გრანტები / საერთაშორისო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  606 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. აბულაძე. "საქართველოს სასტუმრო ბიზნესის განვითარების პროგრამა". დონორი - ფონდი „ევრაზია“. 2000-2000წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

კ. გორგაძე, ჩახვაშვილი ლალი, კერვალიშვილი პაატა, გიგინეიშვილი აკაკი , გოდერძიშვილი გელა, ბერბერაშვილი თამარი. "საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და ევროპულ კვლევით სივრცეს შორისთანამშრომლობის განვითარება სენსორული კვლევების დარგში". ევროკავშირი FP7-INCO-2011-6. 2011-2013წ. ძირითადი შემსრულებელი. № 294299. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფიზიკის დეპარტამენტი.

კ. აბულაძე. "ტურისტული მობილური აპლიკაციის TravelGIS შექმნა". დონორი ა(ა)იპ „ტურიზმის გეოინფორ-მაციული ცენტრი“. 2013-2014წ. პროექტის კოორდინატორი. . .

თ. ძაძამია, ცერცვაძე ლ,., ზვიადაძე უ., პეტრიაშვილი შ.... "წარმოების ნარჩენებიდან და ღარიბი მადნებიდან რადიოაქტიური და იშვიათი ლითონების მიღების ბიოქიმიური მეთოდიკის შემუშავება". საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი.(ISTC). 3-1998წ. მთავარი მეციერ თანამშრომელი. G-117. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი..

Т. Мегрелишвили. («200 лет поляков на Кавказе». . პოლონეთის კულტურის ფონდის გრანტი (ფონდის მისამართი: Warsaw, Ordinatska str. 13). 2001-2002წ. ძირითადი შემსრულებელი - რედკოლეგიის ჯგ. წევრი . L. dz. 309/FK/01. საქართველოს პოლონელთა კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირის „Polonia“.

ტ. მეგრელიშვილი. («Ф.Шопен и Ю. Словацкий-150».. 8. პოლონეთის კულტურის ფონდის გრანტი (ფონდის მისამართი: Warsaw, Ordinatska str. 13). . 1999-2000წ. სამეცნიერო კონფერენციის ორგკომიტეტის წევრი - ძირითადი შემსრულებელი. № 2/0/ R. Ch./99 . საქართველოს პოლონელთა კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირის „Polonia“.

ა. სურმავა. ,, Black Sea Scientific Network,,. EU. 2005-2008წ. Staff Member. 022868. M. Nodia Institute of Geophysics.

N. Medzmariashvili Nino. ,,,Sustainable Engineering Course” Science Education for New Civic Engagements and Responsibilities (SENCER). SENCER-GE progect. 2006-2006წ. . . .

N. Medzmariashvili Nino. ,,Workforce Education Initiative For Shida Kartli’’. (AID-G-2007-001004-00-45) USAID. 2007-2008წ. Participant. . .

ჟ. ვარძელაშვილი. ,,უმაღლესი განათლების სისტემის განვითარება, სოციალური კავშირების გაუმჯობესებისა და ჰუმანიტარული მეცნიერების კონკურენტუნარიანობის გაზრდისათვის“. ევროკავშირის გრანტის პროექტი TEMPUS IV. 2010-2013წ. სასწავლო კურსი ,,კულტურის მენეჯმენტი“ (მაგისტრატურა, აკადემიური პროგრამა ,,ინტერკულტურული კომუნიკაციები“); ძირითადი შემსრულებელი, სილაბუსის ავტორი . პროექტის ხანგრძლივობაა 3 წელი (2010-2013წწ.).. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; უნივერსიტეტის პარტნიორები ევროკავშირის მხრიდან: ლატვიის (მთავარი კოორდინატორი უნივერსიტეტი), პორტუგალიის და იტალიიის, ხოლო ევროკავშირის პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან - სომხეთის, უკრაინის და მოლდოვას უნივერსიტეტები..

ლ. მძინარიშვილი. ,” On exact homology” University of Toronto. .კანადის მათემატიცური საზოგადოების გრანტი . 1989-1989წ. პროფესორი. . სტუ.

მ. ღირსიაშვილი, ვ.რუხაძე. . ბიოლოგიური მიწათმოქმედების თესლბრუნვა. მსოფლიო ბანკი CGS 99-01-01. 2000-2001წ. ანალიტიკოსი. (სუბპროექტიN2 და N4) . მიწათმოქმედების კვლევითი ინსტიტუტი.

M. Maisuradze, მ.მათნაძე, ნ.გახოკიძე. .ახალი ინდოლშემცველი კონდენსირებული სისტემები ბენზოთიოფენის ბაზაზე პოტენციური ანტიტუბერკულოზური აქტივობით: სინთეზი და სკრინინგი.. . 2008-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. 4170. STCU.

ო. თედორაძე, ე.შაფაქიძე. .კახეთის რეგიონის მეცხოველეობის ფერმებში თანამედროვე ტექნოლოგიების და ტექნიკური საშუალებების დანერგვა, სწავლება, კონსულტირება. . მსოფლიო ბანკი. 2004-2005წ. პროექტის ხელმძღვანელი. CGS -052. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი.

ო. თედორაძე, ე.შაფაქიძე. 1.ნიადაგის მინიმალური დამუშავების ტქნოლოგია დანერგვა სწავლება, კონსულტირება კახეთის რეგიონში.2002-2003წ . მსოფლიო ბანკი. 2002-2003წ. პროექტის ხელმძღვანელის მოადგილე. CGS - 025. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი.

M. Vasadze. 11. TEMPUS-ის პროექტი LMPH-TEMPUS-1-2013-1-PT (ბაკალავლიატი და პროფესიული მაგისტრატურა სასტუმრო მეურნეობის მართვის სფეროში) მიზნად ისახავს სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარებასა და სასტუმროს მართვის სფეროში სასტუმრო სტრუქტურების მენეჯმენტის ოპტიმიზაციას სასწავლო პროგრამების სრულყოფის მიზნით.. . 2013-2017წ. მიმართულების ხელმძღვანელი. LMPH-TEMPUS-1-2013-1-PT . სტუ.

L. Chkhartishvili. 13th Int. Symp. Boron, Boides & Rel. Comp. (September 5–10, 1999, Dinard, France) – ISBB'99. Open Societry – Georgia Foundation + Organizing Committee of ISBB'99. 1999-1999წ. Participant. OSGF # TG/76/99. .

L. Chkhartishvili. 16th Int. Symp. Boron, Borides & Rel. Mater. (September 7–12, 2008, Matsue, Japan) – ISBB'08. Organizing Committee of ISBB'08. 2008-2008წ. Participant. . .

L. Chkhartishvili. 17th Int. Symp. Boron, Borides & Rel. Mater. (September 11–17, 2011, Istanbul, Turkey) – ISBB'11. Organizing Committee of ISBB'11 + Ferdinand Tavadze Institute of Metallurgy & Materials Science. 2011-2011წ. Participant / Session Chair / Member of the International Scientific Committee. . .

. 23. Разработка оптимальной технологии изготовления и изготовление баллонов высокого давления . Международный грант GG-59 STCU-. 2994-2006წ. . . .