სხვა / სამეცნიერო-საგანმანათლებლო მოღვაწეობისათვის მიღებული ჯილდო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

К. Немсадзе. Уостоверение №51763. Главный комитет ВДНХ СССР. 1987წ.

ნ. ხაბეიშვილი. ახალგაზრდა მეცნიერთა მეორე ხარისხის საპრეზიდენტო სტიპენდია (II–პს N0154). . საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N323.. 2002წ.

ნ. შავლაყაძე, რ. ბანცური. დრეკადობის თეორიის შერეული და საკონტაქტო ამოცანები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, აკადემიკოს ნიკოლოზ მუსხელიშვილის აკადემიური სახელობითი პრემია. 2011წ.

ზ. მიქაძე. მადლობა. საუნივერსიტეტო უმაღლესი პროფესიული განათლების სწავლებისათვის უახლესი ტიპის სახელმძღვანელოების "საერთაშორისო ბიზნესკომუნიკაციები" და "ეფექტური ბიზნესკომუნიკაციები" შექმნისათვის . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. აშშ-ს აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტი საქართველოში . 2007წ.

ნ. მექვაბიშვილი. მშენებლობა და გარემო. Iowa State University (Bolonia). 2006წ.