სხვა / განხორციელებული პროექტები

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. ჩახაია. მდინარე ყუმის (შავი ზღვის აუზი) სათავედან მეორე დამბამდე საინჟინრო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების დაპროექტება.. . საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო . 2011-2011წ. შემსრულებელი. . ქ. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი.

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, ლ.იმნაიშვილი და სხვა. ორგანიზაციული სისტემების ეფექტური დაგეგმარების შერჩევის თეორიული პრინციპების დამუშავება (სცენარული მიდგომა). განატლების სამინისტრო. 2005-2005წ. . . .

ზ. ციხელაშვილი, მ.სანიკიძე. პროექტი :"მცხეთის რ-ნის ნატახტარის მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის საწარმოს ჩამდინარე წყლების უნარჩენო ტექნოლოგიის შესაბამისად გამწმენდი ნაგებობების კომპლექსის დაგეგმარებასა და მშენებლობაზე". ალიონი 777. 2010-2011წ. . № 05/-01-2010. 210 ათ. ლარი.

ზ. ციხელაშვილი, მ.სანიკიძე. პროექტი: "თელავის რ-ნის ყარაჯალას ცხოველთა სასაკლაოს საწარმოს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობებისა და ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი ბიო-ენერგეტიკული დანადგარის დაგეგმარებასა და მშენებლობაზე". USAID Atvantage-ს მხარდაჭერით. 2008-2009წ. . . 60 ათ.აშშ დოლარი.

ნ. რურუა. რკინიგზის თანამშრომელთა პროფესიული გადამზადება (ლიანდაგის ბრიგადირები) . სს “საქართველოს რკინიგზა“. 2012-2012წ. პროფესორი. . 100000 ლარი.

ნ. რურუა. რკინიგზის ლიანდაგის მიმდინარე მოვლა-შენახვის ინსტრუქცია. შპს „საქართველოს რკინიგზა“. 2006-2006წ. ხელმძღვანელი. . 10000 ლარი.

გ. გავარდაშვილი. საგარეჯოს რაიონის სოფელ გიორგიწმინდას მიმდებარე ტერიტორიის ლითოლოგიური გამოკვლევა შემსრულებელი. ს.ს. ბაგრატიონი-1882. 2007-2007წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, თ. თევზაძე, რ. დიაკონიძე, ლ.წულუკიძე. საგარეჯოს რაიონის სოფელ გიორგიწმინდას მიმდებარე ტერიტორიის ლითოლოგიური გამოკვლევა. ს.ს. ბაგრატიონი-1882. 2007-2007წ. შემსრულებელი. . .

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, ლ.იმნაიშვილი და სხვა. საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის ექსპერტიზისათვის სატრანსპორტო საშუალების პარამეტრების განსაზღვრის სისტემა . საინჟინრო აკადემია. 2000-2000წ. . . .

ნ. რურუა. სარელსო მეურნეობის ტექნიკური მდგომარეობის დადგენისა და აღრიცხვა-მარკირების მომსახურება. შპს “მარაბდა-კარწახის რკინიგზა”. 2011-2011წ. მთავარი სპეციალისტი. . 120000 ლარი.

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, ლ.იმნაიშვილი. საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების მათემატიკური მოდელი . საინჟინრო აკადემიის . 1994-1994წ. შემსრულებელი. . .

ო. დუდაური. საქართველოს შუაიურული მაგმატიზმის განვითარების ძირითადი თავისებურებები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია . 2002-2003წ. . . .

ზ. ჭარბაძე. საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელთა (1993-2008) წ.წ. მოპოვებული სარეიტინგო მაჩვენებლები. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2009-2009წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . საზოგადოებრივ საწყისზე.

რ. დიაკონიძე, ჩახაია გ. , წულუკიძე ლ., დიაკონიძე რ.. სოფელ ჯვარბოსლის (მთათუშეთი) მიმდებარე ეროდირებული ფერდო-ბის/საძოვრის აღდგენის პროექტის მომზადება. მსოფლიო ბანკი. 2007-წ. შემსრულებელი. . .

ლ. წულუკიძე. სოფელ ჯვარბოსლის (მთათუშეთი) მიმდებარე ეროდირებული ფერდო-ბის/საძოვრის აღდგენის პროექტის მომზადება. მსოფლიო ბანკი. 2007-2007წ. შემსრულებელი. . .

გ. გავარდაშვილი. სოფელ ჯვარბოსლის (მთათუშეთი) მიმდებარე ეროდირებული ფერდობის/საძოვრის აღდგენის პროექტის მომზადება . მსოფლიო ბანკი. 2007-2007წ. პროექტის ხელმძღვანელი. (SDPIA/PADC/CQ-07) . .

გ. ჩახაია. სოფელ ჯვარბოსლის (მთათუშეთი) მიმდებარე ეროდირებული ფერდობის/საძოვრის აღდგენის პროექტის მომზადება. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო. 2007-2007წ. მთავარი ინჟინერი. SDPIA/PADC/CQ-07. მსოფლიო ბანკი.

M. Kaxiani, ბაბუაძე ნუგზარი. ტვირთების ლოჯისტიკის საკითხები ჩინეთს, თურქეთს, აღმოსავლეთ ევროპის და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს შორის. . HUANYU GROUP Co.Ltd. ჩინეთი. 2010-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი.. . HUANYU GROUP Co.Ltd. ჩინეთი.

გ. გავარდაშვილი. ტრასეკას დერეფანში გლდანის ტერიტორიაზე მთის ფერდობზე ეროზიის საწინააღმდეგო გამაგრებისა და გამწვანების ღონისძიებების დამუშავება. საქართველოს საგზაო დეპარტამენტი. 2007-2007წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, რ.დიაკონიძე, ლ.წულუკიძე. ტრასეკას დერეფანში გლდანის ტერიტორიაზე მთის ფერდობზე ეროზიის საწინააღმდეგო გამაგრებისა და გამწვანების ღონისძიებების დამუშავება. საქართველოს საგზაო დეპარტამენტი. 2007-2007წ. შემსრულებელი. . .