სხვა / განხორციელებული პროექტები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  807 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ბიჟამოვი. - 110 კვ ეგხ “ბიპი”-ს და სხვა ეგხ-ბის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის პროექტისა და ქ/ს “ჯანდარა”-ს მოწყობა და მისი მიერთება 110 კვ ქსელთან პროექტების ტექნილოგიური ციკლის ელექტრული ნაწილის ექსპერტიზა; . . 0-2016წ. . . .

ი. ბიჟამოვი. - ახალი ფარავანი ჰესის, 220 კვ ღია გამანაწილებელი მოწყობილობით და ელექტროგადაცემის ხაზით, ტექნიკური მდგომარეობის საექსპერტო შემოწმება;. . 0-2014წ. . . .

ი. ბიჟამოვი. - ენერგოსისტემის ჰიდროგენერატორების გაცივების სისტემების გამოკვლევა და სრულყოფა (ენგურ ჰესი, ხრამ ჰეს-1, ხრამ ჰეს-2 და სხვ.);. . 1990-1999წ. . . .

ი. ბიჟამოვი. - ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანაში ენერგოდამზოგი ღონისძიებების დამუშავება და დანერგვა . . 2003-2004წ. . . .

ი. ბიჟამოვი. - ნამახვან ჰესების კასკადის მშენებლობის პროექტის ტექნილოგიური ციკლის ელექტრული ნაწილის ექსპერტიზა;. . 0-2015წ. . . .

ი. ბიჟამოვი. - საქართველოს ენერგოსისტემის გენერატორების თბური რეჟიმებისა და ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი სიმძლავრის გაზრდის ღონისძიებების დამუშავება; . . 1991-2004წ. . . .

ი. ბიჟამოვი. - საქართველოს ენერგოსისტემის ელექტროსადგურების ტექნიკური აუდიტი ლიცენზირების მიზნით;. . 2003-2011წ. . . .

ი. ბიჟამოვი. - სს “თელასი”-ს 35-110 კვ ყველა ქვესადგურის ტექნიკური აუდიტი და პასპორტიზაცია; . . 0-2011წ. . . .

ი. ბიჟამოვი. - სს „თელასი“-ს ელექტროქსელებში ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების დადგენა და მათი შემცირების ღონისძიებების დამუშავება (2000-2001 AES Telasi-სთვის); . . 2006-2012წ. . . .

ი. ბიჟამოვი. - წაბლარი ჰესის მშენებლობის პროექტის ელექტრული ნაწილის ექსპერტიზა; . . 0-2016წ. . . .

. - ხელვაჩაურის, ქედის და ახალციხის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე კლიმატის მოსალოდნელი დათბობის საერთო ფონზე წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების რისკებისა და სიხშირეების შეფასება- . კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელი CENN. 2011-წ. ექსპერტი. . .

ი. ბიჟამოვი. - “ენერჯი ინვესტ”, - გარდაბნის აირტურბინული ელექტროსადგურის მშენებლობა, - მთავარი სპეციალისტი ელექტრულ ნაწილში; . . 2005-2007წ. . . .

ი. ბიჟამოვი. - „გუმათჰეს 2“-ს და „ლაჯანურჰეს“-ის გ-3 გენერატორების ძაბვის ავტომატური რეგულირების მდგომარეობის გამოკვლევა (სემეკ-ის დავალებით); და სხვა. . . 0-2017წ. . . .

ი. ბიჟამოვი. - „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისა“ და „მტკვარი ენერგიის“ ელექტროაღჭურვილობის აუდიტორული შემოწმება; . . 2004-2005წ. . . .

ი. ბიჟამოვი. -ორთაჭალჰესის თევზგამტარის მოწყობილობის პროექტის (ელექტრული ნაწილის) ექსპერტიზა . . 0-2017წ. . . .

ბ. გოდერძიშვილი. . “ ინვესტიციების მართვა და მისი სრულყოფის მექანიზმები“ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0-2016წ. . . .

ბ. დახუნდარიძე. . კვალიფიკაციის ამაღლება ხელით რკალური შედუღების დანადგარებში: კვალიფიკაცია . ქ. კიევი, პატონის სახელობის ელექტროშედუღების ინსტიტუტი. . 0-2007წ. 1) ელექტროშედუღების მასწავლებელი 2) ელექტროშედუღების ხელმძღვანელი. . .

ვ. დავითაია, თ.გოგოლაშვილი, ჯ.ჯიქია. 1937 წელს რეპრესირებული მწერლებისა და ხელოვნების მოღვაწეთა მემორიალი მთაწმინდაზე არქ. თ.გოგოლაშვილთან და მოქ. ჯ.ჯიქიასთან ერთად. საკონკურსო პროექტი.. . -2010წ. მთავარი არქიტექტორი. . .

ტ. მეგრელიშვილი. 2. მ.ბ.ბირჟაკოვი. ტურიზმის ინდუსტრია (Биржаков М.Б. Индустрия туризма) – . მოსკოვი-სანკტ-პეტერბურგი, “ გერდა“, - სტუ-ს გამომცემლობა, . 2013-0წ. რედკოლეგიის წევრი. . .