სხვა / სამეცნიერო-საგანმანათლებლო მოღვაწეობისათვის მიღებული ჯილდო

ფილტრი

შეიყვანეთ გვარი: ან პირადი ნომერი:

მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია სულ: 20 ჩანაწერი.

ძებნის განულება

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

ნ. კუციავა. "Innovative Technologies in Metallurgy and Materials Science". International conference. Organizing committee, Tbilisi, Georgia. 2015წ.

ნ. კუციავა. "პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა". განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. 2014წ.

ნ. კუციავა. "საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ხანგრძლივი და ნაყოფიერი პედაგოგიური მუშაობისთვის, სტუდენტ-ახალგაზრდობის აღზრდაში გაწეული დიდი ღვაწლისთვის". სტუ, სერტიფიკატი. 2015წ.

ნ. კუციავა. "სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი". სტუ პროფესიული განვითარების ცენტრი აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ). 2009წ.

ს. ხიზანიშვილი. ,,Modern Teaching, Learning and Assessment Methodology“ . სტუ-ს პროფესიული განვითარების, მეცნიერებისა და კულტურის ცენტრისა და აშშ-ს აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო განვითარების სათემო კოლეჯების ასოციაციის მიერ ჩატარებული ტრენინგი. 2009წ.

ლ. ბალანჩივაძე. 2008 წლის საუკეთესო პედაგოგი". სტუ–ს სამშენებლო ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებით ლიბო ჯგუფი აჯილდოებს საპატიო სიგელით და ფულადი პრემიით. 2008წ.

ს. ხიზანიშვილი. certificate for completion of the Teacher Training Program In Assessment. Selkirk Community College, Castlegar BC, Canada and Georgian Technical University. 2007წ.

ს. ხიზანიშვილი. certificate for completion of the Full course in Modern Teaching, Learning and Assessment Methodology. Lowa State University, USA Community Colleges for International Development, Inc. The Centre of Proffesional Development, Science and Culture of GTU. 2009წ.

ს. ხიზანიშვილი. certificate for completion of the Teacher Training Program II In Assessment and Program Accreditation. lowa state University, Ames, USA and Georgian Technical University. 2007წ.

ს. ხიზანიშვილი. certificate for the participation in the international Conference ( "Current Challenges in knowledge managment _ "Knowledge for life). Gori University, first international conference. 2008წ.

ნ. კუციავა. Training in Metrology in Chemistry. Organised in co-operation with Georgian Technical Unversity. 2015წ.

ნ. კუციავა. Знак Почёта. . 1986წ.

К. Немсадзе. Уостоверение №51763. Главный комитет ВДНХ СССР. 1987წ.

ნ. ხაბეიშვილი. ახალგაზრდა მეცნიერთა მეორე ხარისხის საპრეზიდენტო სტიპენდია (II–პს N0154). . საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N323.. 2002წ.

ი. გელენავა. გიორგი შერვაშიძის სახელობის სახელმწიფო პრემია. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილება: - დოკუმენტების კრებულის: ,,ქართული პერიოდული პრერსის მასალები 1900-1921 წწ. (აფხაზეთი-რელიგია, განათლება, კულტურა) შედგენისა და გამოცემისათვის. 2015წ.

ნ. შავლაყაძე, რ. ბანცური. დრეკადობის თეორიის შერეული და საკონტაქტო ამოცანები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, აკადემიკოს ნიკოლოზ მუსხელიშვილის აკადემიური სახელობითი პრემია. 2011წ.

ს. ხიზანიშვილი. მადლობა სახელმძღვანელოს _ . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, აშშ-ს აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტი საქართველოში . 2007წ.

ზ. მიქაძე. მადლობა. საუნივერსიტეტო უმაღლესი პროფესიული განათლების სწავლებისათვის უახლესი ტიპის სახელმძღვანელოების "საერთაშორისო ბიზნესკომუნიკაციები" და "ეფექტური ბიზნესკომუნიკაციები" შექმნისათვის . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. აშშ-ს აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტი საქართველოში . 2007წ.

ს. ხიზანიშვილი. მოწმობა მასზედ რომ, მიიღო მინაწილეობა საერთაშორისო პროექტში. დონორი: CCID (აშშ) და CIDA (კანადა). 2008წ.

ნ. მექვაბიშვილი. მშენებლობა და გარემო. Iowa State University (Bolonia). 2006წ.