სხვა / ინტელექტუალური საკუთრება სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  126 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ნათბილაძე. სახსრული -ბერკეტულ ინვერსორი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი. 2009წ.

მ. სანიკიძე, ე. მეძმარიაშვილი, ნ. წიგნაძე, გ. მეძმარიაშვილი, ნ. მეძმარიაშვილი. სეტყვისაგან მცენარეთა დამცავი მოწყობილობა, კერძოდ, ვენახებისათვის. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი, საქპქტენტი. 2014წ.

ლ. ჩხარტიშვილი, ჯ. ხანთაძე, დ. გაბუნია. სითბოს ნაკადის მიმართულების ინერციულობა ნიშანცვლადი ტემპერატურული გრადიენტის პირობებში. საქ. ინტელ. საკუთ. ეროვ. ცენტრში “საქპატენტი” დეპონ. დამადასტ. მოწმ. # 5016. 2012წ.

ბ. მაისურაძე. სილიკომანგანუმის გამოსადნობი კაზმი. საქ. პატენტი, P. 4803. 2009წ.

ვ. გელაშვილი. სუპერმარკეტი " კიევის მოედანი". მოსკოვი. (პროექტი). 1995წ.

რ. ჩიხლაძე. სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი . ს.ტ.უ პროფესიული განვიტარების ცენტრი აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ) ..სატემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ.''(აშშ).. 2009წ.

გ. სოსელია, null, გ.ფეიქრიშვილი, ნ.თეთრაძე. ლ.კლიმიაშვილი. ტაბაწყურის ტბიდან ბორჯომ-ბაკურიანის საკურორტო ზონის წყალმომარაგება . ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი-საქპატენტი მოწმობა 2084. 2006წ.

ვ. გელაშვილი. ტურისტული ბაზა, გიორგიწმინდა, ხევსურეთი. (საპროექტო წინადადება). 2005წ.

ი. სულაძე. ფეროშენადნობთა წარმოების ნარჩენებისაგან ბრიკეტების მისაღები კაზმი. საქართველოს პატენტი U 1540. 2008წ.

ბ. მაისურაძე. ფეროშენადნობთა წარმოების ნარჩენებისაგან ბრიკეტების მისაღები კაზმი. საქ. პატენტი. p. 4622, საინფ. ბიულეტენი № 4. 2009წ.

ბ. მაისურაძე. ფეროშენადნობთა წარმოების ნარჩნებეისგან ბრიკეტების მისაღები კაზმი . საქ. პატენტი, სასარგებლო მოდელი U 1540 Y. 2009წ.

ლ. ცერცვაძე. ფუჭი ქანებიდან და წარმოების ნარჩენებიდან ლითონების ექსტაქციის მეთოდი, 001967. "საქპატენტი". 1996წ.

ლ. ცერცვაძე. ფუჭი ქანებისა და წარმოების ნარჩენების გამდიდრების მეთოდი,U-798. "საქპატენტი". 2000წ.

ვ. გელაშვილი. ქ. ქუთაისის ცენტრის დეტალური დაგეგმარების პროექტი (დდპ). . 1989წ.

ვ. გელაშვილი. ქ.ქუთაისში ახალი ქუჩის (დავით აღმაშენებლის ქ.) დაგეგმარება. (საპროექტო წინადადება). 1989წ.

ჟ. პეტრიაშვილი. ქიმიურ ელემენტთა პერიოდული სისტემა-ტანამედროვე ვარიანტი შეფერადებული ელექტრონული შრისშევსების მიხედვით.. საქართველოს ინტელექტუიალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი " საქპატენტი". 2009წ.

ი. ბერძენიშვილი. ქიმიურ-ტექნოლოგიური პროცესები და მათი განხორციელების თერმოდინამიკური ასპექტები. თბილისი: საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“. დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა # 6446. 2016წ.

ბ. მაისურაძე. წვრილმარცვლოვანი ნახშირების დაბრიკეტების ხერხი. საქ. პატენტი p. 4522. საინფორმაციო ბიულეტენი № 20, . 2008წ.

გ. დურგლიშვილი, ბალახაძე ქეთევანი. ჭაბურღილის ხელოვნური გაწყლიანება, წყლიან ფენაზე რეპრესიის შექმნა და დინამიკური დონის შენარჩუნება". საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა 4775. 2011წ.

ვ. გელაშვილი. ხელნაწერთა ინსტიტუტი "აკადემქალაქის" ტერიტორიაზე. თბილისი. (კონკურსი). 1985წ.