სხვა / განხორციელებული პროექტები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  864 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. მაკოვკინა, კონსტანტინე ამირეჯიბი. ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს.წავკისში. . 2005-2005წ. არქიტექტორი. . .

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, ო.ნათიშვილი, ვ. თევზაძე, გ. გავარდაშვილი. ეროზიის საწინააღმდეგო ღონისძიებების კვლევა ვეტივერისა და სხვა ნიადაგდამჭერი ბალახოვანი ბარიერების სახით. ა.შ.შ. ეროვნული აკადემია. 2002-2007წ. შემსრულებელი. TA MOU-01-CA-15011. .

ვ. დავითაია. ექვთიმე თაყაიშვილის მემორიალური საფლავი მთაწმინდაზე. . . -2001წ. . . .

ვ. დავითაია. ვაჟას სამყარო _ პოეზიის სახლი _ I-II-III ვარიანტი. პროექტი.. . -2003წ. . . .

ნ. კოდუა. ვარციხე ჰესის ჩამქრობი ჭის დაზიანებული გრანიტის მოსახვის აღდგენის პროექტი. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო. 2006-2007წ. შპს ,,ინტერენერჯიკონსალტინგის" გენერალური, დირექტორი, პროექტის ხელმძღვანელი. #107.07.07–8293. აქტი #09.02.11. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო, 8 550 ლარი.

ნ. კოდუა. ვარციხე –4–ის სადერივაციო არხის გასწვრივ არსებული სადრენაჟო არხის გაფართოება–რეკონსტრუქციის პროექტი. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო. 0-2006წ. . #107.07.07–8293. აქტი #07.02.11. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო,14 000ლარი.

მ. მილაშვილი. ვაშლოვანის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციული შენობის პროექტი . შ.პ.ს."გუდაბენი". 0-2005წ. მთ.არქიტექტორი. . .

გ. წულუკიძე. ვიტრაჟების სერია (20–ზე მეტი ობიექტი). კერძო პირი. 2001-2011წ. დიზაინერი. . .

გ. კობახიძე, ე.სანაია, ო.წურწუმია, ნ.გამყრელიძე. ზეგამტარი შენადნობების მიღება და კვლევა, სხვადასხვა დანიშნულების მოწყობილობაბის შესაქმნელად. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. 2013-2014წ. . . საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით.

მ. კახიანი. ზესტაფონის ჰესების კასკადის პროექტირება მდინარე ყვირილაზე. შპს "კომა". 2013-2014წ. წინა ფიზიბილითის სამუშაოების ხელმძღვანელი. საქ.ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს დოკუმენტი N 03/1757 05/04/2013. საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო.

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი, თ.სიმონია, ნ.კობახიძე. ზვავსაშისროების ტავისებურება და პროგნოზი უხვთოვლიან რაიონში. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის თემა. 1999-2000წ. ძირითადი შემსრულებელი. თემა 5.4.3 (16), ჰმი-ის ფონდი. .

მ. სალუქვაძე. ზვავსაშიში დასახლებული პუნქტების გამოვლენის და ზვავსაშიშროების მახასიათებლების დადგენის საფუძველზე ზვავსაწინააღმდეგო ღონისძიებების შემუშავება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის თემა. 2012-2014წ. ძირითადი შემსრულებელი. ჰმი-ის ფონდი, 87 გვერდი. .

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი, თ.სიმონია, ნ.კობახიძე. ზვავსაშიშროების თავისებურებანი და პროგნოზი საშუალოთოვლიან რაიონში. საქართველოს ჰიდრომეტსამმართველო. 2002-2003წ. ძირითადი შემსრულებელი. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის თემა 2.3.2 (11), 32 გვერდი. .

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. ზვავსაშიშროების რაოდენობრივი მახასიათებლების (ზვავების ცამოსვლის სიხშირისა და ზვავსაშიში პერიოდის ხანგრძლივობის დადგენა და საქართველოს ტერიტორიის დარაიონება ზვავსაშისროების ხარისხის მიხედვით. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის თემა. 1997-1998წ. ძირითადი შემსრულებელი. თემა 2.13 (3.5.1) ჰმი-ის ფონდი, 79 გვერდი. .

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. ზვავსაშიშროების რაოდენობრივი მახასიათებლების (ტერიტორიის ზვავაქტიურობის და ზვავშემკრებების სიხშირის) დადგენა და შესაბამისი რუკების შედგენა საქართველოს ტერიტორიისთვის. . 1994-1995წ. ძირითადი შემსრულებელი. # 3-5-1; ჰმი-ის ფონდი. .

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი, ნ.კობახიძე. ზვავწარმომქმნელი კლიმატის ელემენტების მოსალოდნელი ცვლილების გავლენა ზვავსაშიშროების მახასიათებლებზე. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის თემა. 2009-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი. ჰმი-ს თემა , 58 გვერდი. .

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. ზვავწარმომქმნელი ფაქტორებისა და ზვავების თავისებურება აჭარაში. აჭარის მინისტრთა საბჭო. 1994-1995წ. ძირითადი შემსრულებელი. ჰმი-ის ფონდი, 143 გვერდი. .

ე. გვენეტაძე. ზოგადტერმინოლოგიური ლექსიკონი II ნაწილი (ზოგადტექნიკური და საინჟინრო-საინფორმაციო ტერმინების სასწავლო-სამეცნიერო ლექსიკონი). . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0-2015წ. . . .

თ. გველესიანი. ზონკარის კაშხლის დანგრევის შედეგად წარმოქმნილი ტალღით გამოწვეული ზემოქმედება კაშხლის ქვედა ბიეფზე და შექმნილ საგანგებო სიტუაციაში სამოქმედო გეგმის მოსამზადებელი მასალები . სს საქწყალპროექტი, თბილისი . 2011-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი . . მსოფლიო ბანკი, 8 500 ლარი.

გ. გეგელია, გიორგი გეგელია, მეძმარიაშვილი. თამარ მეფის და ვახტანგ გორგასლის ქუჩების და საცხოვრებელინსახლების რეკონსტრუქცია–რეაბილიტაცია (საერთაშორისო კონკურსი–გამოფენის ლაურეატი). საქ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდი რეალიზებული. 0-0წ. . . .