სხვა / ინტელექტუალური საკუთრება სხვა

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

ლ. იტრიაშვილი. გრუნტგამაუმჯობესებელი პოლიკომპლექსის მიღების ხერხი, პატენტი 3662. . 2005წ.

ლ. იტრიაშვილი. პოლიმინერალური კომპოზიტის მიღების ხერხი. პატენტი 3661, . . 2005წ.