სხვა / ინტელექტუალური საკუთრება სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  125 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. საღარეიშვილი. კავკასიური სოჭის თესლებიდან ეთეროვანი ზეთის მიღების ხერხი. ინტელექტუალური საკუთრრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". 2002წ.

თ. გაბადაძე. კაზმი და ხერხი სპილენძის და წიდის მისაღებად. საქართველოს პატენტი P3391. 2002წ.

ნ. თოფურია. კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასება მოდულურ პროგრამებში. სერტიფიკატი SBA N000131. საქართველოს ბიზნესის აკადემია SBA. 2016წ.

ვ. გელაშვილი. კოტე მარჯანიშვილის თეატრის შენობა. თბილისი. (კონკურსი). 1979წ.

ვ. გელაშვილი. კულტურის სახლი სოფელ გოლთეთში. (პროექტი). 1987წ.

გ. გრატიაშვილი. ლამინირებული მასალის ზოლურას მისაკრავი ხელსაწყო. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი. 2016წ.

გ. გრატიაშვილი. ლოგისტიკური პროცესების მართვის საფუძვლები. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი. 2016წ.

ვ. გელაშვილი. ლუდის ბარი , მარჯანიშვილის ქ. 8. ქ. ბათუმი. (პროექტი). 2007წ.

ი. გელეიშვილი. მანგანუმის დაჟანგული და კარბონატული მადნების გადამუშავების ხერხი.. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი.პატენტი P 6355. გამოგონება. 2015წ.

. მასწავლებლის სერთიფიკატი – N 002589. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. 2011წ.

გ. კოტრიკაძე. მაქსიმალური საიმედოობის მქონე კრიპტომეთოდი გასაღების გამოთვლისა და გამოყენების გარეშე, რომელიც მიეკუთვნება ასიმეტრიულ სისტემებს.. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". 2010წ.

ლ. ცერცვაძე. მეტალების ექსტრაქციის მეთოდი, 1723168. საბჭოთა კავშირის გამოგონებებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი. 1991წ.

მ. სანიკიძე, ე. მეძმარიაშვილი, ნ. წიგნაძე, ა. ჭაფოძე, ლ. ფილიპენკო, გ. მეძმარიაშვილი, ნ. მეძმარიაშვილი. მექანიზებული ხიდი და ხიდის დამწყობი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი, საქპქტენტი. 2014წ.

შ. ანდღულაძე. მეცნიერებათა დოქტორის დიპლომი № 001458. თბილისი,, 2004 წლის ივლისი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის G 11 00 №1 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით (ოქმი №16 05.04.2004) შალვა ანდღულაძეს მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი . 2004წ.

გ. კოტრიკაძე. მოცულობითი მატრიცათა სიმრავლის გამოყენებით ინფორმაციის დაცვის ასიმეტრიული და სინთეზური მეთოდების დამუშავება.. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". 2011წ.

ბ. გოგიჩაშვილი. მოწყობილობა ავტომობილების გამონაბოლქვი აირების მძიმე მეტალებისაგან გასაწმენდათ. საქართველოს პატენტი #1612 საქპატენტის უწყება#1. 1999წ.

ვ. გელაშვილი. მრავალსართულიანი საცხოვრებელლი სახლი, მელიქიშვილის ქ.47-49. (კონკურსი). 2016წ.

ვ. გელაშვილი. მრავალფუნქციური შენობა, თამარ მეფის გამზირი, ქ. თბილისი. (საპროექტო წინადადება). 2011წ.

ა. ხაბეიშვილი. მუდმივკვეთიანი ერთგვაროვანი სწორი ღეროს გაანგარიშება გრძივ დარტყმაზე მდგრადობის გათვალისწინებით.. საქპატენტი - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი. მოწმობა 3698.. 2009წ.

ე. მაცაბერიძე. მულტიმინერალურ სისტემებში სილიკატებისა და მინის წარმოქმნის შესაფასებლად თერმოდინამიკურ მონაცემთა ბაზის შექმნა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ,დოქტორის დიპლომიDO000413 ,ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს2011 წლის 28 .4 N55 გადაწყვეტილება. 2011წ.