სხვა / განხორციელებული პროექტები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  865 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. მეტრეველი, ლ.გოგობერიშვილი, მ.კალანდარიშვილი, ს.ტოგონიძე, ხ.ჯიბლაძე, მ.გოგობერიშვილი. დაუკვირვებადი ეკონომიკის გამოკვლევა ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროებში. საქსტატი. 2013-2013წ. კოორდინატორი. . .

მ. მაისურაძე. დახურული საცურაო აუზი; ქ.თბილისი, დიდგორის რაიონი, სოფ. წავკისი(ნაკ.599);შპს. . -2011წ. . . .

მ. სანიკიძე, ე. მეძმარიაშვილი, ნ. წიგნაძე, კ. ჩხიკვაძე. დიდი გასაშლელი კონსტრუქციების ტექნიკური შეფასება. მიუნჰენის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2012წ. უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. TUM/4000102096/10/DE/LD. ევროპული კოსმოსური სააგენტო (ESA).

მ. მალაღურაძე, ქიქოძე ნინო. დიზაინპროექტი _ ბულაჩაურის ქუჩა. . 2015-0წ. . . .

მ. მალაღურაძე, ქიქოძე ნინო. დიზაინპროექტი _ გეგეჩკორის ქ.N2 . . 2014-0წ. . . .

მ. მალაღურაძე, ქიქოძე ნინო. დიზაინპროექტი _ რამიშვილის ქ.N22-ში მდებარე ბინისთვის . . 2012-0წ. . . .

მ. მალაღურაძე, ქიქოძე ნინო. დიზაინპროექტი _ ჭავჭავაძის ქ. N80-ში მდებარე ბინებისთვის;. . 2014-0წ. . . .

მ. მალაღურაძე, ქიქოძე ნინო. დიზაინპროექტი _ ჭავჭავაძის ქ. N83-ში მდებარე ბინისთვის . . 2012-0წ. . . .

გ. გეგელია. დიპლომატიური კორპუსის საცხოვრებელი სახლები (პროექტი). კერძო პირი. -2007წ. მთავარი არქიტექტორი. . .

თ. ბჟალავა. დიფრაქციის თეორიის ზოგიერთი კერძო ამოცანების ამოხსნა. . 1988-1989წ. შემსრულებელი. სახ/რ 01870002616. .

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. დუშეთის რაიონის სოფლების:ფასანაურის, გვიდაქეს, როშკასა და მაქართას ზვავსაშიშროება. დუშეთის რაიონი. 1989-1990წ. ძირითადი შემსრულებელი. დ-4, ჰმი-ის ფონდი, 65 გვერდი. .

ნ. ამილახვარი. ევროკავშირის გაერთიანების პროგრამის ინსტიტუციონალური განვითარების პროექტის ინფორმაციული მხარდაჭერა. ევროკავშირი. 2014-2015წ. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერი, მოცემთა ბაზების ანალიტიკოსი. . ევროკავშირი.

ნ. მახვილაძე, ე. პავლოვიჩი. ევროპის სტანდარტიზაციის,მეტროლოგიის, ბაზრის ზედამხედველობის, აკრედიტაციისა დანოტიფიკაციის ეროვნულისისტემების ანალიზი. საქსტანდარტი. 2003-2003წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. ხელშ.#02/03. .

ნ. კოდუა. ელექტროენერგიის გრძელვადიანი ტარიფის დადგენის პრინციპები და მეთოდოლოგია საბაზრო ეკონომიკისა და მარეგულირებელი ორგანოს მოქმედების პირობებში. საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისია. 2005-წ. კვლევითი ჯგუფის ხელმძღვანელი. . .

მ. ბერეჟიანი, ა. თურმანიძე, თ. გერგედავა, ვ. სერვიანოვი. ელექტრონული ხარისხის 11BF3 პროდუქტის ბალონებში ჩატვირთვის პნევმატური მართვის კომპიუტერული სისტემა . შპს შპექტრა გეზის ჯორჯია. 0-2013წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. SGG.01.2013.WP. სამუშაო პროექტი – ტექნიკური დოკუმენტაცია, შპს შპექტრა გეზის ჯორჯია, თბილისი, 2013. .

თ. გველესიანი, გ.გიგიბერია, ქ.მესხელი, გ.ნადარაია. ენგურის თაღოვანი კაშხლის სიღრმული წყალსაგდებების ხვრელების წინ მისაყრდნობი ფარის ვერტიკალურ სიბრტყეში შეუფერხებელი მოძრაობის უზრუნველსაყოფად აკუმულირებული ნატანის ჰიდრავლიკური წარეცხვის გაანგრიშება . შპს ,,ენგურჰესის" ფილიალი ,,ენგურჰესის თაღოვანი კაშხალი". 2004-2005წ. პროექტის ხელმძღვანელი . . შპს ,,ენგურჰესის" ფილიალი ,,ენგურჰესის თაღოვანი კაშხალი". 7500ლარი.

პ. ჭიჭაღუა. ენგურჰესის კაშხლის ბეტონის დეფორმაციული და თბოტექნიკური მახასი-ათებლების გაანალიზება: IV ეტაპი_ ენგურჰესის კაშხლის ბეტონის თბოტექნიკური მახასი-ათებლების მნიშვნე-ლობათა გაანალიზება. ნაგებობათა დინამიკისა და მონიტორინგის ცენტრი ს.ს. “დიანდჰესი” . 2004-2004წ. ჯგუფის ხელმძღვანელი. . შპს ''ენგურჰესი'.

პ. ჭიჭაღუა. ენგურჰესის კაშხლის თბური რეჟიმის ანალიზი. შპს ,,ენგურჰესი" . 2010-2010წ. შემსრულებელი. # 03/10 . შპს ,,ენგურჰესი" , 20 000ლარი.

პ. ჭიჭაღუა. ენგურჰესის ნაგებობებზე გრძელვადიანი რეჟიმული დაკვირვებების წარმოება 2005 წ. # 8 კაშხლის ბეტონის დეფორმაციული და თბოტექნიკური მახასიათებლების ანალიზი. ნაგებობათა დინამიკისა და მონიტორინგის ცენტრი ს.ს. “დიანდჰესი” . 2005-2005წ. . . .

ნ. ლომიძე. ენერგიის ტრანზიტის ინსტიტუციონალური აღმშენებლობის პროექტი. . 2006-2007წ. ექსპერტი ბიომრავალფეროვნების და ტყის საკითხებში. #001-16/10-06-TA/QCBS/-5. მსოფლიო ბანკი.