სხვა / განხორციელებული პროექტები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  864 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ერისთავი. მანდარინისა და ფორთოხლის წვენის წინასწარი გაწმენდის პროცესების კვლევა. . 2012-2013წ. მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი. . .

ჯ. გრიგალაშვილი. მარეგისტრირებელი მოწყობილობა “ივერია”-ს დამუშავება. . სამეცნიერო-საწარმოო “ელვა”-ს თბილისის ავტომატიზაციის საშუალებათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი “თასსკი”. 1968-1969წ. შემსრულებელი. თბილისის ავტომატიზაციის საშუალებათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი “თასსკი”-ს არქივი. სსრკ-სხელსაწყოთამშენებლობის, ავტომატიზაციის საშუალებებისა და მართვის სისტემების სამინისტრო.

გ. ღვინეფაძე. მართვის ავტომატიზებული სისტემა თბილკანალტრესტისათვის. თბილკანალტრესტი. 1980-1985წ. უფრ. მეცნიერ-თანამშრომელი. . .

დ. ცინცაძე. მართვის სისტემების იდენტიფიკაციისა და ვექტორული ოპტიმიზაციის პრობლემური ამოცანების კვლევა თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზაზე.. . 2015-2017წ. მეცნიერი თანამშრომელი. . საბიუჯეტო.

გ. სოსელია. მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფ.ბალდასა და მის მიმდებარე სოფლების წყალმომარაგება(ღროულის კარსტული წყლების ბსზსზე). საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. 0-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი. P41198 NCB- 173. 36000 ლარი.

ჯ. გრიგალაშვილი. მაღალი მგრძნობიარობის მეტალაღმომჩენის დამუშავება,” შიფრი “მეტალი - 2”. საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი “მოდული”. 2000-2002წ. თემის ხელმძღვანელი . სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი “მოდული”-ს არქივი. საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტრო.

გ. კობახიძე, ე.სანაია, ო.წურწუმია, ნ.გამყრელიძე. მაღალტემპერატურული ზეგამტარი მასალების მიღების ახალი მეთოდის დამუშავება და მისი შემდგომი კვლევა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. 2014-2015წ. . . საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით.

ჯ. გრიგალაშვილი. მგრძნობიარობის ავტომატური რეგულირებიანი მეტალაღმომჩენის დამუშავება. საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი “მოდული”. 1998-2004წ. თემის ხელმძღვანელი). . სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი “მოდული”-ს არქივი. საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტრო.

ზ. გედენიძე. მდ. მტკვარზე რუსთავი ჰესი (ქ. რუსთავში) ნ=12 მვტ. . შ.პ.ს. რკინიგზა. -2002წ. უფროსი სპეციალისტი. . შ.პ.ს. რკინიგზის დაფინანსებით; 350000 ლარი.

ზ. გედენიძე, გ. ქორიძე, გ. მოსავლიძე, ა. ჯავახაძე. მდ. ოკაცეს ენერგეტიკული გამოყენების კასკადი. ენერგეტიკის სამინისტრო. 2005-2005წ. მთავარი სპეციალისტი. . ენერგეტიკის სამინისტრო; 7000 ლარი.

ზ. გედენიძე. მდ. რიონზე ვარციხე ჰესის რეაბილიტაციის მუშა პროექტი. ენერგეტიკის სამინისტრო. -2005წ. მთავარინჟინერი. . ენერგეტიკის სამინისტროს დაფინანსებით;.

ზ. გედენიძე. მდინარე ბახვის წყალზე ბახვი-1 ჰესის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი. შ.პ.ს. KGM (ყაზახეთი). 2011-2011წ. მთავარი სპეციალისტი. . შ.პ.ს. KGM (ყაზახეთი).

ზ. გედენიძე. მდინარე ბახვის წყალზე ბახვი-2 ჰესის მუშა პროექტი. შ.პ.ს. KGM (ყაზახეთი). 2010-2012წ. მთავარი კონსულტანტი. . შ.პ.ს. KGM (ყაზახეთი).

გ. გავარდაშვილი. მდინარე სტორის აუზში მცირე ჰიდროელექტროსადგურის ზედა ბიეფის ეკოლოგიური შეფასება. Winrock- აშშ ენერგეტიკის სამინისტროს დაფინანსება. 2007-2007წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

გ. გავარდაშვილი. მდინარე ყუმის (შავი ზღვის აუზი) სათავედან მეორე დამბამდე საინჟინრო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების დაპროექტება.. გარემოს დაცვის სამინისტრო და ქ. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი.. 2011-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

გ. ჩახაია. მდინარე ყუმის (შავი ზღვის აუზი) სათავედან მეორე დამბამდე საინჟინრო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების დაპროექტება.. . საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო . 2011-2011წ. შემსრულებელი. . ქ. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი.

გ. გეგელია, გ. გეგელია. მეითარის აბანოს რეკონსტრუქცია- ადაპტაცია აბანოთუბანში (რეალიზაცია) არქიტ.კავშირის პრემია- წლის საუკეთესო რეალიზაცია 2006. . -2006წ. მთავარი არქიტექტორი. . .

ჯ. გრიგალაშვილი. მეტალაღმომჩენების თანამედროვე პრინციპების გამოკვლევები მიკროკონტროლერების გამოყენებით. საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი “მოდული”. 1998-2004წ. თანამონაწილე. სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი “მოდული”-ს არქივი. საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტრო.

რ. კლდიაშვილი, ი.ჯიქიძე, შ. თავაძე, ი.ბასილაძე. მეცნიერებისა და ინოვაციების თბილისის მე-3 საერთაშორისო ფესტივალი. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. 2017-2017წ. ორგანიზატორი - კონსერვაცია-რესტავრაციის პრაქტიკული კურსი. ბრძანება Nმ/42. კ.კეკელიძის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.

მ. ცინცაძე. მეცხოველეობის სამაგისტრო პროგრამა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015-2020წ. პროფესორი. . სტუ.