სხვა / განხორციელებული პროექტები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  864 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. დავითაია. მრავალფუნქციური ცენტრი თბილისში ჭავჭავაძის გამზირზე. . . -2001წ. . . .

თ. კლდიაშვილი. მრავაფუნქციური შენობა ქ. თბილისში ქავთარაძის ქ. N 122. . 2013-2014წ. . . .

ზ. ქარუმიძე. მსუბუქი (ქაფბეტონი) შედგენილობის დაპროექტება, ნიმუშების დაყალიბება და გამოცდა მარკის დადგენის მიზნით. სსიპ სოხუმის ი. ვეკუას ფიზიკა–ტექნიკის ინსტიტუტი. 2011-2011წ. ექსპერტი. 40. სასწავლო–სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი.

ზ. გედენიძე. მტკვარი-ფარავნის კასკადის ფიზიბილითის სტადიის პროექტი. . 2009-2009წ. მთავარი სპეციალისტი. . .

ვ. დავითაია. მუხრან მაჭავარიანის მემორიალური საფლავი მთაწმინდაზე. რეალიზაცია.. . -2010წ. . . .

ი. მაკოვკინა. მცირე არქიტექტურული ფორმები ბორჯომ-პარკში. კონკურსი. 2005-2005წ. არქიტექტორი. . .

თ. გოგოლაძე. მცირე სასტუმრო სხოდნიცაში, კარპატები (უკრაინა) 2008. . 2008-2008წ. . . .

ვ. დავითაია. მწერალ ოთარ ჩხეიძის მემორიალური საფლავი დიდუბის პანთეონში. რეალიზაცია.. . -2008წ. . . .

. ნავთობისა და ბუნებრივი აირის მაგისტრალური და კომუნიკაციური მილსადენების საიმედო და უსაფრთხო ექსპლუატაციის უზრუნველყოფის პირობების შემუშავება . . -2005წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. #126. saxelmwifo biujetis samecniero-kvleviTi proeqti.

თ. შაქარაშვილი, ანდღულაძე მ.კ. და სხვა. ნამუშევარი მინერალური ზეთების გაწმენდა და გადამუშავება სახალხო მეურნეობის სხვადასხვა დარგში მათი გამოყენების მიზნით . (ანგარიში თემის № 04-55/93 ბნგქ). სტუ, თბილისი. 0-1993წ. . . .

თ. შაქარაშვილი, ანდღულაძე მ.კ. და სხვა. ნამუშევარი მინერალური ზეთების გაწმენდა-გადამუშავება მათი კვლავგამოყენების მიზნით . (ანგარიში თემის № 04-798/90 ბნგქ). სტუ, თბილისი. 0-1990წ. . . .

ჯ. ჯანაშია. ნარკოტიკების უკანონო ბრძოლის ეროვნული პროგრამა, . . 0-0წ. . . .

თ. ბჟალავა, გ. კეკელია. ნახევრად უსასრულო დიელექტრიკში მოთავსებულ იდეალურ გამტარ ცილინდრზე ბრტყელი ელექტრომაგნიტური ტალღის გაბნევა. ს/ბ. 1993-1994წ. ძირითადი შემსრულებებლი. . .

მ. ბერეჟიანი. ნახშირბად-13 იზოტოპით გამდიდრებული ნახშირჟანგის წარმოების ექსპერიმენტული დანადგარის მართვის კომპიუტერული სისტემა. საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი. 2017-2017წ. ხელმძღვანელი. NHTC.Ge.03.001.2017.TDM. .

მ. ბერეჟიანი. ნახშირბადის მონოოქსიდის სინთეზის დანადგარის მართვის კომპიუტერული სისტემა. საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი. 2017-2017წ. ხელმძღვანელი. NHTC.Ge.03.002.2017.TDM. .

ვ. დავითაია. ნიკოლოზ ბარათაშვილის ძეგლი ქ. ბათუმში (მოქ. ე.ამაშუკელი). პროექტი.. . -2002წ. . . .

ნ. მაისურაძე, ქ. ქოიავა, ს. ცერცვაძე. ნინოწმინდის შუაეოცენური ბუდობის ნავთობიანი და გაზიანი ზონების ერთობლივი დამუშავების გეგმა. ს/ს ნავთობის ეროვნული კომპანია "საქნავთობი". 2005-2006წ. შპს "ნავთობსამეცნიერო"- საბადოების დამუშავების ლაბორატორიის უფროსი. . .

დ. ცინცაძე. ობიექტების მექანიკური რხევებისა და პარამეტრების გაზომვა და მათი გამოყენება მართვის ალგორითმებში და დიაგნოსტიკაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-0წ. წამყვანი ინჟინერი. ხელშეკრულება # 3/3. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 7032 ლარი.