სხვა / განხორციელებული პროექტები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  723 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. მეტრეველი, ლ.გოგობერიშვილი, მ.გოგობერიშვილი, მ.კალანდარიშვილი, ხ.ჯიბლაძე. დაუკვირვებადი ეკონომიკის გამოკვლევა განათლების სფეროში. საქსტატი. 2012-2012წ. კოორდინატორი. . .

შ. მეტრეველი, ლ.გოგობერიშვილი, მ.გოგობერიშვილი, მ.კალანდარიშვილი, ხ.ჯიბლაძე. დაუკვირვებადი ეკონომიკის გამოკვლევა ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროებში. საქსტატი. 2013-2013წ. კოორდინატორი. . .

შ. მეტრეველი, ლ.გოგობერიშვილი, მ.კალანდარიშვილი, ს.ტოგონიძე, ხ.ჯიბლაძე, მ.გოგობერიშვილი. დაუკვირვებადი ეკონომიკის გამოკვლევა ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროებში. საქსტატი. 2013-2013წ. კოორდინატორი. . .

მ. მაისურაძე. დახურული საცურაო აუზი; ქ.თბილისი, დიდგორის რაიონი, სოფ. წავკისი(ნაკ.599);შპს. . -2011წ. . . .

მ. სანიკიძე, ნ. წიგნაძე, კ. ჩხიკვაძე. დიდი გასაშლელი კონსტრუქციების ტექნიკური შეფასება. მიუნჰენის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2012წ. უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. TUM/4000102096/10/DE/LD. ევროპული კოსმოსური სააგენტო (ESA).

გ. გეგელია. დიპლომატიური კორპუსის საცხოვრებელი სახლები (პროექტი). კერძო პირი. -2007წ. მთავარი არქიტექტორი. . .

თ. ბჟალავა. დიფრაქციის თეორიის ზოგიერთი კერძო ამოცანების ამოხსნა. . 1988-1989წ. შემსრულებელი. სახ/რ 01870002616. .

ნ. ამილახვარი. ევროკავშირის გაერთიანების პროგრამის ინსტიტუციონალური განვითარების პროექტის ინფორმაციული მხარდაჭერა. ევროკავშირი. 2014-2015წ. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერი, მოცემთა ბაზების ანალიტიკოსი. . ევროკავშირი.

ნ. მახვილაძე, ე. პავლოვიჩი. ევროპის სტანდარტიზაციის,მეტროლოგიის, ბაზრის ზედამხედველობის, აკრედიტაციისა დანოტიფიკაციის ეროვნულისისტემების ანალიზი. საქსტანდარტი. 2003-2003წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. ხელშ.#02/03. .

ნ. კოდუა. ელექტროენერგიის გრძელვადიანი ტარიფის დადგენის პრინციპები და მეთოდოლოგია საბაზრო ეკონომიკისა და მარეგულირებელი ორგანოს მოქმედების პირობებში. საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისია. 2005-წ. კვლევითი ჯგუფის ხელმძღვანელი. . .

მ. ბერეჟიანი, ა. თურმანიძე, თ. გერგედავა, ვ. სერვიანოვი. ელექტრონული ხარისხის 11BF3 პროდუქტის ბალონებში ჩატვირთვის პნევმატური მართვის კომპიუტერული სისტემა . შპს შპექტრა გეზის ჯორჯია. 0-2013წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. SGG.01.2013.WP. სამუშაო პროექტი – ტექნიკური დოკუმენტაცია, შპს შპექტრა გეზის ჯორჯია, თბილისი, 2013. .

თ. გველესიანი, გ.გიგიბერია, ქ.მესხელი, გ.ნადარაია. ენგურის თაღოვანი კაშხლის სიღრმული წყალსაგდებების ხვრელების წინ მისაყრდნობი ფარის ვერტიკალურ სიბრტყეში შეუფერხებელი მოძრაობის უზრუნველსაყოფად აკუმულირებული ნატანის ჰიდრავლიკური წარეცხვის გაანგრიშება . შპს ,,ენგურჰესის" ფილიალი ,,ენგურჰესის თაღოვანი კაშხალი". 2004-2005წ. პროექტის ხელმძღვანელი . . შპს ,,ენგურჰესის" ფილიალი ,,ენგურჰესის თაღოვანი კაშხალი". 7500ლარი.

პ. ჭიჭაღუა. ენგურჰესის კაშხლის ბეტონის დეფორმაციული და თბოტექნიკური მახასი-ათებლების გაანალიზება: IV ეტაპი_ ენგურჰესის კაშხლის ბეტონის თბოტექნიკური მახასი-ათებლების მნიშვნე-ლობათა გაანალიზება. ნაგებობათა დინამიკისა და მონიტორინგის ცენტრი ს.ს. “დიანდჰესი” . 2004-2004წ. ჯგუფის ხელმძღვანელი. . შპს ''ენგურჰესი'.

პ. ჭიჭაღუა. ენგურჰესის კაშხლის თბური რეჟიმის ანალიზი. შპს ,,ენგურჰესი" . 2010-2010წ. შემსრულებელი. # 03/10 . შპს ,,ენგურჰესი" , 20 000ლარი.

პ. ჭიჭაღუა. ენგურჰესის ნაგებობებზე გრძელვადიანი რეჟიმული დაკვირვებების წარმოება 2005 წ. # 8 კაშხლის ბეტონის დეფორმაციული და თბოტექნიკური მახასიათებლების ანალიზი. ნაგებობათა დინამიკისა და მონიტორინგის ცენტრი ს.ს. “დიანდჰესი” . 2005-2005წ. . . .

ნ. ბახსოლიანი, ირინე ტატიშვილი, გიორგი ქავთარაძე, მანანა ხიდაშელი, მანანა ხვედელიძე. ენციკლოპედია - ძველი ახლოაღმოსავლეთი და საქართველო. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2007-2010წ. მეცნიერი თანამშრომელი. . .

ზ. შავაძე. ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი კრწანისი-მთაწმინდის რაიონში, კრწანისის ქუჩის 2-ე გასასვლელში, N11-ში,. კერძო დამკვეთი, მოქალაქე გ,გვიჩიანი. 2001-2001წ. პროექტის მთავარი არქიტექტორი, ავტორი,. დაკვეთა 9589/2001. კერძო ინვესტიცია.

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, ო.ნათიშვილი, ვ. თევზაძე, გ. გავარდაშვილი. ეროზიის საწინააღმდეგო ღონისძიებების კვლევა ვეტივერისა და სხვა ნიადაგდამჭერი ბალახოვანი ბარიერების სახით. ა.შ.შ. ეროვნული აკადემია. 2002-2007წ. შემსრულებელი. TA MOU-01-CA-15011. .

ვ. დავითაია. ექვთიმე თაყაიშვილის მემორიალური საფლავი მთაწმინდაზე. . . -2001წ. . . .

ვ. დავითაია. ვაჟას სამყარო _ პოეზიის სახლი _ I-II-III ვარიანტი. პროექტი.. . -2003წ. . . .