სხვა / განხორციელებული პროექტები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  864 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ბეჟოშვილი, ავტორთა კოლექტივი. ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთა სამაგიდო წიგნი. ააიპ- კონსტიტუციონალიზმის ცენტრი. 2014-2015წ. ექსპერტი. . .

გ. ღვინეფაძე. ადმინისტრაციული სამართლის საქმეთა წარმოების კომპიუტერული სისტემა საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემისათვის. . 2003-2008წ. სისტემატექნიკოსი. . .

მ. მელქაძე, ნ.ქვათელაძე, ნ.ჩართოლანი. ადმინისტრაციული შენობა გოთუას ქუჩაზე. . 0-1979წ. . . .

ვ. დავითაია. აეროპორტის გზატეცილზე 8-სართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეკონსტრუქცია.პროექტი.. . -2001წ. . . .

ვ. დავითაია. აეროპორტის გზატკეილის არქიტექტურულ-სივრცობრივი კონცეფცია. პროექტი.. . -2001წ. . . .

კ. ოდიშარია. ავტომატიზებული საინფორმაციო-ანალიტიკური სისტემა "დიდგორი". საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი. 1997-1999წ. პროექტის ხემძღვანელი და მთავარი შემსრულებელი. . სახელმწიფო ბიუჯეტი.

თ. შარაშენიძე. ავტომატიზეებული ხრომატოგრაფი „БИОХРОМ 2 ” -ის მართვის კომპიუტერის და პპროგრამების დამუშავება. Минприбор. 1987-0წ. თემის ხელმძღვანელი. . სახელმწიფო ბიუჯეტი.

დ. ცინცაძე. ავტომატური მართვა ზოგიერთი ობიექტისათვის, მართვის ალგორიღმების შერჩევა და პროექტირება. . 2011-2012წ. . . საბიუჯეტო.

გ. ურუშაძე, თ. ტროყაშვილი. ავტომატური მართვის ზოგიერთი ობიექტისათვის მართვის ალგორითმების შერჩევა და პროექტირება, დაცვა ავარიული რეჟიმებისაგან. . 2011-2013წ. ძირითადი შემსრულებელი. . .

თ. ტროყაშვილი. ავტომატური მართვის ზოგიერთი ობიექტისათვის მართვის ალგორითმების შერჩევა და პროექტირება, დაცვა ავარიული რეჟიმებისაგან. . 2011-2013წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

ო. ნახუცრიშვილი. ავღანეთი. საავტომობილო გზის შენახვისა და ექსპლუატაციის პროექტი . . 1964-1965წ. . . .

ი. მკურნალიძე. აზერბაიჯანი-საქართველო-თურქეთის მილსადენის დერეფნის საქართველოს მონაკვეთის კლიმატის დახასიათება. BP (British Petroleum) p.l.c.. 2002-2002წ. მეცნიერ თანამშრომელი. C-02-BPC56-AGT-44552. .

ნ. ამილახვარი. აზერბაიჯანის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ავტომატიზაცია. აზერბაიჯანის მთავრობა. 1987-1989წ. პროგრამული უზრუნველყოფისა და მონაცემთა ბაზების არქიტექტურა/შექმნა/გაშვება/ზედამხედველობა. . საკავშირო უწყება.

თ. გველესიანი, გ.ბერძენაშვილი, გ.ნადარაია, ა.გუმბერიძე. ალგეთის კაშხლის ნაწილობრივი ან მთლიანი გარღვევის შედეგად წარმოქმნილი ტალღით გამოწვეული ზემოქმედება კაშხლის ქვედა ბიეფზე . სს საქწყალპროექტი, თბილისი . 2007-2007წ. პროექტის ხელმძღვანელი . . მსოფლიო ბანკი, 10 000 ლარი.

თ. გველესიანი, გ.ბერძენაშვილი. ალგეთის კაშხლის ფილტრაციული გაანგარიშება . სს საქწყალპროექტი, თბილისი . 2007-2007წ. პროექტის ხელმძღვანელი . . სს საქწყალპროექტი, თბილისი 1200.

მ. ბერეჟიანი, თ. გერგედავა, ვ. სერვიანოვი. ამორფული ბორის წარმოების ტექნოლოგიური პარამეტრების შეგროვებისა და მართვის კომპიუტერული სისტემა. საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი. 0-2013წ. განყოფილების უფროსი. სამუშაო პროექტი – ტექნიკური დოკუმენტაცია. საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი, 2013 წ. .

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. ანომალური მოვლენები 1997 წელს, რომელთაც გავლენა იქონიეს საქართველოს ეკონომიკაზე. მსოფლიო მეტეოროლოგიური საზოგადოების ბიულეტენში წარსადგენი. 1998-1998წ. ძირითადი შემსრულებელი. ბიულეტენი, 25 გვერდი. .

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი. არამრგვალი კბილანების დამზადება პროგრამული მართვის ჩარხების გამოყენებით.. თბილისის საავიაციო გაერთიანება. 1992-1993წ. პროექტის ხელმძღვანელი. აქტი, თბილისის საავიაც.გაერთიანება-სტუ შორის, 15.11.1993წ.. თბილისის საავიაციო გაერთიანება.

ვ. დავითაია. არქიტექტურული კომპოზიციები ქალაქის სივრცეში. ნაწილი რეალიზაცია.. . -2006წ. . . .

დ. ერისთავი. არყისა და კონიაკის დასამზადებელი, ტექნოლოგიური წყლის ანალიზების დამუშავება . . 2012-2013წ. მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი. . .