სხვა / განხორციელებული პროექტები

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. გავარდაშვილი. ფოთის საზღვაო ნავსადგურის სამხრეთით განთავსებული დამცავი მოლოს არსებული მდგომარეობის შეფასება. . ფოთის პორტი. 2008-2008წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

რ. დიაკონიძე. ქ. თბილისის სასმელი წყლით მომარაგების უზრუნველყოფის მიზნით მდ. არაგვის კალაპოტში მიმდინარე დეფორმაციების კვლევა სათანადო რეკომენდაციების დამუშავებით.. შპს . 2008-წ. ძირითადი შემსრულებელი. . .

ლ. წულუკიძე. ქ. თბილისის სასმელი წყლით მომარაგების უზრუნველყოფის მიზნით მდ. არაგვის კალაპოტში მიმდინარე დეფორმაციების კვლევა სათანადო რეკომენდაციების დამუშავებით.. შპს . 2008-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი. . .

გ. გავარდაშვილი. ქ. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ქ. წნორისა და სიღნაღის რაიონის სოფ. ვაქირის მიმდებარე ტერიტორიების ლითოლოგიური გამოკვლევა. ს.ს. ბაგრატიონი-1882. 2007-2007წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, თ. თევზაძე, რ.დიაკონიძე, ლ.წულუკიძე. ქ. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ქ. წნორისა და სიღნაღის რაიონის სოფ. ვაქირის მიმდებარე ტერიტორიების ლითოლოგიური გამოკვლევა. ს.ს. ბაგრატიონი-1882. 2007-2007წ. შემსრულებელი. . .

გ. გავარდაშვილი. ქ. სიღნაღში ერეკლე მეორეს ქუჩაზე მწყობრიდან გამოსული საავტომობილო გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია. ქ.სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. 2007-2007წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, თევზაძე. ვ., თევზაძე თ., ჩახაია გ.. ქ. სიღნაღში ერეკლე მეორეს ქუჩაზე მწყობრიდან გამოსული საავტომობილო გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია . ქ. სიღნაღის მუნიციპალიტეტი . 2007-2007წ. შემსრულებელი. . .

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, თ. თევზაძე, რ. დიაკონიძე, ლ. წულუკიძე. ქ. სიღნაღში ერეკლე მეორეს ქუჩაზე მწყობრიდან გამოსული საავტომობილო გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია. ქ.სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. 2007-2007წ. შემსრულებელი. . .

რ. დიაკონიძე. ქ. სიღნაღში ერეკლე მეორეს ქუჩაზე მწყობრიდან გამოსული საავტომობილო გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია . ქ. სიღნაღის მუნიციპალიტეტი . 2007-წ. ძირითადი შემსრულებელი. . .

გ. გავარდაშვილი. ქვის გაბიონების დაპროექტება ლენტეხის რაიონის სოფელ რცხმელურას საშუალო სკოლის მდ. ცხენისწყალზე (შავი ზღვის აუზი) ფორმირებული წყალდიდობებისაგან დასაცავად.. შვეიცარიის განვითარებისა და დახმარების სააგენტო -SDС.. 2009-2009წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

გ. გავარდაშვილი. ქვის დეზების დაპროექტება ცაგერის რაიონის სოფ. ჭალისთავის (შავი ზღვის აუზი) ტერიტორიების მდ. ცხენისწყალზე ფორმირებული წყალდიდობებისაგან დასაცავათ.. შვეიცარიის განვითარებისა და დახმარების სააგენტო -SDС. 2009-2009წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

მ. მოისწრაფიშვილი. ქობულეთი მახინჯაურის შემოვლითი რკინიგზის საპროექტო მოსაზრება. შპს ,,საქართველოს რკინიგზა. 2006-2006წ. ავტორი. -. შპს ,,საქართველოს რკინიგზა.

გ. გავარდაშვილი. შიომღვიმის მონასტრის წყალდიდობებისა და ღვარცოფების ზემოქმედებისაგან დაცვის პროექტი. ბანკი რესპუბლიკა. 2007-2007წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, ლ.წულუკიძე. შიომღვიმის მონასტრის წყალდიდობებისა და ღვარცოფების ზემოქმედებისაგან დაცვის პროექტი. ბანკი რესპუბლიკა. 2007-2007წ. შემსრულებელი. . .

გ. ჩახაია, ლ.წულუკიძე. შიომღვიმის მონასტრის წყალდიდობებისა და ღვარცოფების ზემოქმედებისაგან დაცვის პროექტი. ბანკი რესპუბლიკა. 2007-2007წ. შემსრულებელი. . .

გ. ჩახაია, ლ.წულუკიძე. შიომღვიმის მონასტრის წყალდიდობებისა და ღვარცოფების ზემოქმედებისაგან დაცვის პროექტი. ბანკი რესპუბლიკა. 2007-2007წ. შემსრულებელი. . .

გ. ჩახაია, ლ.წულუკიძე. შიომღვიმის მონასტრის წყალდიდობებისა და ღვარცოფების ზემოქმედებისაგან დაცვის პროექტი. ბანკი რესპუბლიკა. 2007-2007წ. შემსრულებელი. . .

გ. ჩახაია, ლ.წულუკიძე. შიომღვიმის მონასტრის წყალდიდობებისა და ღვარცოფების ზემოქმედებისაგან დაცვის პროექტი. ბანკი რესპუბლიკა. 2007-2007წ. შემსრულებელი. . .

ო. დუდაური. ძირულის კრისტალური მასივის ამგები ქანების მინერალოგია, გეოქიმია და იზოტოპური გეოქრონოლოგია. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია . 2000-2001წ. . . .

ნ. რურუა. წალკა - ახალქალაქის სარკინიგზო მონაკვეთზე უპირაპირო ლიანდაგის მოწყობის კორექტირების მუშა პროექტი . შპს “მარაბდა-კარწახის რკინიგზა”. 2013-2013წ. პროექტის ავტორი. . 14000 ლარი.