სხვა / განხორციელებული პროექტები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  796 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მაცაბერიძე. გადაწყვეტილების მისაღებად, განუზღვრელობის პირობებში, აგროუსაფრთხოების უზრუნველყოფის შესაბამისი ღონისძიებები; . . 0-2013წ. ხელმძღვანელი. პროექტის შიფრი MTCU/101/7-180/13 . .

ნ. ამილახვარი, მამრაძე პეტრე, სალუქვაძე მანანა, სიმონიშვილი გურამ, გურგენიძე ვაჟა, ნაფეტვარიძე ნოდარ, ჩაგანავა ზაზა, იმედაძე ლევან. გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტი GEO/96/005. გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP. 1999-2000წ. პროგრამული უზრუნველყოფისა და მონაცემთა ბაზების არქიტექტურა/შექმნა/გაშვება/ზედამხედველობა. . გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP.

დ. ერისთავი. გალვანური წარმოების ჩამდინარე წყლების გაწმენდის, უნარჩენო ტექნოლოგიის დამუსავება და ანალიზი.. . 2011-2012წ. მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი. . .

ნ. იმნაძე. გაცვლითი საერთაშორისო სტუდენტური სახელოსნო თემაზე:ისტორიული განაშენიანების რეკონსტრუქცია - რევიტალიზაცია ტურიზმის მიმართებაში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მიმარ სინანის ნატიფი ხელოვნების უნივერსიტეტი. -2010წ. . . .

გ. კობახიძე, ო.წურწუმია, ე.სანაია, ნ.გამყრელიძე. დადის ტიპის დეფორმირებადი თუჯის კვლევა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. 2015-2016წ. . . საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით.

ნ. ბაგრატიონი. დარიშხანის სამრეწველო ნარჩენების განთავსების პირობების შესწავლა და მათი გავრცელების არეალის ეკოლოგიური შეფასება.. . 2013-2016წ. . DOC№000429. .

შ. მეტრეველი, ლ.გოგობერიშვილი, მ.გოგობერიშვილი, მ.კალანდარიშვილი, ხ.ჯიბლაძე. დაუკვირვებადი ეკონომიკის გამოკვლევა განათლების სფეროში. საქსტატი. 2012-2012წ. კოორდინატორი. . .

შ. მეტრეველი, ლ.გოგობერიშვილი, მ.გოგობერიშვილი, მ.კალანდარიშვილი, ხ.ჯიბლაძე. დაუკვირვებადი ეკონომიკის გამოკვლევა ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროებში. საქსტატი. 2013-2013წ. კოორდინატორი. . .

შ. მეტრეველი, ლ.გოგობერიშვილი, მ.კალანდარიშვილი, ს.ტოგონიძე, ხ.ჯიბლაძე, მ.გოგობერიშვილი. დაუკვირვებადი ეკონომიკის გამოკვლევა ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროებში. საქსტატი. 2013-2013წ. კოორდინატორი. . .

მ. მაისურაძე. დახურული საცურაო აუზი; ქ.თბილისი, დიდგორის რაიონი, სოფ. წავკისი(ნაკ.599);შპს. . -2011წ. . . .

მ. სანიკიძე, ნ. წიგნაძე, კ. ჩხიკვაძე. დიდი გასაშლელი კონსტრუქციების ტექნიკური შეფასება. მიუნჰენის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2012წ. უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. TUM/4000102096/10/DE/LD. ევროპული კოსმოსური სააგენტო (ESA).

გ. გეგელია. დიპლომატიური კორპუსის საცხოვრებელი სახლები (პროექტი). კერძო პირი. -2007წ. მთავარი არქიტექტორი. . .

თ. ბჟალავა. დიფრაქციის თეორიის ზოგიერთი კერძო ამოცანების ამოხსნა. . 1988-1989წ. შემსრულებელი. სახ/რ 01870002616. .

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. დუშეთის რაიონის სოფლების:ფასანაურის, გვიდაქეს, როშკასა და მაქართას ზვავსაშიშროება. დუშეთის რაიონი. 1989-1990წ. ძირითადი შემსრულებელი. დ-4, ჰმი-ის ფონდი, 65 გვერდი. .

ნ. ამილახვარი. ევროკავშირის გაერთიანების პროგრამის ინსტიტუციონალური განვითარების პროექტის ინფორმაციული მხარდაჭერა. ევროკავშირი. 2014-2015წ. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერი, მოცემთა ბაზების ანალიტიკოსი. . ევროკავშირი.

ნ. მახვილაძე, ე. პავლოვიჩი. ევროპის სტანდარტიზაციის,მეტროლოგიის, ბაზრის ზედამხედველობის, აკრედიტაციისა დანოტიფიკაციის ეროვნულისისტემების ანალიზი. საქსტანდარტი. 2003-2003წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. ხელშ.#02/03. .

ნ. კოდუა. ელექტროენერგიის გრძელვადიანი ტარიფის დადგენის პრინციპები და მეთოდოლოგია საბაზრო ეკონომიკისა და მარეგულირებელი ორგანოს მოქმედების პირობებში. საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისია. 2005-წ. კვლევითი ჯგუფის ხელმძღვანელი. . .

მ. ბერეჟიანი, ა. თურმანიძე, თ. გერგედავა, ვ. სერვიანოვი. ელექტრონული ხარისხის 11BF3 პროდუქტის ბალონებში ჩატვირთვის პნევმატური მართვის კომპიუტერული სისტემა . შპს შპექტრა გეზის ჯორჯია. 0-2013წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. SGG.01.2013.WP. სამუშაო პროექტი – ტექნიკური დოკუმენტაცია, შპს შპექტრა გეზის ჯორჯია, თბილისი, 2013. .

თ. გველესიანი, გ.გიგიბერია, ქ.მესხელი, გ.ნადარაია. ენგურის თაღოვანი კაშხლის სიღრმული წყალსაგდებების ხვრელების წინ მისაყრდნობი ფარის ვერტიკალურ სიბრტყეში შეუფერხებელი მოძრაობის უზრუნველსაყოფად აკუმულირებული ნატანის ჰიდრავლიკური წარეცხვის გაანგრიშება . შპს ,,ენგურჰესის" ფილიალი ,,ენგურჰესის თაღოვანი კაშხალი". 2004-2005წ. პროექტის ხელმძღვანელი . . შპს ,,ენგურჰესის" ფილიალი ,,ენგურჰესის თაღოვანი კაშხალი". 7500ლარი.