ. დიაკონიძე, ლ. წულუკიძე. შავი ზღვის სამეცნიერო ქსელი. ევროგაერთიანება. 2009-2011წ. შემსრულებელი. UP-GRADE BS-SCENE #226592. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, ტრაპაიძე ვ., დიაკონიძე.რ, ჩახაია გ.. შავი ზღვის სამეცნიერო ქსელი (FP-7)“. . ევრო გაერთიანება. 2009-2011წ. შემსრულებელი. #226592. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

რ. დიაკონიძე. შავი ზღვის სამეცნიერო ქსელი (FP-7)“. . ევრო გაერთიანება. 2009-2011წ. შემსრულებელი. #226592. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

თ. სუპატაშვილი. შავი ზღვის სამეცნიერო ქსელი (FP-7)“. ევრო გაერთიანება- . ევრო გაერთიანება. 2009-2011წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. გავარდაშვილი. შავი ზღვის სამეცნიერო ქსელის სრულყოფა . ევროგაერთიანება. 2009-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი. UP-GRADE BS-SCENE #226592. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ს. ფაღავა. შავი ზღვის სარფი-ჩაქვის სანაპირო ზოლის და მიმდებარე აქვატორიის რადიაციული მდგომარეობის შეაწავლა. რადიაციული ეკოლოგიის სამეცნიერო კვლევების პოპულარიზება.. ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველო. . 2002-2002წ. პროექტტის ხელმძღვანელი. შიფრი- ISSEP 07/01. .

R. Turmanidze. ცვალებადი გეომეტრიის ხრახნი (ცგხ) და მისი მართვის მექანიზმები. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი (სსტც). 2000-2002წ. გრანტის მენეჯერი. # G-060–2. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გ. ყიფიანი. ცვალებადი გეომეტრიის ხრახნი ცენტროიდანული ძალების მოქმედების კომპენსაციით. მეცნიერების და ტექნოლოგიების სამეცნიერო საერთაშორისო ცენტრი. 2005-2006წ. ძირითადი შემსრულებელი. G-916. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ზ. ღვინიაშვილი. ცვალებადი გეომეტრიის ხრახნის ფრთვოანის დიამეტრის ცვლის მექანიზმის დახვეწა ცენტრიდანული ძალების კომპენსაციის მექანიზმთან შეხამებით და ფრთოვანას გრეხვის ცვლილების დიაპაზონის გაზრდით. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნოლოგიური ცენტრი ISTC . 2008-2010წ. მეცნიერთანამშრომელი. G-1600 . საქართვლოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

R. Turmanidze, V. Shilakadze. ცვალებადი გეომეტრიული პარამეტრების მქონე ხრახნის ფრთოვანას დიამეტრის ცვლილების მექანიზმის დახვეწა ცენტრიდანული ძალების კომპენსაციის სისტემასთან შეთანწყობით და ფრთოვანას გრეხვის დიაპაზონის ცვლილების გაზრდით. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი (სსტც). 2008-2010წ. გრანტის მენეჯერი . #G-1600. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გ. ყიფიანი. ცვლადი გეომეტრიის ხრახნი და მისი მართვის საშუალებები. მეცნიერების და ტექნოლოგიების სამეცნიერო საერთაშორისო ცენტრი. 2000-2002წ. ძირითადი შემსრულებელი. G-060-2. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გ. ყიფიანი. ცვლადი გეომეტრიის ხრახნის დიამეტრის მექანიზმის ცვლილების გაუმჯობესება შერწყმული ცენტრიდანული ძალების კომპენსაციის სისტემასთან და ფრთების ბრუნვის დიაპაზონის ცვალებადობის ზრდა. მეცნიერების და ტექნოლოგიების სამეცნიერო საერთაშორისო ცენტრი. 2008-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. G-1600. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.