სხვა / განხორციელებული პროექტები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  864 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. დალაქიშვილი. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შენობის აღდგენა-რეკონსტრუქცია. მსოფლიო ბანკი. 2002-2003წ. პროექტის ხელმძღვანელი. GEP/CW/003/ICB. მსოფლიო ბანკი.

ო. შველიძე, ი. გელაძე, ნ. დევდარიანი, ს. კოპაძე. საქართველოს გვალვიანი რაიონების მდინარეთა შესაძლო ირიგაციული წყალუზრუნველყოფის შეფასება. . 2001-2002წ. . . 1800 ლარი.

ა. ფრანგიშვილი, ი. ვერულავა და სხვა. საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების კონცებცია. საქართველოს პრეზიდენტის დაკვეთა. 2002-2002წ. . . პრეზიდენტის ფონდი.

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, ლ.იმნაიშვილი. საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების მათემატიკური მოდელი . საინჟინრო აკადემიის . 1994-1994წ. შემსრულებელი. . .

ჰ. კუპრაშვილი. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს სტრატეგიული ანალიზისა და გლობალური მოდელირების ავტომატიზებულ სისტემა „დიდგორი“. საქართველოს პრეზიდენტი. 1996-1997წ. ხელმძღვანელი. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება # 05–ს . საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო.

მ. სანიკიძე, ე. მეძმარიაშვილი, ნ. წიგნაძე. საქართველოს თავდაცვის სისტემაში ტერიტორიული დაცვის ფუნქციონალური მიმართულებების, ძალების, მართვისა და საკანონმდებლო სტრუქტურის განსაზღვრა, სტრატეგიული ობიექტების კლასიფიცირება, მათი მონაცემთა ბანკის შექმნა და ქვეყნის ერთიანი სამხედრო-საინჟინრო უზრუნველყოფის სახელმწიფო კომპლექსის სრულმასშტაბიანი ფორმირება. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. 2004-2006წ. უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. . სახელმწიფო ბიუჯეტი - განათლებისა და მეცნიერების განვითარებისათვის. 780600 ლარი.

ე. თევზაძე. საქართველოს მთიანეთში განსახლების სისტემის მდგრადობის ხელშემწყობი კონცეფტუალური მიმართულებები. საქართველოს მშენებლობისა და ურბანიზაციის სამინისტროს დაკვეთით. -2003წ. ექსპერტი. შემსრულებელი ორგანიზაცია . .

ი. ქვარაია. საქართველოს მუნიციპალურ პროგრამათა განხორციელების საკოორდინაციო ცენტრი (პგსც). მსოფლიო ბანკი. 2001-2002წ. ინსტრუქტორ-კონსულტანტი. . მსოფლიო ბანკი .

ი. ქვარაია. საქართველოს პროფესიული განათლების პროექტი. USAID . 2008-2011წ. ამერიკის კვლევის ინსტიტუტების ექსპერტი სამშენებლო საკითხებში. 02299.003.01. USAID, 5,0 მლნ.აშშ დოლარი .

ი. ქვარაია. საქართველოს საავადმყოფოთა რესტრუქტურიზაციის ფონდი. მსოფლიო ბანკი. 2002-2004წ. საავადმყოფოთა რეკონსტრუქციის და აღჭურვის მენეჯერი. 5/02-2. მსოფლიო ბანკი .

ნ. ამილახვარი, ამილახვარი გიორგი. საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტის კომპიუტერული მართვა. საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტი. 2012-2012წ. პროექტის ხელმძღვანელი, პროგრამული უზრუნველყოფისა და მონაცემთა ბაზების არქიტექტურა/შექმნა/გაშვება/ზედამხედველობა. . საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტი.

ნ. ამილახვარი, ამილახვარი გიორგი. საქართველოს საპენსიო ფონდის სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამები. საქართველოს საპენსიო ფონდი. 2004-2007წ. პროექტის ხელმძღვანელი, პროგრამული უზრუნველყოფისა და მონაცემთა ბაზების არქიტექტურა/შექმნა/გაშვება/ზედამხედველობა. . საქართველოს საპენსიო ფონდი.

ნ. ამილახვარი, ამილახვარი გიორგი. საქართველოს საპრეზიდენტო პროგრამა „სასწრაფო დახმარება - 03“. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 2008-2009წ. პროექტის ხელმძღვანელი, პროგრამული უზრუნველყოფისა და მონაცემთა ბაზების არქიტექტურა/შექმნა/გაშვება/ზედამხედველობა. . საქართველოს მთავრობა.

ნ. ამილახვარი, ამილახვარი გიორგი. საქართველოს სახელმწიფო სადაზღვევო კომპანიის მართვის ავტომატიზაცია. საქართველოს სახელმწიფო სადაზღვევო კომპანია. 2002-2002წ. პროექტის ხელმძღვანელი, პროგრამული უზრუნველყოფისა და მონაცემთა ბაზების არქიტექტურა/შექმნა/გაშვება/ზედამხედველობა. . საქართველოს მთავრობა.

ნ. ამილახვარი, ამილახვარი გიორგი. საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს საქართველოს კომპენსაცია/სტიპენდიის გასაცემელის ავტომატიზაცია. საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტო. 2009-2009წ. პროექტის ხელმძღვანელი, პროგრამული უზრუნველყოფისა და მონაცემთა ბაზების არქიტექტურა/შექმნა/გაშვება/ზედამხედველობა. . საქართველოს მთავრობა.

ნ. ამილახვარი, ამილახვარი გიორგი. საქართველოს სოციალური სუბსიდიების სააგენტოს საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურების პენსიების სისტემის ავტომატიზაცია. საქართველოს სოციალური სუბსიდიების სააგენტო. 2008-2009წ. პროექტის ხელმძღვანელი, პროგრამული უზრუნველყოფისა და მონაცემთა ბაზების არქიტექტურა/შექმნა/გაშვება/ზედამხედველობა. . საქართველოს სოციალური სუბსიდიების სააგენტო.

თ. ჯიშკარიანი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მე-3 და მე-4 სასწავლო კორპუსების ენერგოაუდიტი.. USAID - Winrock International . . 2010-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. LOLOA#198-09-01-01 (15.01.2010). .

თ. ჯიშკარიანი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მე-4 სასწავლო კორპუსის #18 მიმართულების ელექტრომექანიკის ლაბორატორიის ენერგოაუდიტი.. USAID - Winrock International. . 2009-2009წ. ძირითადი შემსრულებელი. LOLOA#198-09-01-01 (05.12.2009). .

ნ. ამილახვარი, ცხვედაძე ვალერი, ნასყიდაშვილი ვაჟა, ასათიანი თამაზ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (მანამდე პოლიტექნიკური ინსტიტუტის) აბიტურიენტთა მისაღები გამოცდების ავტომატიზაცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (მანამდე პოლიტექნიკური ინსტიტუტი). 1989-1997წ. პროგრამული უზრუნველყოფისა და მონაცემთა ბაზების არქიტექტურა/შექმნა/გაშვება/ზედამხედველობა. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (მანამდე პოლიტექნიკური ინსტიტუტი).

ტ. მეგრელიშვილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი/ აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ) „სათემო კოლეჯები საერთაშორისო გამვიტარების ანქ.“. სერტიფიკატი № 00221. 2009-0წ. სტაჟირება. . .