გრანტები / საერთაშორისო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  641 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. მძინარიშვილი, University of Berkeley(Prof.E. Spanier). „ Inverse limits and cohomology". .აშშ–ს IREX-ს გრანტი . 1990-1990წ. პროფესორი. . სტუ.

A. Bagration-Davitashvili, I. Kruashvili, I. Inashvili. „აკადემიური თანამშრომლობა შესაძლებლობის გაზრდისათვის გარემოსდაცვით სწავლებაში“ (ACCES). ავსტრიის სააგენტო საერთაშორისო თანამშრომლობა განათლებასა და კვლევაში OeAD-GmbH – ავსტრიის თანამშრომლობის პროგრამა უმაღლესი განათლებას და კვლევის განვითარებისათვის (APPEAL). 2016-2020წ. კოორდინატორი. #135. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

თ. მელქაძე. „ანთროპოგენური კატასტროფებისაგან დაცვის მიზნით მოქალაქეების ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში“. (ევროპის საბჭოს „EUR-OPA - ძირითადი საფრთხეების“ შეთანხმების ფარგლებში. 2014-2915წ. ექსპერტი. . ევროპული ცენტრის „მაღლივი კაშხლების გეოდინამიკური რისკი“.

მ. მეტრეველი. „აჭარაში ეკოტურიზმის/აგროტურიზმის ხელშეწყობა“. IBDIPC საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებისა და ინვესტიციების ხელშეწყობის ცენტრისა და ჰოლანდიის საელჩო. 2008-2008წ. ტრენერი და კონსულტანტი. . აჭარის ტურიზმის ასოციაცია.

მ. მეტრეველი. „გურიის რეგიონში ტურიზმის განვითარება სახელმწიფო და კერძო სექტორს შორის კოოპერაციის გაძლიერებით“ . IBDIPC საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებისა და ინვესტიციების ხელშეწყობის ცენტრისა და ჰოლანდიის საელჩო. 2016-2016წ. ტრენერი/კონსულტანტი. . აჭარის ტურიზმის ასოციაცია.

მ. მეტრეველი. „ვაჭრობაში ანტიდემპინგური ღონისძიების შემოღების შესახებ“ საქართველოს კანონპროექტზე რეგულირების ზეგავლენის შეფასება (RIA). USAID, GGI-Good Governance Initiative in Georgia. 2017-2017წ. წამყვანი სპეციალისტი/ექსპერტი. . საქართველოს პარლამენტი.

კ. აბულაძე. „ვიზიტორების მენეჯმენტის გეგმა (VMP) იმერეთის რეგიონში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის კონკრეტული ძეგლებისათვის (CHS)“. დონორი - საქართვე-ლოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.. 2015-2015წ. ადგილობრივი კოორდინატორი. საცნობარო ნომერი: IDA/RDPII/CS/CQS/08-2014. .

მ. მეტრეველი. „ისწავლე და დასაქმდი“. ევროპის საბჭო და აჭარის ტურიზმის გიდების ასოციაცია. 2017-2017წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . აჭარის ტურიზმის გიდების ასოციაცია.

მ. მეტრეველი. „კახეთი - ტურისტებისათვის ადგილობრივი მოსახლეობის წეს-ჩვეულებებისა და მათთან ურთიერთობების ცნობარი“. მსოფლიო ბანკი, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. 2005-2007წ. პროექტის ხელმძღვანელი, წიგნის ავტორი და რედაქტორი. . რეგისტრირებული კავშირი - “სტუმარმასპინძლობის გამოცემებისა და ტრეინინგების ცენტრი” .

L. Beridze, კ. ხმალაძე, ანა პისოტი, ბერნარ ბუზუ და სხვ.. „კონფლიქტის შემდგომი გადაუდებელი ქმედება კულტურული გარემოსა და საზოგადოების სოციალური და ეკონომიკური რევიტალიზაციისათვის გორის მუნიციპალიტეტში (საქართველო)”. პროექტის კომპონენტი: „გორის მუნიცი-პალიტეტის ადგილობრივი და რეგიო-ნული მდგრადი განვითარების პროგრამა”. . ევროპის საბჭო. 2009-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. . .

თ. სანიკიძე. „კულტურის ძეგლთა დაცვის და გამოყენების პრობლემები“. იუნესკოს პროგრამა „ადამიანი და ბიოსფერო“. 2003-2004წ. . . .

თ. ჯიშკარიანი, გ. არაბიძე, ო. კიღურაძე. „ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის შეფასება საქართველო-სათვის და მისი რეალიზაცია ნატახტრის საბაზო სკოლის გათბობის საპილოტო პროექტში“.. USAID - Winrock International Institute For Agricul Tural Development . 2012-2013წ. ძირითადი შემსრულებელი. No.6371-12-13 (AID-114-A-00-05-00106).. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

მ. მეტრეველი. „პროფესიული განათლების ხელშეწყობა აჭარაში“. IBDIPC საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებისა და ინვესტიციების ხელშეწყობის ცენტრისა და ჰოლანდიის საელჩო. 2007-2007წ. ტრენერი და კონსულტანტი. . აჭარის ტურიზმის ასოციაცია..

მ. მეტრეველი. „რეგულირების ზეგავლენის შეფასება დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში“. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის ორგანიზაცია (GIZ) . 2017-2017წ. წამყვანი სპეციალისტი/ექსპერტი. . საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი.

კ. აბულაძე. „სასტუმრო მეურნეობის მართვის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების დამუშავება ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებისათვის საქართველოში, აზერბაიჯანსა და მოლდოვაში“. დონორი - ეროკომისია. 2014-2017წ. ადგილობრივი კოორდინატორი. პროექტის მმართველი კომიტეტის წევრი. Tempus LMPH N°544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR. .

თ. ჯიშკარიანი, ო. კიღურაძე. „საშუალო სიმძლავრის თბოენერგეტიკული დანადგარების საცეცხლეების კონსტრუქციული დამუშავება ადგილობრივი დაბალი ხარისხის ქვანახშირებისათვის“.. GNSF (საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი) – GRDF (საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი). . 2010-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი. #1-7/78. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

M. Metreveli. „ტურიზმის სექტორის განვითარება საქართველოში“ . TACIS, GOPA. 2006-2006წ. კონსულტანტი და ექსპერტი . . .საქართველოს ტურიზმის სახელმწიფო დეპარტამენტი.

მ. მეტრეველი. „ტურიზმის ტერმინთა ინგლისურ-ქართული განმარტებითი ლექსიკონი“ . GTZ- გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება. 2006-2006წ. წიგნის ავტორი. . რეგისტრირებული კავშირი - “სტუმარმასპინძლობის გამოცემებისა და ტრეინინგების ცენტრი” ..

მ. მეტრეველი. „შავი ზღვის ქსელი ტურიზმის მდგრადი განვითარებისთვის“. IBDIPC საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებისა და ინვესტიციების ხელშეწყობის ცენტრისა და ჰოლანდიის საელჩო. 2014-2015წ. ტრენერი/კონსულტანტი. . აჭარის ტურიზმის ასოციაცია.

Z. Gasitashvili, და სხვ.. • “BUILDING OF EMERGENCY MANAGMENT CAPACITIES”, COMPONENT ‘”FORMING OF EMERGENCY MANAGEMENT NATIONAL POLICY AND DEVELOPMENT OF ITS STRUCTURE”. System analyst and software designer . UNDP. 1999-2001წ. შემსრულებელი. UNDP PROJECT # GEO/99/012/A/07/99. STU.