სხვა / განხორციელებული პროექტები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  865 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. ანომალური მოვლენები 1997 წელს, რომელთაც გავლენა იქონიეს საქართველოს ეკონომიკაზე. მსოფლიო მეტეოროლოგიური საზოგადოების ბიულეტენში წარსადგენი. 1998-1998წ. ძირითადი შემსრულებელი. ბიულეტენი, 25 გვერდი. .

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი. არამრგვალი კბილანების დამზადება პროგრამული მართვის ჩარხების გამოყენებით.. თბილისის საავიაციო გაერთიანება. 1992-1993წ. პროექტის ხელმძღვანელი. აქტი, თბილისის საავიაც.გაერთიანება-სტუ შორის, 15.11.1993წ.. თბილისის საავიაციო გაერთიანება.

ვ. დავითაია. არქიტექტურული კომპოზიციები ქალაქის სივრცეში. ნაწილი რეალიზაცია.. . -2006წ. . . .

დ. ერისთავი. არყისა და კონიაკის დასამზადებელი, ტექნოლოგიური წყლის ანალიზების დამუშავება . . 2012-2013წ. მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი. . .

ჯ. გრიგალაშვილი. ატომური და თბოელექტროსადგურების მართვის პულტის დამუშავება. სამეცნიერო-საწარმოო “ელვა”-ს თბილისის ავტომატიზაციის საშუალებათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი “თასსკი”. 1990-1991წ. თემის ხელმძღვანელი. თბილისის ავტომატიზაციის საშუალებათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი “თასსკი”-ს არქივი. სსრკ-სხელსაწყოთამშენებლობის, ავტომატიზაციის საშუალებებისა და მართვის სისტემების სამინისტრო.

ო. შველიძე, ი. გელაძე, ნ. დევდარიანი, ა. არაქელიძე. აღმოსავლეთ საქართველოს სარწყავი სისტემების ფართის ერთეულზე მცენარეთა წყალმოთხოვნილების დადგენა ტერიტორიის ნალექებით უზრუნველყოფის სხვადასხვა გრადაციისათვის. . 2003-2004წ. . . .

ო. შველიძე, ი. გელაძე, ჟ. მამასახლისი. აღმოსავლეთ საქართველოში სარწყავი წყლის დეფიციტის შემცირების გზები. . -წ. . . 2016 ლარი.

ჯ. ჯანაშია. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის და ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა. . 0-0წ. . . .

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. აჭარის ზვავსაშიშროების სამი რუკა აჭარის ატლასისთვის. გეოგრაფიის ინსტიტუტი. 1995-1995წ. ძირითადი შემსრულებელი. . .

მ. სალუქვაძე. აჭარის მთიანი რაიონების ზვავსაშიშროების შერბილების რეკომენდაციები. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის თემა. 2015-2017წ. ძირითადი შემსრულებელი. ჰმი-ის ფონდი, 107 გვერდი. .

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. აჭარის ტერიტორიაზე ზვავწარმომქმნელი ფაქტორებისა და ზვავსაშიშროების რაოდენობრივი მახასიათებლების თავისებურებების დადგენა, ზვავშემკრებების მორფომეტრიული და ზვავების დინამიკური მახასიათებლების განსაზღვრა, ზვავსაშიში სახალხო-სამეურნეო ობიექტების გამოვლენა, ზვავსაწინააღმდეგო ღონისძიებების შემუშავება. აჭარის მინისტრთა საბჭო. 1997-1998წ. ძირითადი შემსრულებელი. ჰმი-ის ფონდი, 101 გვერდი. .

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. ახალმოსული თოვლის ზვავების პროგნოზის მეთოდური მითითება ჯვრის უღელტეხილისთვის. საქართველოს ჰიდრომეტსამმართველო. 1994-1995წ. ძირითადი შემსრულებელი. გადაეცა ჰიდრომეტსამმართველოს, 25 გვერდი. .

გ. სოსელია, null. ახალციხის წყალმომარაგების გაუმჯობესება დამატებითი წყაროების ბაზაზე. IBRD საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. 0-2010წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . 16000 აშშ დოლარის შესაბამისი ლარის ოდენობა.

მ. მილაშვილი. ბავშვთა სადღესასწაულო ცენტრი"პატარა თბილისელები" ინტერიერი. . შ.პ.ს."ამვ". 2004-2005წ. მთ.არქიტექტორი. . .

ნ. ბუზალაძე. ბავშთა წიგნის სასახლე ქ. თბილისში . . 1985-1986წ. . . .

გ. გეგელია. ბათუმი. საზოგადოებრივ -საცხოვრებელი კომპლექსი (პროექტი). შპს.ლიბო. -2005წ. არქიტექტორი. . .

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, ნ.ორჯანელი, გ.ცქვიტინიძე. ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამა მეცხოველეობაში (აკრედიტებული). სტუ. 2014-2020წ. . ბრძანება 19. სტუ.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, ნ.ორჯანელი, გ. ცქვიტინიძე. ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამა მეცხოველეობაში (მოდიფიცირებული). სტუ. 2015-2020წ. პროფესორი. დადგენილება 1525 2015 წლის მაისი. სტუ.

ა. გასიტაშვილი. ბანკის საოპერაციო დღის მონაცემთა ბაზის შექმნა/დაპროექტება. ქართიანებული ქართული ბანკი (ვი–თი–ბი ბანკი). 2003-2004წ. პროგრამისტი. . შრომითი ანაზღაურება.

ნ. რურუა. ბაქო – თბილისი – ყარსის რკინიგზის პროექტის ექსპერტიზა . შპს “მარაბდა-კარწახის რკინიგზა”. 2008-2015წ. ექსპერტი. . .