სხვა / განხორციელებული პროექტები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  796 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Салуквадзе, Г.Сулаквелидзе, Л.Калдани. Исследование снежно-лавинного режима Сванетии (Нижняя Сванети). Академия Наук Грузии. 1975-1976წ. Основной исполнитель. Фонд ТГУ, 181 страниц. .

მ. სალუქვაძე, Л.Калдани. Исследование снежных лавин и лавинообразующих факторов по автодвроге Джвари-Местиа применительно к требованиям защиты автодороги от лавин. გზათა მშენებლობის სამინისტრო. 1987-1988წ. ძირითადი შემსრულებელი. Фонд ЗакНИГМИ, 133 страниц. .

М. Салуквадзе, Л.Калдани. Исследование снежных лавин и лавинообразующих факторов применительно к требованиям зашиты селюГурта от лавин. Правительство Аджарии. 1982-1984წ. Основной исполнитель. Фонд ЗакНИГМИ, 59 страниц. .

Т. Бжалава, Г. Кеванишвили. Исследование электродинамических свойств периодических диэлектрических структур. Институт Радиотехники и Электроники Академии Наук СССР, Москва. 1988-1989წ. Инженер-Программист. № 12/88. .

М. Салуквадзе, Л.Калдани. Лавины в бассеине р.бзыбь по маршруту Рица-Авадхара применитель но к требованиям проектирования и строительства ВЛ-110 кв. Правительство Грузии. 1983-1984წ. Основной исполнитель. . .

Т. Мегрелишвили. М.Ю.Лермонтов и его межнациональное значение. – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული. . ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, . 1998-0წ. რედკოლეგიის წევრი, შემსრულებელი. . .

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г. Масло «СПИОЛ-1». ТУ-38.401447. . 1987-1989წ. . . .

М. Салуквадзе, К.Абдушелишвили, Л.Калдани, З.Эбралидзе. Методика прогноза объема и дальности выброса лавин в условиях Кавказа. Управление Гидрометеорологии Грузии. 1978-1979წ. Основной исполнитель. Фонд ЗакНИГМИ, 72 страниц. .

М. Салуквадзе, К.Абдушелишвили. Методические указания по прогнозу лавин. Управление Гидрометеорологии Грузии. 1983-1984წ. Основной исполнитель. Фонд ЗакНИГМИ, 14 страниц. .

М. Салуквадзе, К.Абдушелишвили, Л.Калдани. Методические указания по прогнозу лавинной опасности в Закавказья. Управление Гидрометеорологии Грузии. 1976-1977წ. Основной исполнитель. Фонд ЗакНИГМИ, 59 страниц. .

Г. Гогичаишвили, С. Почовян. Методы и модели автоматизированного управления режимами орошения. თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ორგანიზაციული მართვის დეპარტამენტი. 2006-2007წ. სრული პროფესორი. . .

С. Почовян, Г. Гогичаишвили. Методы и модели автоматизированного управления режимами орошения. თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ორგანიზაციული მართვის დეპარტამენტი. 2006-2007წ. ასოცირებული პროფესორი. . .

С. Почовян. Моделирование обработки информации в автоматизированной системе оперативного управления основным производством. г. Москва, Институт проблем управления АН. 1991-1991წ. ასპირანტი. . .

С. Почовян, Г. Гогичаишвили. Моделирование реляционной базы данных в автоматизированной системе управления режимами орошения. თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრა. 2002-2003წ. უფროსი მასწავლებელი. . .

Г. Соселиа. Модернизация системы оборотного водоснабжения. ზესუფთა ტექნოლოგიების ინსტიტუტი. 0-2003წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . დახურული თემა.

თ. შაქარაშვილი, ანდღულაძე მ.კ.. და სხვა. Нефтяные масла в производстве химических волокон . (ანგარიში თემის № 04/85 ბნგქ). სტუ, თბილისი. 0-1985წ. . . .

შ. ანდღულაძე, ლ. ქაშაკაშვილი, რ. ალასანია, ა. დანელია, ნ. ალექსიძე, ც. შენგელია, ი. ბაზღაძე. НИИ МИОН -თან არსებული ქარხნის ფტორშემცველი ჩამდინარე წყლების გაწმენდის მეთოდის შემუშავება. НИИ МИОН -თან არსებული ქარხნა. 1984-1986წ. სახელშეკრულებო თემის ხელმძღვანელი. სარეგ. № 01850003216. .

С. Почовян. Обеспечение достоверности обработки информации в вычислительныз сетях. г. Москва, Институт проблем управления АН. 1990-1990წ. ასპირანტი. . .

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г., Гониашвили А.Ш. Получение минеральных масел из груз. нефтей в промышленных условиях . Технический акт внедрения на Батумск. НПЗ. 0-1984წ. . . .

Т. Мегрелишвили. Поляки в Грузии. – სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. . ვარშავა, ვარშავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2002-0წ. რედკოლეგიის წევრი. . .