სხვა / განხორციელებული პროექტები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  864 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. გრიგალაშვილი. ატომური და თბოელექტროსადგურების მართვის პულტის დამუშავება. სამეცნიერო-საწარმოო “ელვა”-ს თბილისის ავტომატიზაციის საშუალებათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი “თასსკი”. 1990-1991წ. თემის ხელმძღვანელი. თბილისის ავტომატიზაციის საშუალებათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი “თასსკი”-ს არქივი. სსრკ-სხელსაწყოთამშენებლობის, ავტომატიზაციის საშუალებებისა და მართვის სისტემების სამინისტრო.

ო. შველიძე, ი. გელაძე, ნ. დევდარიანი, ა. არაქელიძე. აღმოსავლეთ საქართველოს სარწყავი სისტემების ფართის ერთეულზე მცენარეთა წყალმოთხოვნილების დადგენა ტერიტორიის ნალექებით უზრუნველყოფის სხვადასხვა გრადაციისათვის. . 2003-2004წ. . . .

ო. შველიძე, ი. გელაძე, ჟ. მამასახლისი. აღმოსავლეთ საქართველოში სარწყავი წყლის დეფიციტის შემცირების გზები. . -წ. . . 2016 ლარი.

ჯ. ჯანაშია. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის და ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა. . 0-0წ. . . .

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. აჭარის ზვავსაშიშროების სამი რუკა აჭარის ატლასისთვის. გეოგრაფიის ინსტიტუტი. 1995-1995წ. ძირითადი შემსრულებელი. . .

მ. სალუქვაძე. აჭარის მთიანი რაიონების ზვავსაშიშროების შერბილების რეკომენდაციები. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის თემა. 2015-2017წ. ძირითადი შემსრულებელი. ჰმი-ის ფონდი, 107 გვერდი. .

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. აჭარის ტერიტორიაზე ზვავწარმომქმნელი ფაქტორებისა და ზვავსაშიშროების რაოდენობრივი მახასიათებლების თავისებურებების დადგენა, ზვავშემკრებების მორფომეტრიული და ზვავების დინამიკური მახასიათებლების განსაზღვრა, ზვავსაშიში სახალხო-სამეურნეო ობიექტების გამოვლენა, ზვავსაწინააღმდეგო ღონისძიებების შემუშავება. აჭარის მინისტრთა საბჭო. 1997-1998წ. ძირითადი შემსრულებელი. ჰმი-ის ფონდი, 101 გვერდი. .

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. ახალმოსული თოვლის ზვავების პროგნოზის მეთოდური მითითება ჯვრის უღელტეხილისთვის. საქართველოს ჰიდრომეტსამმართველო. 1994-1995წ. ძირითადი შემსრულებელი. გადაეცა ჰიდრომეტსამმართველოს, 25 გვერდი. .

გ. სოსელია, null. ახალციხის წყალმომარაგების გაუმჯობესება დამატებითი წყაროების ბაზაზე. IBRD საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. 0-2010წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . 16000 აშშ დოლარის შესაბამისი ლარის ოდენობა.

მ. მილაშვილი. ბავშვთა სადღესასწაულო ცენტრი"პატარა თბილისელები" ინტერიერი. . შ.პ.ს."ამვ". 2004-2005წ. მთ.არქიტექტორი. . .

ნ. ბუზალაძე. ბავშთა წიგნის სასახლე ქ. თბილისში . . 1985-1986წ. . . .

გ. გეგელია. ბათუმი. საზოგადოებრივ -საცხოვრებელი კომპლექსი (პროექტი). შპს.ლიბო. -2005წ. არქიტექტორი. . .

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, ნ.ორჯანელი, გ.ცქვიტინიძე. ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამა მეცხოველეობაში (აკრედიტებული). სტუ. 2014-2020წ. . ბრძანება 19. სტუ.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, ნ.ორჯანელი, გ. ცქვიტინიძე. ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამა მეცხოველეობაში (მოდიფიცირებული). სტუ. 2015-2020წ. პროფესორი. დადგენილება 1525 2015 წლის მაისი. სტუ.

ა. გასიტაშვილი. ბანკის საოპერაციო დღის მონაცემთა ბაზის შექმნა/დაპროექტება. ქართიანებული ქართული ბანკი (ვი–თი–ბი ბანკი). 2003-2004წ. პროგრამისტი. . შრომითი ანაზღაურება.

ნ. რურუა. ბაქო – თბილისი – ყარსის რკინიგზის პროექტის ექსპერტიზა . შპს “მარაბდა-კარწახის რკინიგზა”. 2008-2015წ. ექსპერტი. . .

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. ბაქო-ბათუმის სარკინიგზო მაგისტრალის ზვავსაშიშროება. საქართველოს რკინიგზა. 2001-2001წ. ძირითადი შემსრულებელი. დასკვნა 7 გვერდზე. .

ზ. გედენიძე. ბაქო-თბილისი-ჯეიხანის (BTC) მილსადენის კოდიანას სექტორის დაცვის ბანაკის გეო-ტექნიკური გამოკვლე-ვები და მუშა პროექტი. მსოფლიო ბანკი. -2005წ. პროექტის ჰიდროტექნიკური ნაწილის ხელმძღვანელი. . მსოფლიო ბანკის დაფი-ნანსებით; 330000 ევრო.

. ბახვი ჰესი მდ. ბახვის წყალზე. საქართველოს რკინიგზა. -2003წ. მთავარინჟინერი. . საქართველოს რკინიგზი; 450000 ლარი.

ზ. გედენიძე. ბახვი-3 ჰესი მდ. ბახვის-წყალზე. საქართველოს რკინიგზია. -2003წ. მთავარინჟინერი. . საქართველოს რკინიგზის დაფინანსებით; 450000 ლარი.