გრანტები / საერთაშორისო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

R. Turmanidze. ცვალებადი გეომეტრიის ხრახნი (ცგხ) და მისი მართვის მექანიზმები. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი (სსტც). 2000-2002წ. გრანტის მენეჯერი. # G-060–2. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

უ. ზვიადაძე, თ. ძაძამია, მ. მარდაშოვა, შ. პეტრიაშვილი. წარმოების ნარჩენებიდან და ღარიბი მადნებიდან რადიაქტიური და იშვიათი მეტალების ამოწვლილვის ბიოქიმიური მეთოდების დამუშავება . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი (ISTC). 1999-2001წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. G-117. სტუ.

შ. კუპრეიშვილი. წყლის რესურსების მართვა აგროეკოსისტემებში სამხრეთ კავკასიის ტრანსსასაზღვრო რეგიონებში. აშშ, NATO მეცნიერება მშვიდობისათვის. 0-2010წ. სტიპენდიანტი. . საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი.

შ. კუპრეიშვილი. წყლის რესურსების რაციონალური მართვა აგროეკოსისტემებში. . 0-2008წ. შემსრულებელი. . ნიდერლანდების საერთაშორისო თანამშრომლობის ფონდის (NUFFIH).

ი. გოცირიძე, ლიკა ღლონტი. “განათლების სისტემის განმარტებითი ლექსიკონი. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო. 2004-2005წ. თანაავტორი. . .

ი. გოცირიძე. “საქართველოში ფენილკეტონურიით დაავადებულთა სკრინინგის მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემა . . 2006-2006წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

თ. სანიკიძე. „კულტურის ძეგლთა დაცვის და გამოყენების პრობლემები“. იუნესკოს პროგრამა „ადამიანი და ბიოსფერო“. 2003-2004წ. . . .

Z. Gasitashvili, ა.ფრანგიშვილი, ზ.ციხელაშვილი, და სხვა. • “BUILDING OF EMERGENCY MANAGMENT CAPACITIES”, COMPONENT ‘”FORMING OF EMERGENCY MANAGEMENT NATIONAL POLICY AND DEVELOPMENT OF ITS STRUCTURE”. System analyst and software designer . UNDP. 1999-2001წ. შემსრულებელი. UNDP PROJECT # GEO/99/012/A/07/99. STU.

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, ი.ვერულავა, თ, ბახტაძე და სხვა. • UNDP PROJECT # GEO/99/012/A/07/99 “BUILDING OF EMERGENCY MANAGMENT CAPACITIES”, COMPONENT “DEVELOPMENT OF NATIONAL DISASTER MANAGEMENT OPERATIONS EXPERT SYSTEM”. Knowledge engineer and software designer. UNDP. 2001-2002წ. შემსრულებელი. UNDP PROJECT # GEO/99/012/A/07/99. .