სხვა / განხორციელებული პროექტები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  796 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. აჭარის ზვავსაშიშროების სამი რუკა აჭარის ატლასისთვის. გეოგრაფიის ინსტიტუტი. 1995-1995წ. ძირითადი შემსრულებელი. . .

მ. სალუქვაძე. აჭარის მთიანი რაიონების ზვავსაშიშროების შერბილების რეკომენდაციები. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის თემა. 2015-2017წ. ძირითადი შემსრულებელი. ჰმი-ის ფონდი, 107 გვერდი. .

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. აჭარის ტერიტორიაზე ზვავწარმომქმნელი ფაქტორებისა და ზვავსაშიშროების რაოდენობრივი მახასიათებლების თავისებურებების დადგენა, ზვავშემკრებების მორფომეტრიული და ზვავების დინამიკური მახასიათებლების განსაზღვრა, ზვავსაშიში სახალხო-სამეურნეო ობიექტების გამოვლენა, ზვავსაწინააღმდეგო ღონისძიებების შემუშავება. აჭარის მინისტრთა საბჭო. 1997-1998წ. ძირითადი შემსრულებელი. ჰმი-ის ფონდი, 101 გვერდი. .

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. ახალმოსული თოვლის ზვავების პროგნოზის მეთოდური მითითება ჯვრის უღელტეხილისთვის. საქართველოს ჰიდრომეტსამმართველო. 1994-1995წ. ძირითადი შემსრულებელი. გადაეცა ჰიდრომეტსამმართველოს, 25 გვერდი. .

გ. სოსელია, null. ახალციხის წყალმომარაგების გაუმჯობესება დამატებითი წყაროების ბაზაზე. IBRD საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. 0-2010წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . 16000 აშშ დოლარის შესაბამისი ლარის ოდენობა.

მ. მილაშვილი. ბავშვთა სადღესასწაულო ცენტრი"პატარა თბილისელები" ინტერიერი. . შ.პ.ს."ამვ". 2004-2005წ. მთ.არქიტექტორი. . .

გ. გეგელია. ბათუმი. საზოგადოებრივ -საცხოვრებელი კომპლექსი (პროექტი). შპს.ლიბო. -2005წ. არქიტექტორი. . .

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, ნ.ორჯანელი, გ.ცქვიტინიძე. ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამა მეცხოველეობაში (აკრედიტებული). სტუ. 2014-2020წ. . ბრძანება 19. სტუ.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, ნ.ორჯანელი, გ. ცქვიტინიძე. ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამა მეცხოველეობაში (მოდიფიცირებული). სტუ. 2015-2020წ. პროფესორი. დადგენილება 1525 2015 წლის მაისი. სტუ.

ა. გასიტაშვილი. ბანკის საოპერაციო დღის მონაცემთა ბაზის შექმნა/დაპროექტება. ქართიანებული ქართული ბანკი (ვი–თი–ბი ბანკი). 2003-2004წ. პროგრამისტი. . შრომითი ანაზღაურება.

ნ. რურუა. ბაქო – თბილისი – ყარსის რკინიგზის პროექტის ექსპერტიზა . შპს “მარაბდა-კარწახის რკინიგზა”. 2008-2015წ. ექსპერტი. . .

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. ბაქო-ბათუმის სარკინიგზო მაგისტრალის ზვავსაშიშროება. საქართველოს რკინიგზა. 2001-2001წ. ძირითადი შემსრულებელი. დასკვნა 7 გვერდზე. .

ზ. გედენიძე. ბაქო-თბილისი-ჯეიხანის (BTC) მილსადენის კოდიანას სექტორის დაცვის ბანაკის გეო-ტექნიკური გამოკვლე-ვები და მუშა პროექტი. მსოფლიო ბანკი. -2005წ. პროექტის ჰიდროტექნიკური ნაწილის ხელმძღვანელი. . მსოფლიო ბანკის დაფი-ნანსებით; 330000 ევრო.

. ბახვი ჰესი მდ. ბახვის წყალზე. საქართველოს რკინიგზა. -2003წ. მთავარინჟინერი. . საქართველოს რკინიგზი; 450000 ლარი.

ზ. გედენიძე. ბახვი-3 ჰესი მდ. ბახვის-წყალზე. საქართველოს რკინიგზია. -2003წ. მთავარინჟინერი. . საქართველოს რკინიგზის დაფინანსებით; 450000 ლარი.

ზ. გასიტაშვილი, ი.როდონაია. ბიზნეს დაგეგმვის მეთოდოლოგია და ფინანსური ანალიზის ქართულენოვანი პროგრამა. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, . 1999-0წ. . . .

ე. მიდელაშვილი, ა. ანასოვი, გ. ნატროშვილი, ზ. შუბითიძე, ზ. დათუაშვილი. ბლინების საცხობი დანადგარი. საქართველოს ინოვაციური ტექნოლოგიების სააგენტო. 2014-2015წ. ინჟინერ-ელექტრიკოსი. MG#09/2014. სახელმწიფო ბიუჯეტი.

თ. მახარაშვილი. ბობოყვათის სამთავრობო რეზიდენციის რეკონსტრუქცია და ტერიტორიის კეთილმოწყობა. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო. 2005-2007წ. არქიტექტორი. . სახელმწიფო ბიუჯეტი.

გ. გავარდაშვილი. ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის მწვანე საფარის, მოედანზე აღებული და მასში შესატანი ნიადაგების ეკოლოგიური შეფასება და სტატიონის მიწისქვეშა წყლების ქიმიური შემადგენლობის დადგენა მწვანე საფარის მორწყვის მიზნით. . ეროვნული სტადიონის დირექცია. 2007-2007წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

ზ. გედენიძე. ბჟუჟი ჰესი-2-ის ტექნიკურ ეკონომიკური დასაბუთება. ენერგეტიკის სამინისტრო;. 2008-2008წ. მთავარი კონსულტანტი. . ენერგეტიკის სამინისტრო.