სხვა / სამეცნიერო-საგანმანათლებლო მოღვაწეობისათვის მიღებული ჯილდო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  225 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

M. Shishinashvili. Order "LABORE ET SCIENTIA", #547. European Scientific and Industrial Consortium. 2015წ.

. Prize Niko Muskhelishvili Georgian Academy of Sciences, 2003. Georgian Academy of Sciences. 2003წ.

T. Jangveladze. The certificates for giving high level lectures in the Scientific School of TSU "Step-by-step Knowledge" (Ordu – Korgan, Turkey). . 2014წ.

I. Berdzenishvili. The Honorary diploma for renewing commitment to research excellence and membership in Sigma Xi (5-year anniversary). The Scientific Research Society (USA). 2014წ.

T. Mebuke. The Role of Intertextual Relations in Cultural Tradition. Certificate of Achievement in recognition of Outstanding Research Presentation.. 2013წ.

ქ. ყაჭიაშვილი. THE STATE ORDER. THE ORDER OF HONOUR # 772. Certificate # 07214.. 2013წ.

ნ. კუციავა. Training in Metrology in Chemistry. Organised in co-operation with Georgian Technical Unversity. 2015წ.

ჯ. გრიგალაშვილი. VZORNY PRACOVNIK ČEZ. ჩეხოსლოვაკიის ატომურ ელექტროსადგურ “დუკოვანი”-ში საინფორმაციო კომპლექს M-60-ის ტექნიკური სტრუქტურების გაშვება-გაწყობის სამუშაოთა ხელმძღვანელად მუშაობის განმავლობაში დასმული ამოცანების წარმატებით გადაჭრისა და აგრეთვე ჩეხი სპეციალისტების მომზადების საქმეშიაქტიური მონაწილეობისთვის მონიჭებული მაქვს ჩეხოსლოვაკიის სანიმუშო ენერგეტიკოსის წოდება . 1985წ.

T. Tsomaia. WOMAN OF THE YEAR IN THE FIELD OF LINGUISTICS . AMERICAN BIOGRAPHICAL INSTITUTE . 2009წ.

Дж. Григалашвили. Ветеран труда. За долголетный добрсовестный труд награжден медалью . 1989წ.

Дж. Григалашвили. Выдано денежое вознаграздение. За авторское свид. №550660б, ТНИИСА НПО “ЭЛВА” , Пр.62 от 19.09.77 . 1977წ.

Дж. Григалашвили. Выплачено поощрительное вознаграждение. ТНИИСА НПО “ЭЛВА”,Пр.185 от 11.09.80. 1980წ.

ნ. კუციავა. Знак Почёта. . 1986წ.

М. Бережиани, Цинцадзе Г.В., Таварткиладзе Я.Н., Эристави М.К., Тоидзе М.Ш.. Конкурсная работа: “Разработка и внедрение метода идентификации структуры потоков в тепло- и массообменных аппаратах различной конструкции” - «Идентификация». Почетная грамота и третья премия президиума Грузинского республиканского правления Всесоюзного химического общества им. Д.И. Менделеева, протоколь №4 от 22 ноября 1988 г. . . 1988წ.

Дж. Григалашвили. Награждается ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ. За добросовестную работу на АЭС в ЧССР и активное участие в общественной жизни коллектива советских специалистов . 1984წ.

Дж. Григалашвили. Награжден нагрудным значком “Отличник изобретательства и рационализации 1975 года. От имени Президиума Центрального совета Всесоюзного совета изобретателей и рационализаторов. Григалашвили Д.С. ст. Инженер ТНИИСА НПО “ЭЛВА” награжден нагрудным значком. 1976წ.

Дж. Григалашвили. Объявлена благодарность . В связи с успешным проведением межведомственных исрытаний ЭВМ ПС-320, ТНИИСА НПО “ЭЛВА”, Пр.116-к от 15.06.1982 . 1982წ.

Дж. Григалашвили. Объявлена благодарность. В связи с успешным завершением работ по теме 9381 “Логический анализатор ЛА-16”, ТНИИСА НПО “ЭЛВА”, Пр.185 от 11.09.80Пр.68-к от 06.04.1982 . 1982წ.

Дж. Григалашвили. Объявлена благодарность . За активное участие в подготовке вычислительных средств и содействие в досрочной сдаче ВВК по теме-5158. ТНИИСА НПО “ЭЛВА”, Пр.64 от 27.09.77. 1977წ.

Дж. Григалашвили. Объявлена благодарность. . За участие в научно-техническом семинаре, проведенном на высоком научно-техническом уровне, и за отличную прораганду изделий института, ТНИИСА НПО “ЭЛВА”, Пр.106-к от 31.05.1982 . 1982წ.