სხვა / განხორციელებული პროექტები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  864 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

G. Nabakhtiani. Transfer of Western European Regulatory Methodology and Practices to the Nuclear Safety Authority of Georgia. European Commission. 2007-2008წ. Leader. Tacis Project N° G3.01/04 (GE/RA/01). EU 600 000 Euros.

ზ. ციხელაშვილი, ა.ფრანგიშვილი ზ.გასიტაშვლი, თ. ბახტაძე ზ. მესხი და სხვ.. UNDP-ს პროექტი GEO/99/012/A/07/99: "საგანგებო სიტუაციების მართვის საშუალებების შექმნა", კომპონენტი - "კატასტროფების მართვის ოპერაციების ეროვნული ექსპერტული სისტემის დამუშავება ". UNDP - ს ხაზით საქართველოს საგანგებო სიტუაციების და სამოქალაქო თავდაცვის დეპარტამენტი. 1999-2002წ. ექსპერტი. . .

თ. მაჭავარიანი. Workforce Education Initiative for Shida Kartli. სტუ. 2007-2008წ. პროექტის მონაწილე. AID-G-2007-00104-00-45. USAID.

თ. მაჭავარიანი. Workforce Education Initiative for Shida Kartli, 2d. სტუ. 2009-2009წ. პროექტის მონაწილე. AID-6-2007-001-400-72. USAID.

თ. ჯიშკარიანი, ო. კიღურაძე, გ. არაბიძე. `მტკვარი ენერგეტიკა”-ს კუთვნილი №9 ენერგობლოკის ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა და მათი ძირითადი საპრონოზო მაჩვენებლების დადგენა 2014-2015 წლის ენერგეტიკული წლისათვის 180 მგვტ გარანტირებული სიმძლავრის პირობებში“. შპს „მტკვარი ენერგეტიკა“ საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია”. . 2014-2014წ. ექსპერტი. #242-2014-2. .

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, დიაკონიძე რ., ჩახაია .. `ტრასეკას~ დერეფანში გლდანის ტერიტორიაზე მთის ფერდობზე ეროზიის საწინააღმდეგო გამაგრებისა და გამწვანების ღონისძიებების დამუშავება. საგზაო დეპარტამენტი. 2008-2009წ. შემსრულებელი. . საბიუჯეტო.

რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია. `ტრასეკას~ დერეფანში გლდანის ტერიტორიაზე მთის ფერდობზე ეროზიის საწინააღმდეგო გამაგრებისა და გამწვანების ღონისძიებების დამუშავება. საგზაო დეპარტამენტი. 2008-2009წ. ძირითადი შემსრულებელი. . საბიუჯეტო.

ტ. მეგრელიშვილი. «ЛиК» (ლიტერატურა და კულტურა). ახალგაზრდა ფილოლოგ-რუსისტების სამეცნიერო-მხატვრული ალმანახი. . ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, . 2000-0წ. მთავარი რედაქტორი. . .

Т. Мегрелишвили. «Филологический вестник» (международный реферируемый, рецензируемый научный журнал). (რუსეთის ფედერაცია) . 0-0წ. რედკოლეგიის მუდმივი წევრი. . .

Т. Мегрелишвили. «Этюды на стыке культур». . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, . 2005-0წ. საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. . გრანტი.

Т. Мегрелишвили. А.С.Пушкин и его межнациональное значение – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული. . ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, . 1999-0წ. რედკოლეგიის წევრი. . .

ჯ. შანიძე. Автоматизация Костомукшского ГОКа (построенный Финляндией). ტექნიკურ პროექტში კიევის ავტომატიკის ინ-ტის სამეცნიერო შედეგების გამოყენების შესახებ ცნობა, რომელიც მიღებულია ასპირანტ ჯ. შანიძის მიერ. 0-0წ. . დამტკიცებულია მოსკოვის ინ-ტ ЦПКБ-ს დირექტორის ვ.ფ. ლებიოდკინის მიერ 24.10.1977. .

С. Почовян. Автоматизированная система прогнозирования режимами орошения сельскохозяйственных культур. г. Москва, Институт проблем управления АН. 1989-1989წ. ასპირანტი. . ИПУ АН.

Т. Мегрелишвили. Анна Худзиньска. Потаенный диалог («Проекты» Н.Ф.Федорова в онтологической поэтике романа Андрея Платонова «Чевенгур») (ანა ხუდზუნსკა. საიდუმლო დიალოგი (ნ.ფიოდოროვის „პროექტები“ ანდრეი პლატონოვის რომანის „ჩევენგური“ ონტოლოგიურ პოეტიკაში) . მონოგრაფია. 2007-0წ. რედაქტორი. . თბილისი-ვარშავა.

М. Деметрашвили, ДЖ.Уплисашвили. внедреие результатов кинематического исследования кулисно-рычажного механизма для проектирования привода мешалки клеевых баков и баков для приготовления загустителя. . Горийское производственное х/б текстильно-швейое объеденение. 1989-1990წ. Главный инженер. . Несмашнов Михаил Иванович.

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г., Гониашвили А.Ш. Внедрение нового замасливателя на основе нафтеновых масел нефтей Грузии . Технический акт внедрения на Руставском п/щ «Химволокно». 0-1984წ. . . .

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г., Андгуладзе М.К. и др. Внедрение нового замеливателя на основе термостойких масел нефтей Грузии. (Отчет о научно-исслед. работе № 04/84 БНПЗ). სტუ, თბილისი. 0-1984წ. . . .

ტ. მეგრელიშვილი. Грузинская русистика (ქართული რუსისტიკა). – სამეცნიერო ნაშრომების კრებული.. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, . 2005-2006წ. რედკოლეგიის წევრი. . .

თ. შარაშენიძე. ЗАЛП საჯარისო დანაყოფების მართვის ავტომატიზებული სისტემა“. შეიარაღებული ძალების სამინისტრო. 1989-1990წ. მთავარი კონსტრუქტორი. ბრძანება "საიდუმლო". სამინისტროს ბიუჯეტუ.

თ. შარაშენიძე. ЗАРНИЦА“ სამხედრო ოლქის ჯარების მართვის ავტომატიზებული სისტემა . სამხედრო ძალების სამინისტრო. 1988-1990წ. მთავარი კონსტრუქტორი. . სამინისტროს ბიუჯეტუ.