გრანტები / საერთაშორისო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  636 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ნატროშვილი. “Pseudo-differential equations on bounded manifolds and their applications”. ISF – (New York). 1994-1997წ. კოორდინატორი, მთავარი მკვლევარი. MXG200. .

დ. ნატროშვილი. “RANDELEMENTMET- HODEN HOEHERER ORDNUNG (Boundary Element Methods)”. DFG German-Georgian cooperation project. 1993-1998წ. გრანტის ხელმძღვანელი,პროფესორი, მათემატიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 436 GEO 113/2/0 . University of Stuttgart (Prof. Dr. Wolfgang Wendland).

D. Natroshvili. “RANDELEMENTMET- HODEN HOEHERER ORDNUNG (Boundary Element Methods)”. DFG German-Georgian cooperation project: . 1993-1998წ. გრანტის ხელმძღვანელი,პროფესორი, მათემატიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 436 GEO 113/2/0 . University of Stuttgart (Prof. Dr. Wolfgang Wendland). .

G. Giorgobiani. “Rearrangement of vectors, Theory and application in Probability, Statistics and Computer Networks. . GRDF. 2005-2006წ. Researcher. GEM1-3328-TB-03 . N. Muskhelishvili Institute of Computational Mathematics .

მ. მეტრეველი. “Supporting business development in Georgia through increasing the competence of fair behavior in tourism and adjusted sector”. ICC, International Chambers of Comerce of Estonia. 2017-2017წ. პროექტის კოორდინატორი, ექსპერტი. . ტურიზმს ეროვნული ასოციაცია.

D. Natroshvili. “Theory of cusped plates” . NATO- grant. 2001-2002წ. . NATO PST.CLG 976 426/5437. University of Stuttgart (Prof. Dr. Wolfgang Wendland)..

დ. ნატროშვილი. “Transmission Problems in Anisotropic Elasticity”. DFG (Deutscheforschungsgemeinschaft - Germany) . 1995-1995წ. კოორდინატორი, მთავარი მკვლევარი. 436 GEO 17/2/95. ქემნიცის ტექნიკური უნივერსიტეტი (გერმნია).

D. Natroshvili. “Transmission Problems in Anisotropic Elasticity”,. DFG (Germany). 1995-1995წ. გრანტის ხელმძღვანელი,პროფესორი, მათემატიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 436 GEO 17/2/95. Technical University of Chemnitz (Prof. Dr. L.Jentsch)..

ი. გოცირიძე, ლიკა ღლონტი. “განათლების სისტემის განმარტებითი ლექსიკონი. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო. 2004-2005წ. თანაავტორი. . .

მ. მეტრეველი. “გენდერული გავლენის ანალიზი (GIA)”. USAID, NDI, German Cooperation, PMCG. 2017-2017წ. წამყვანი სპეციალისტი/ექსპერტი. . საქართველოს პარლამენტი.

ი. გოცირიძე. “საქართველოში ფენილკეტონურიით დაავადებულთა სკრინინგის მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემა . . 2006-2006წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

ე. თურქია. ”ForFlow” პროცესების კვლევისა და ტექნოლოგიური პროცედურების მართვის კომპონენტების დამუშავება . გერმანიის აკადემიური გაცვლის ფონდი. 2007-2007წ. მიწვეული მეცნიერი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

N. Medzmariashvili Nino. ”Higher Education For Developmen’’, ”Education-Economic Catalyst". დონორი: CCID(აშშ) და CIDA(კანადა) (783-Z). 2006-2008წ. Participant. . .

კ. აბულაძე. ”ქვემო ქართლის არქეოლოგიური ტურიზმის პოტენციალის კვლევის მომსახურება”. დონორი - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია.. 2012-2012წ. პროექტის ხელმძღვანელი. (SPA 120003309). .

კ. აბულაძე. ”ღვინის ტურების პოტენციალის კვლევის მომსახურება” . დონორი - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია. 2012-2012წ. პროექტის კოორდინატორი. (SPA 120003310). .

ლ. მძინარიშვილი, University of Berkeley(Prof.E. Spanier). „ Inverse limits and cohomology". .აშშ–ს IREX-ს გრანტი . 1990-1990წ. პროფესორი. . სტუ.

A. Bagration-Davitashvili, I. Kruashvili, I. Inashvili. „აკადემიური თანამშრომლობა შესაძლებლობის გაზრდისათვის გარემოსდაცვით სწავლებაში“ (ACCES). ავსტრიის სააგენტო საერთაშორისო თანამშრომლობა განათლებასა და კვლევაში OeAD-GmbH – ავსტრიის თანამშრომლობის პროგრამა უმაღლესი განათლებას და კვლევის განვითარებისათვის (APPEAL). 2016-2020წ. კოორდინატორი. #135. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

თ. მელქაძე. „ანთროპოგენური კატასტროფებისაგან დაცვის მიზნით მოქალაქეების ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში“. (ევროპის საბჭოს „EUR-OPA - ძირითადი საფრთხეების“ შეთანხმების ფარგლებში. 2014-2915წ. ექსპერტი. . ევროპული ცენტრის „მაღლივი კაშხლების გეოდინამიკური რისკი“.

მ. მეტრეველი. „აჭარაში ეკოტურიზმის/აგროტურიზმის ხელშეწყობა“. IBDIPC საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებისა და ინვესტიციების ხელშეწყობის ცენტრისა და ჰოლანდიის საელჩო. 2008-2008წ. ტრენერი და კონსულტანტი. . აჭარის ტურიზმის ასოციაცია.

მ. მეტრეველი. „გურიის რეგიონში ტურიზმის განვითარება სახელმწიფო და კერძო სექტორს შორის კოოპერაციის გაძლიერებით“ . IBDIPC საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებისა და ინვესტიციების ხელშეწყობის ცენტრისა და ჰოლანდიის საელჩო. 2016-2016წ. ტრენერი/კონსულტანტი. . აჭარის ტურიზმის ასოციაცია.