სხვა / განხორციელებული პროექტები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  796 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ტ. მეგრელიშვილი. «ЛиК» (ლიტერატურა და კულტურა). ახალგაზრდა ფილოლოგ-რუსისტების სამეცნიერო-მხატვრული ალმანახი. . ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, . 2000-0წ. მთავარი რედაქტორი. . .

Т. Мегрелишвили. «Филологический вестник» (международный реферируемый, рецензируемый научный журнал). (რუსეთის ფედერაცია) . 0-0წ. რედკოლეგიის მუდმივი წევრი. . .

Т. Мегрелишвили. «Этюды на стыке культур». . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, . 2005-0წ. საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. . გრანტი.

Т. Мегрелишвили. А.С.Пушкин и его межнациональное значение – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული. . ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, . 1999-0წ. რედკოლეგიის წევრი. . .

ჯ. შანიძე. Автоматизация Костомукшского ГОКа (построенный Финляндией). ტექნიკურ პროექტში კიევის ავტომატიკის ინ-ტის სამეცნიერო შედეგების გამოყენების შესახებ ცნობა, რომელიც მიღებულია ასპირანტ ჯ. შანიძის მიერ. 0-0წ. . დამტკიცებულია მოსკოვის ინ-ტ ЦПКБ-ს დირექტორის ვ.ფ. ლებიოდკინის მიერ 24.10.1977. .

С. Почовян. Автоматизированная система прогнозирования режимами орошения сельскохозяйственных культур. г. Москва, Институт проблем управления АН. 1989-1989წ. ასპირანტი. . .

С. Почовян, Г. Гогичаишвили. Автоматизированная система управления режимами орошения сельскохозяйственных культур. თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრა. 2002-2003წ. უფროსი მასწავლებელი. . .

Т. Мегрелишвили. Анна Худзиньска. Потаенный диалог («Проекты» Н.Ф.Федорова в онтологической поэтике романа Андрея Платонова «Чевенгур») (ანა ხუდზუნსკა. საიდუმლო დიალოგი (ნ.ფიოდოროვის „პროექტები“ ანდრეი პლატონოვის რომანის „ჩევენგური“ ონტოლოგიურ პოეტიკაში) . მონოგრაფია. 2007-0წ. რედაქტორი. . თბილისი-ვარშავა.

М. Деметрашвили, ДЖ.Уплисашвили. внедреие результатов кинематического исследования кулисно-рычажного механизма для проектирования привода мешалки клеевых баков и баков для приготовления загустителя. . Горийское производственное х/б текстильно-швейое объеденение. 1989-1990წ. Главный инженер. . Несмашнов Михаил Иванович.

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г., Гониашвили А.Ш. Внедрение нового замасливателя на основе нафтеновых масел нефтей Грузии . Технический акт внедрения на Руставском п/щ «Химволокно». 0-1984წ. . . .

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г., Андгуладзе М.К. и др. Внедрение нового замеливателя на основе термостойких масел нефтей Грузии. (Отчет о научно-исслед. работе № 04/84 БНПЗ). სტუ, თბილისი. 0-1984წ. . . .

ტ. მეგრელიშვილი. Грузинская русистика (ქართული რუსისტიკა). – სამეცნიერო ნაშრომების კრებული.. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, . 2005-2006წ. რედკოლეგიის წევრი. . .

თ. შარაშენიძე. ЗАЛП საჯარისო დანაყოფების მართვის ავტომატიზებული სისტემა“. შეიარაღებული ძალების სამინისტრო. 1989-1990წ. მთავარი კონსტრუქტორი. ბრძანება "საიდუმლო". სამინისტროს ბიუჯეტუ.

თ. შარაშენიძე. ЗАРНИЦА“ სამხედრო ოლქის ჯარების მართვის ავტომატიზებული სისტემა . სამხედრო ძალების სამინისტრო. 1988-1990წ. მთავარი კონსტრუქტორი. . სამინისტროს ბიუჯეტუ.

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г., Андгуладзе М.К. Изучение некоторых кинетических закономерностей гидрирования бензола на Re/SiO2 катализаторе . (Отчет, хоз-дог. темы № 04-309/78 БНП). სტუ, თბილისი. 0-1978წ. . . .

ტ. მეგრელიშვილი. Ирена Кескюлль. Стихи-я (ირენა კესკიულ. სტიქი-ა) . თბილისი, “უნივერსალ”-ს გამომცემლობა, . 2009-0წ. მთავარი რედაქტორი, რედაქტორის სიტყვა. . .

თ. შაქარაშვილი. Исследование влияния циклических ядер на реакции дегидпрополициклизации парафиновых алкилароматических и их гидрированных продуктов состава (С14, С18, С19, С20) . Кандидатская диссертация г. Тбилиси. 0-1966წ. . . .

Т. Бжалава, Г. Кеванишвили. Исследование возможности создания функциональных элементов и устройств СВЧ трактов мм-диапазона волн на базе сверхразмерного ребристого волновода. Институт радиофизики и электроники (сектор радиоастрономии) АН УССР г. Харьков. 1984-1984წ. ст. Инженер. 07-280/82. .

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г., Дидидзе А.В. Исследование нефтей грузинских месторождений с целью паспортизации и технологических переработок отдельных фракции . Заключительный отчет по НИР ГПИ. 0-1980წ. . . .

М. Салуквадзе, Г.Сулаквелидзе. Исследование снежно-лавинного режима Сванетии (Верхняя Сванети). Академия Наук Грузии. 1974-1975წ. Основной исполнитель. Фонд ТГУ, 149 страниц. .