სხვა / ინტელექტუალური საკუთრება სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  129 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. ვახტანგ გორგასლის II ხარისხის ორდენი. საქართველოს პრეზიდენტის 2002 წლის 6 სექტემბრის #1172 განკარგულება. 2002წ.

ვ. გელაშვილი. თავისუფლების მოედნის რეკონსტრუქცია. თბილისი. (კონკურსი). 1992წ.

ვ. გელაშვილი. თეატრი ქ. ფოთში. (საპროექტო წინადადება). 2004წ.

თ. საღარეიშვილი. კავკასიური სოჭის თესლებიდან ეთეროვანი ზეთის მიღების ხერხი. ინტელექტუალური საკუთრრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". 2002წ.

თ. გაბადაძე. კაზმი და ხერხი სპილენძის და წიდის მისაღებად. საქართველოს პატენტი P3391. 2002წ.

ნ. თოფურია. კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასება მოდულურ პროგრამებში. სერტიფიკატი SBA N000131. საქართველოს ბიზნესის აკადემია SBA. 2016წ.

ვ. გელაშვილი. კოტე მარჯანიშვილის თეატრის შენობა. თბილისი. (კონკურსი). 1979წ.

ვ. გელაშვილი. კულტურის სახლი სოფელ გოლთეთში. (პროექტი). 1987წ.

გ. გრატიაშვილი. ლამინირებული მასალის ზოლურას მისაკრავი ხელსაწყო. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი. 2016წ.

გ. გრატიაშვილი. ლოგისტიკური პროცესების მართვის საფუძვლები. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი. 2016წ.

ვ. გელაშვილი. ლუდის ბარი , მარჯანიშვილის ქ. 8. ქ. ბათუმი. (პროექტი). 2007წ.

ი. გელეიშვილი. მანგანუმის დაჟანგული და კარბონატული მადნების გადამუშავების ხერხი.. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი.პატენტი P 6355. გამოგონება. 2015წ.

. მასწავლებლის სერთიფიკატი – N 002589. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. 2011წ.

გ. კოტრიკაძე. მაქსიმალური საიმედოობის მქონე კრიპტომეთოდი გასაღების გამოთვლისა და გამოყენების გარეშე, რომელიც მიეკუთვნება ასიმეტრიულ სისტემებს.. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". 2010წ.

ლ. ცერცვაძე. მეტალების ექსტრაქციის მეთოდი, 1723168. საბჭოთა კავშირის გამოგონებებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი. 1991წ.

მ. სანიკიძე, ე. მეძმარიაშვილი, ნ. წიგნაძე, ა. ჭაფოძე, ლ. ფილიპენკო, გ. მეძმარიაშვილი, ნ. მეძმარიაშვილი. მექანიზებული ხიდი და ხიდის დამწყობი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი, საქპქტენტი. 2014წ.

შ. ანდღულაძე. მეცნიერებათა დოქტორის დიპლომი № 001458. თბილისი,, 2004 წლის ივლისი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის G 11 00 №1 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით (ოქმი №16 05.04.2004) შალვა ანდღულაძეს მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი . 2004წ.

მ. კუპრავიშვილი, გავარდაშვილი გივი. მთის კალაპოტის მარეგულირებელი ტრამპლინის ტიპის ნაგებობა. სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი "საქპატენტი" 1(10) საპატ. სიგელი "№583. 1997წ.

გ. კოტრიკაძე. მოცულობითი მატრიცათა სიმრავლის გამოყენებით ინფორმაციის დაცვის ასიმეტრიული და სინთეზური მეთოდების დამუშავება.. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". 2011წ.

ბ. გოგიჩაშვილი. მოწყობილობა ავტომობილების გამონაბოლქვი აირების მძიმე მეტალებისაგან გასაწმენდათ. საქართველოს პატენტი #1612 საქპატენტის უწყება#1. 1999წ.