სხვა / ინტელექტუალური საკუთრება სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  129 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. უფლისაშვილი. სახსრუ-ბერკეტული მოწყობილობა. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი. 2009წ.

ნ. ნათბილაძე. სახსრული -ბერკეტულ ინვერსორი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი. 2009წ.

მ. სანიკიძე, ე. მეძმარიაშვილი, ნ. წიგნაძე, გ. მეძმარიაშვილი, ნ. მეძმარიაშვილი. სეტყვისაგან მცენარეთა დამცავი მოწყობილობა, კერძოდ, ვენახებისათვის. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი, საქპქტენტი. 2014წ.

ლ. ჩხარტიშვილი, ჯ. ხანთაძე, დ. გაბუნია. სითბოს ნაკადის მიმართულების ინერციულობა ნიშანცვლადი ტემპერატურული გრადიენტის პირობებში. საქ. ინტელ. საკუთ. ეროვ. ცენტრში “საქპატენტი” დეპონ. დამადასტ. მოწმ. # 5016. 2012წ.

ბ. მაისურაძე. სილიკომანგანუმის გამოსადნობი კაზმი. საქ. პატენტი, P. 4803. 2009წ.

ვ. გელაშვილი. სუპერმარკეტი " კიევის მოედანი". მოსკოვი. (პროექტი). 1995წ.

რ. ჩიხლაძე. სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი . ს.ტ.უ პროფესიული განვიტარების ცენტრი აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ) ..სატემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ.''(აშშ).. 2009წ.

გ. სოსელია, null, გ.ფეიქრიშვილი, ნ.თეთრაძე. ლ.კლიმიაშვილი. ტაბაწყურის ტბიდან ბორჯომ-ბაკურიანის საკურორტო ზონის წყალმომარაგება . ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი-საქპატენტი მოწმობა 2084. 2006წ.

ვ. გელაშვილი. ტურისტული ბაზა, გიორგიწმინდა, ხევსურეთი. (საპროექტო წინადადება). 2005წ.

ი. სულაძე. ფეროშენადნობთა წარმოების ნარჩენებისაგან ბრიკეტების მისაღები კაზმი. საქართველოს პატენტი U 1540. 2008წ.

ბ. მაისურაძე. ფეროშენადნობთა წარმოების ნარჩენებისაგან ბრიკეტების მისაღები კაზმი. საქ. პატენტი. p. 4622, საინფ. ბიულეტენი № 4. 2009წ.

ბ. მაისურაძე. ფეროშენადნობთა წარმოების ნარჩნებეისგან ბრიკეტების მისაღები კაზმი . საქ. პატენტი, სასარგებლო მოდელი U 1540 Y. 2009წ.

ლ. ცერცვაძე. ფუჭი ქანებიდან და წარმოების ნარჩენებიდან ლითონების ექსტაქციის მეთოდი, 001967. "საქპატენტი". 1996წ.

ლ. ცერცვაძე. ფუჭი ქანებისა და წარმოების ნარჩენების გამდიდრების მეთოდი,U-798. "საქპატენტი". 2000წ.

ვ. გელაშვილი. ქ. ქუთაისის ცენტრის დეტალური დაგეგმარების პროექტი (დდპ). . 1989წ.

ვ. გელაშვილი. ქ.ქუთაისში ახალი ქუჩის (დავით აღმაშენებლის ქ.) დაგეგმარება. (საპროექტო წინადადება). 1989წ.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, . ჩიჩუა, დ. კურცხალია, ი. ბერიაშვილი,, შ. მალიძე. ქართული უნივერსალური ჭკვიანი კორპუსის საცდელ-სამომხმარებლო ვერსია ( https://corpus.ge/ ). სტუ ქართული ენის ტექნოლოგიზების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის მკვლევართა ჯგუფის მიერ შემუშავებული ამ კორპუსით ქართული და აფხაზური ენები ბევრად უფრო დაცულნი გახდნენ ციფრული კვდომის საფრთხისგან, ვიდრე ისინი მანამდე იყვნენ (იხილეთ http://rustaveli.org.ge/წარმატებული-პროექტი/page/1988 და http://www.rustaveli.org.ge/en/Success-Stories/page/1988 მისამართებზე განთავსებული მასალა). 2017წ.

ჟ. პეტრიაშვილი. ქიმიურ ელემენტთა პერიოდული სისტემა-ტანამედროვე ვარიანტი შეფერადებული ელექტრონული შრისშევსების მიხედვით.. საქართველოს ინტელექტუიალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი " საქპატენტი". 2009წ.

ი. ბერძენიშვილი. ქიმიურ-ტექნოლოგიური პროცესები და მათი განხორციელების თერმოდინამიკური ასპექტები. თბილისი: საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“. დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა # 6446. 2016წ.

დ. დათუკიშვილი. ჩვენი შავ-თეთრი და ფერადი წუთისოფელი. ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი. 2015წ.