სხვა / განხორციელებული პროექტები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  723 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. ჯანაშია. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის და ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა. . 0-0წ. . . .

გ. სოსელია, null. ახალციხის წყალმომარაგების გაუმჯობესება დამატებითი წყაროების ბაზაზე. IBRD საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. 0-2010წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . 16000 აშშ დოლარის შესაბამისი ლარის ოდენობა.

მ. მილაშვილი. ბავშვთა სადღესასწაულო ცენტრი"პატარა თბილისელები" ინტერიერი. . შ.პ.ს."ამვ". 2004-2005წ. მთ.არქიტექტორი. . .

გ. გეგელია. ბათუმი. საზოგადოებრივ -საცხოვრებელი კომპლექსი (პროექტი). შპს.ლიბო. -2005წ. არქიტექტორი. . .

ა. გასიტაშვილი. ბანკის საოპერაციო დღის მონაცემთა ბაზის შექმნა/დაპროექტება. ქართიანებული ქართული ბანკი (ვი–თი–ბი ბანკი). 2003-2004წ. პროგრამისტი. . შრომითი ანაზღაურება.

ნ. რურუა. ბაქო – თბილისი – ყარსის რკინიგზის პროექტის ექსპერტიზა . შპს “მარაბდა-კარწახის რკინიგზა”. 2008-2015წ. ექსპერტი. . .

ზ. გედენიძე. ბაქო-თბილისი-ჯეიხანის (BTC) მილსადენის კოდიანას სექტორის დაცვის ბანაკის გეო-ტექნიკური გამოკვლე-ვები და მუშა პროექტი. მსოფლიო ბანკი. -2005წ. პროექტის ჰიდროტექნიკური ნაწილის ხელმძღვანელი. . მსოფლიო ბანკის დაფი-ნანსებით; 330000 ევრო.

. ბახვი ჰესი მდ. ბახვის წყალზე. საქართველოს რკინიგზა. -2003წ. მთავარინჟინერი. . საქართველოს რკინიგზი; 450000 ლარი.

ზ. გედენიძე. ბახვი-3 ჰესი მდ. ბახვის-წყალზე. საქართველოს რკინიგზია. -2003წ. მთავარინჟინერი. . საქართველოს რკინიგზის დაფინანსებით; 450000 ლარი.

ზ. გასიტაშვილი, ი.როდონაია. ბიზნეს დაგეგმვის მეთოდოლოგია და ფინანსური ანალიზის ქართულენოვანი პროგრამა. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, . 1999-0წ. . . .

თ. მახარაშვილი. ბობოყვათის სამთავრობო რეზიდენციის რეკონსტრუქცია და ტერიტორიის კეთილმოწყობა. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო. 2005-2007წ. არქიტექტორი. . სახელმწიფო ბიუჯეტი.

გ. გავარდაშვილი. ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის მწვანე საფარის, მოედანზე აღებული და მასში შესატანი ნიადაგების ეკოლოგიური შეფასება და სტატიონის მიწისქვეშა წყლების ქიმიური შემადგენლობის დადგენა მწვანე საფარის მორწყვის მიზნით. . ეროვნული სტადიონის დირექცია. 2007-2007წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

ზ. გედენიძე. ბჟუჟი ჰესი-2-ის ტექნიკურ ეკონომიკური დასაბუთება. ენერგეტიკის სამინისტრო;. 2008-2008წ. მთავარი კონსულტანტი. . ენერგეტიკის სამინისტრო.

მ. მაცაბერიძე. გადაწყვეტილების მისაღებად, განუზღვრელობის პირობებში, აგროუსაფრთხოების უზრუნველყოფის შესაბამისი ღონისძიებები; . . 0-2013წ. ხელმძღვანელი. პროექტის შიფრი MTCU/101/7-180/13 . .

ნ. ამილახვარი, მამრაძე პეტრე, სალუქვაძე მანანა, სიმონიშვილი გურამ, გურგენიძე ვაჟა, ნაფეტვარიძე ნოდარ, ჩაგანავა ზაზა, იმედაძე ლევან. გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტი GEO/96/005. გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP. 1999-2000წ. პროგრამული უზრუნველყოფისა და მონაცემთა ბაზების არქიტექტურა/შექმნა/გაშვება/ზედამხედველობა. . გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP.

დ. ერისთავი. გალვანური წარმოების ჩამდინარე წყლების გაწმენდის, უნარჩენო ტექნოლოგიის დამუსავება და ანალიზი.. . 2011-2012წ. მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი. . .

ნ. იმნაძე. გაცვლითი საერთაშორისო სტუდენტური სახელოსნო თემაზე:ისტორიული განაშენიანების რეკონსტრუქცია - რევიტალიზაცია ტურიზმის მიმართებაში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მიმარ სინანის ნატიფი ხელოვნების უნივერსიტეტი. -2010წ. . . .

გ. კობახიძე, ო.წურწუმია, ე.სანაია, ნ.გამყრელიძე. დადის ტიპის დეფორმირებადი თუჯის კვლევა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. 2015-2016წ. . . საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით.

ნ. ბაგრატიონი. დარიშხანის სამრეწველო ნარჩენების განთავსების პირობების შესწავლა და მათი გავრცელების არეალის ეკოლოგიური შეფასება.. . 2013-2016წ. . DOC№000429. .