სხვა / განხორციელებული პროექტები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  723 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. თოფურია. სწავლების დუალური მეთოდის გათვალისწინებით განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილი სტანდარტებისა და გერმანული რკინიგზის (DBI) მიერ მოწოდებული რეკომენდაციების გათვალისწინებით მოდულური პროფესიული პროგრამების ჩარჩო დოკუმენტების შემუშავება;. ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი . 2016-2017წ. განათლების ფასილიტატორი. . .

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი. სხვადასხვა სუსპენზიების ცვლადსიჩქარიანი ამრევი. საწარმოო გაერთიანება "აზოტი". 1992-1993წ. პროექტის ხერმძღვანელი. აქტი, ს/გ "აზოტი"-სტუ შორის, 20.09.1993წ.. საწარმოო გაერთიანება "აზოტი".

ზ. გედენიძე. ტეზერი ჰესი, ხაშურის რაიონი სარწყავ სისტემაზე. შ.პ.ს. საქართველოს ჰიდროენერგეტიკა. -2003წ. მთავარინჟინერი. . კერძო პირო.

მ. მელქაძე. ტენისის კლუბი ვერის ბაღის კორტებზე. . 0-1977წ. . . .

თ. რუხაძე. ტექნიკური ნახაზები და მათი ანგარიში. ოკამის ღვინის ქარხანა. 2008-2008წ. . 8/2008. ოკამის ღვინის ქარხანა.

მ. ბერეჟიანი, ა. თურმანიძე, კ. ბაიაძე. ტექნიკური პროექტის დამუშავება ბორ-11 იზოტოპით მაღალგამდიდრებული (არა ნაკლებ 99,99% ატ.) სამფტორიანი ბორის მისაღებად “9999”. შპს შპექტრა გეზის ჯორჯია. 0-2011წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. ” SGG.01.2011.TP განმარტებითი ბარათი ტექნიკურ პროექტზე, შპს სპექტრა გეზის ჯორჯია, თბილისი, 2011, 20 გვ.. .

თ. რუხაძე. ტექნოლოგიური ინსტრუქცია და ტექნიკური რეგლამენტი. „აგარის შაქრის კომპანია“ : . 2010-2010წ. ტექნიკური დირექტორი. . ხელფასი.

თ. რუხაძე. ტექნოლოგიური ინსტრუქცია და ტექნიკური რეგლამენტი თბოტექნიკური სქემა, . „აგარის შაქრის კომპანია“. 2013-2013წ. ტექნიკური დირექტორი. . ხელფასი.

თ. რუხაძე. ტექნოლოგიური ინსტრუქცია და ტექნიკური რეგლამენტი ამაორთქლებლისთვის. „აგარის შაქრის კომპანია“ . 2011-2011წ. ტექნიკური დირექტორი. . ხელფასი.

თ. რუხაძე. ტექნოლოგიური ინსტრუქცია და ტექნიკური რეგლამენტი საკონდენსაციო სადგური, . „აგარის შაქრის კომპანია“. 2013-2013წ. ტექნიკური დირექტორი. . ხელფასი.

გ. გრატიაშვილი. ტექნოლოგიური მანქანების კინემატიკური სტრუქტურის გაანგარიშების პროგრამა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006-2007წ. პროექტის ძირითადი შემსრულებელი. . .

M. Kaxiani, ბაბუაძე ნუგზარი. ტვირთების ლოჯისტიკის საკითხები ჩინეთს, თურქეთს, აღმოსავლეთ ევროპის და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს შორის. . HUANYU GROUP Co.Ltd. ჩინეთი. 2010-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი.. . HUANYU GROUP Co.Ltd. ჩინეთი.

გ. წულუკიძე. ტიფანის ვიტრაჟების სერია. კერძო პირი. 2001-2011წ. . . .

გ. გავარდაშვილი. ტრასეკას დერეფანში გლდანის ტერიტორიაზე მთის ფერდობზე ეროზიის საწინააღმდეგო გამაგრებისა და გამწვანების ღონისძიებების დამუშავება. საქართველოს საგზაო დეპარტამენტი. 2007-2007წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, რ.დიაკონიძე, ლ.წულუკიძე. ტრასეკას დერეფანში გლდანის ტერიტორიაზე მთის ფერდობზე ეროზიის საწინააღმდეგო გამაგრებისა და გამწვანების ღონისძიებების დამუშავება. საქართველოს საგზაო დეპარტამენტი. 2007-2007წ. შემსრულებელი. . .

ჯ. გრიგალაშვილი. უნივერსალური გამომთვლელი მანქანა “პს-320”- ის დამუშავება.. სამეცნიერო-საწარმოო “ელვა”-ს თბილისის ავტომატიზაციის საშუალებათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი “თასსკი”. 1980-1981წ. შემსრულებელი. თბილისის ავტომატიზაციის საშუალებათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი “თასსკი”-ს არქივი. სსრკ-სხელსაწყოთამშენებლობის, ავტომატიზაციის საშუალებებისა და მართვის სისტემების სამინისტრო.

ვ. დავითაია, მოქ. ე.ამაშუკელი. უშანგი ჩხეიძის მემორიალური საფლავი მთაწმინდის პანთეონში. რეალიზაცია.. . -2010წ. მთავარი არქიტექტორი. . .

გ. კვიწინაშვილი. ფეხბურთის ფედერაციიის ოფისი. . 0-2000წ. . . .

თ. გველესიანი, გ.ბერძენაშვილი. ფილტრაციული გაანგარიშება სიონის კაშხლის ტანში და მისი ფუძის ქვემოთ განლაგებულ არეში . სს საქწყალპროექტი, თბილისი . 2007-2007წ. პროექტის ხელმძღვანელი . . სს საქწყალპროექტი, თბილისი 1200.