გრანტები / საერთაშორისო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  641 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ბოლქვაძე. ურბანისტიკასა და არქიტექტურის სადოქტორო ინგლისურენოვანი პროგრამების შემუშავებას ორმაგი დიპლომების გაცემის შესაძლებლობით, გაძლიერებული გარემოს დაცვის კომპეტენციებით. TEMPUS-ის პროგრამის Re-THINK-ის (Reform of Education Thru International Knowledge exchange). 0-0წ. . საგრანტო ხელშეკრულება 2013-5076). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

მ. გაბუნია, ნინო გვენეტაძე, მარინე კვაჭაძე, ელიკო წიკლაური-ლამიხი. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ დაფინანსებული პროექტი „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმა საქართველოში“. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო. . 2010-2011წ. ექსპერტი. . .

ნინო გვენეტაძე, მარინე კვაჭაძე, ელიკო წიკლაური-ლამიხი. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ დაფინანსებული პროექტი „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმა საქართველოში“. „ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო“. 2010-2011წ. ექსპერტი. . .

ლ.ინწკირველი, გ.კუჭავა. ფონდი “ღია საზოგადოება - საქართველო”-ს სოროსის საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამის ჯგუფური გრანტი, ეკოლოგიური პროექტი-8. სოროსის ფონდი . 2002-2002წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GEP 8. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ.უნივერსიტეტი და ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

გ.კუჭავა. ფონდი “ღია საზოგადოება - საქართველო”-ს სოროსის საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამის ჯგუფური გრანტი, ეკოლოგიური პროექტი-8. სოროსის ფონდი. 2003-2003წ. ქიმიკოს-ანალიტიკოსი. SEP 8. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტი და საქ. მეც.აკადემიის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

მ. მეტრეველი. ფორმალური და არაფორმალური პროფესიული განათლების სისტემის რეაგირება შრომის ბაზრის გასაუმჯობესებლად და საქართველოში მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლების პროცესის ხელშეწყობა. ევროკავშირი, გაეროს განვითარების პროგრამა. 2016-2016წ. ექსპერტი ტურიზმის განათლების საკითხებში. . დამსაქმებელთა ასოციაცია.

Sh. Tetunashvili. ფუნქციური სივრცეები და გამოყენებები კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებებში. INTAS Grant. 2005-2008წ. მკვლევარი. 05-1000008-8157. .

ნ. ნასყიდაშვილი. ქ. თბილისის თბომომარაგების ეკოლოგიური ასპექტის შესწავლა . მსოფლიო ბანკი, გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი, თბილისი. 1999-2000წ. ძირითადი შემსრულებელი . . ენერგეტიკის სამინისტრო.

მ. აბუთიძე. ქუთაისის და ზუგდიდის კულტურის სფეროს მუშაკთა გადამზადების რეგიონული სემინარი. . ფონდი"ღია საზოგადოება საქართველო". 2004-2005წ. ასოციაცია"მერიდიანის" დამფუძნებელი და საინიციატივო ჯგუფის წევრი . . კულტურის განვითარების ხელშემწყობი ასოციაცია"მერიდიანი".

ლ. ცერცვაძე, ზვიადაძე უ., ძაძამია თ., პეტრიაშვილი შ.. ღარიბი მადნებიდან და წარმოების ნარჩენებიდან რადიოაქტიური და იშვიათი ლითონების ექსტრაქციის ბიოქიმიური მეთოდის დამუშავება. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი(ISTC). 1998-2001წ. მენეჯერი. G-117. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. ცინცაძე, ვ. ტრაპაიძე, ნ. ბეგალიშვილი, ნ. ბეგალისვილი. შავი ზღვია აუზის სამეცნიერო ქსელის გაუმჯობესება . “MARIS B.V.”-EU, FP7. 2009-2011წ. . 226592. .

ნ.ბეგალიშვილი, ლ.ინწკირველი. შავი ზღვის აუზის სამეცნიერო ქსელის გაუმჯობესება . EU, FP7 UP-GRADE BS-SCENE Project. 2009-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი. N 2265892. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტი.

ნ. ბეგალიშვილი, თ. ცინცაძე, ნ. ცინცაძე, თ. რაზმაძე. შავი ზღვის აუზის სამეცნიერო ქსელის გაუმჯობესება / UP-GRADE BS-SCENE Project . ევროკომისიის მე -7 ჩარჩო პროგრამა . 2009-2011წ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის ხელშეკრულებების და ყველა მასთან დაკავშირებული ოფიციალური დოკუმენტაციის იურიდიული პირი. The Legal Entity Appointed Representative (LEAR). 226592. ევროკომისიის მე-7 ჩარჩო პროექტი. ევროკომისიისა და .

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, ვ. ტრაპაიძე, რ. დიაკონიძე, ლ. წულუკიძე. შავი ზღვის სამეცნიერო ქსელი. ევროგაერთიანება. 2009-2011წ. შემსრულებელი. UP-GRADE BS-SCENE #226592. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, ტრაპაიძე ვ., დიაკონიძე.რ, ჩახაია გ.. შავი ზღვის სამეცნიერო ქსელი (FP-7)“. . ევრო გაერთიანება. 2009-2011წ. შემსრულებელი. #226592. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

რ. დიაკონიძე, თ. სუპატაშვილი. შავი ზღვის სამეცნიერო ქსელი (FP-7)“. . ევრო გაერთიანება. 2009-2011წ. შემსრულებელი. #226592. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

თ. სუპატაშვილი. შავი ზღვის სამეცნიერო ქსელი (FP-7)“. ევრო გაერთიანება- . ევრო გაერთიანება. 2009-2011წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. გავარდაშვილი. შავი ზღვის სამეცნიერო ქსელის სრულყოფა . ევროგაერთიანება. 2009-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი. UP-GRADE BS-SCENE #226592. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ს. ფაღავა. შავი ზღვის სარფი-ჩაქვის სანაპირო ზოლის და მიმდებარე აქვატორიის რადიაციული მდგომარეობის შეაწავლა. რადიაციული ეკოლოგიის სამეცნიერო კვლევების პოპულარიზება.. ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველო. . 2002-2002წ. პროექტტის ხელმძღვანელი. შიფრი- ISSEP 07/01. .

R. Turmanidze. ცვალებადი გეომეტრიის ხრახნი (ცგხ) და მისი მართვის მექანიზმები. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი (სსტც). 2000-2002წ. გრანტის მენეჯერი. # G-060–2. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.