გრანტები / საერთაშორისო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. კოპალეიშვილი, ი. ბედინაშვილი, მ. ლებედევა, ნ. ჯავახაძე. პორტალის "დსთ-ს ქვეყნების საინფორმაციო საზოგადოების გზამკვლევი" შექმნა. იუნესკო. 2002-2004წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. 4500003909. ტექინფორმი.

ი. ბედინაშვილი, მ. კოპალეიშვილი, მ. ლებედევა, ჩუბინიშვილი თ., და სხვ.. პორტალის "დსთ-ს ქვეყნების საინფორმაციო საზოგადოების გზამკვლევი" შექმნა. იუნესკო. 2002-2004წ. შემსრულებელი. #4500003909. ტექინფორმი.

ე. პავლოვიჩი, ნ. მახვილაძე, თ. ჩუბინიშვილი. რეგიონალური სემინარი: საერთაშორისო ქსელში (ძირითადად RINEE-ში) ეფექტური ინტეგრაციის ეროვნული შესაძლებლობების გამყარება . UNESCO. 2001-2001წ. შემსრულებელი. ხელშეკრულება 408421.1. ტექინფორმი.

მ. კოპალეიშვილი, ი. ბედინაშვილი, მ. ლებედევა, ნ. ჯავახაძე. რუსულენოვანი პორტალის "ახალი დამიუკიდებელი ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობა" შექმნა. იუნესკო. 2003-2004წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. 4500010669. ტექინფორმი.

ი. ბედინაშვილი, მ. კოპალეიშვილი, მ. ლებედევა, ნ. ჯავახაძე, ჩუბინიშვილი თ., და სხვა. რუსულენოვანი პორტალის "ახალი დამოუკიდებელი ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობა" შექმნა . იუნესკო. 2003-2004წ. შემსრულებელი. # 4500010669. ტექინფორმი.

ნ. მახვილაძე. საერთაშორისო სემინარი: ელექტრონული რესურსები მეცნიერებისა და ინჟინერთათვის. საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი GRDF. 2004-2004წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . ინსტიტუტი ტექინფორმი.

ი. ბედინაშვილი, თ. ჩუბინიშვილი, და სხვა. სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრის წევრი ქვეყნების გაერთიანებული საინფორმაციო ქსელის შექმნა. სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრი. 2002-2006წ. შემსრულებელი. # 86/D3-37 . ტექინფორმი.

თ. ჩუბინიშვილი. სამეცნიერო-ტექნოლოგიური სამეწარმეო პროგრამა STEP. საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი (GRDF). 2005-2006წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . ინსტიტუტი ტექინფორმი.

ნ. მახვილაძე. სამეცნიერო-ტექნოლოგიური სამეწარმეო პროგრამა STEP. GRDF. 2005-2006წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . ინსტიტუტი ტექინფორმი.

ნ. მახვილაძე, ნ. ჩხაიძე. სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო პროგრამების შედარებითი ანალიზი. კავკასიის კვლევითი ცენტრი CRRC. 2005-2005წ. შემსრულებელი. . ინსტიტუტი ტექინფორმი.

ნ. ჩხაიძე, ნ.მახვილძე, თ.ჩუბინიშვილი. სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულუ პარტიების წინასაარჩევნო პროგრამების ანალიზი და კოდირება.1992-2005წწ.. ბერლინის სოციოლოგიური კვლევის ცენტრი.. 1992-2005წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . ტექინფორმი.

ლ. შატაკიშვილი, ი. ლომიძე; გ.ხელიძე. სასწავლო- სამეცნიერო ლაბორატორიული სტენდის შექმნა (მინი ჰიდროტურბინის დანადგარი)“. ა(ა)იპ ,,საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ხელშეწყობის ფონდი“. 0-2016წ. . . ჰიდროენერგტიკის და სამილსადენო სისტემების დეპარტამენტი.

ნ. მახვილაძე, მ. კოპალეიშვილი, თ. ჩუბინიშვილი. საქართველოს ანალიზური ინფორმაციის ელექტრონული კატალოგი. სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრი (ICSTI). 2009-2010წ. ხელმძღვანელი. . ტექინფორმი.

ნ. მახვილაძე, ე. პავლოვიჩი, თ. ჩუბინიშვილი. საქართველოს ზრდასრულთა საგანმანათლებლო ორგანიზაციების სასწავლო კურსების მონაცემთა ბაზა. სახალხო უნივერსიტეტთაგერმანული ასოციაცია (DVV International). 2006-2007წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. #GE-07(12/2006). ტექინფორმი.

ი. გოცირიძე, ლიკა ღლონტი. საქართველოს” პროექტი“საქართველოს უმაღლესი განათლების რეფორმის ხელშეწყობის (შშშP) პოლიტიკა. ფონდი "ღია საზოგადოებ საქართველო". 2002-2002წ. შემსრულებელი. . .

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, ვ. ტრაპაიძე, რ. დიაკონიძე, ლ. წულუკიძე. შავი ზღვის სამეცნიერო ქსელი. ევროგაერთიანება. 2009-2011წ. შემსრულებელი. UP-GRADE BS-SCENE #226592. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, ტრაპაიძე ვ., დიაკონიძე.რ, ჩახაია გ.. შავი ზღვის სამეცნიერო ქსელი (FP-7)“. . ევრო გაერთიანება. 2009-2011წ. შემსრულებელი. #226592. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

რ. დიაკონიძე, დიაკონიძე რ., სუპატაშვილი თ.. შავი ზღვის სამეცნიერო ქსელი (FP-7)“. . ევრო გაერთიანება. 2009-2011წ. შემსრულებელი. #226592. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

თ. სუპატაშვილი. შავი ზღვის სამეცნიერო ქსელი (FP-7)“. ევრო გაერთიანება- . ევრო გაერთიანება. 2009-2011წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. გავარდაშვილი. შავი ზღვის სამეცნიერო ქსელის სრულყოფა . ევროგაერთიანება. 2009-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი. UP-GRADE BS-SCENE #226592. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.