სხვა / განხორციელებული პროექტები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  864 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჩახაია. სოფელ ჯვარბოსლის (მთათუშეთი) მიმდებარე ეროდირებული ფერდობის/საძოვრის აღდგენის პროექტის მომზადება. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო. 2007-2007წ. მთავარი ინჟინერი. SDPIA/PADC/CQ-07. მსოფლიო ბანკი.

ვ. გელაშვილი, თ. თოდრაძე. სოფელი გოლთეთი, თეთრი წყაროს რაიონი. საქართველოს მთავრობა. 1990-1991წ. პროექტის მთავარი არქიტექტორი. . .

ს. პოჩოვიანი, გ. გოგიჩაიშვილი. სოფლის მეურნეობის კულტურების მორწყვის რეჟიმების მართვის ავტომატიზებული სისტემა. თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრა. 2002-2003წ. უფროსი მასწავლებელი. . სტუ.

ს. პოჩოვიანი, გ. გოგიჩაიშვილი. სოფლის მეურნეობის კულტურების მორწყვის რეჟიმების პროგნოზირების ავტომატიზებული სისტემა. თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემების (პროგრამული ინჟინერიის) დეპარტამენტი. 2009-2011წ. ასოცირებული პროფესორი. . სტუ.

გ. გოგიჩაიშვილი, ს. პოჩოვიანი. სოფლის მეურნეობის კულტურების მოსავლის პროგნოზირების ავტომატიზებული სისტემა. თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემების (პროგრამული ინჟინერიის) დეპარტამენტი. 2011-2013წ. სრული პროფესორი. . სტუ.

ს. პოჩოვიანი, გ. გოგიჩაიშვილი. სოფლის მეურნეობის კულტურების მოსავლის პროგნოზირების ავტომატიზებული სისტემა. თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემების (პროგრამული ინჟინერიის) დეპარტამენტი. 2011-2013წ. ასოცირებული პროფესორი . . სტუ.

ჯ. გრიგალაშვილი. სპეციალიზირებული გამომთვლელი მანქანა “დისპერსიომეტრი”-ის დამუშავება. სამეცნიერო-საწარმოო “ელვა”-ს თბილისის ავტომატიზაციის საშუალებათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი “თასსკი”, . 1973-1975წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი). . თბილისის ავტომატიზაციის საშუალებათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი “თასსკი”-ს არქივი. სსრკ-სხელსაწყოთამშენებლობის, ავტომატიზაციის საშუალებებისა და მართვის სისტემების სამინისტრო.

ჯ. გრიგალაშვილი. სპეციალიზირებული გამომთვლელი მანქანა “კონსტრუქტორი”-ს დამუშავება. სამეცნიერო-საწარმოო “ელვა”-ს თბილისის ავტომატიზაციის საშუალებათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი “თასსკი”. 1969-1972წ. (პასუხისმგებელი შემსრულებელი. თბილისის ავტომატიზაციის საშუალებათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი “თასსკი”-ს არქივი. სსრკ-სხელსაწყოთამშენებლობის, ავტომატიზაციის საშუალებებისა და მართვის სისტემების სამინისტრო.

თ. გოგოლაძე. სპორტულ- გამაჯანსაღებელი კომპლექხი რამენსკოე, მოსკოვის ოლქი 2006. . 2006-2006წ. . . .

ნ. ბუზალაძე. სპორტული კომპლექსი ქ. თელავში . . 1979-1979წ. . . .

ნ. კოდუა. სს ,,გუმათჰესის კასკადის" წყალმიმღების ფარების, ამწე მექანიზმების და ნაგავდამჭერი გისოსების რეაბილიტაციის პროექტი. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო. 0-2006წ. შპს ,,ინტერენერჯიკონსალტინგის" გენერალური, დირექტორი, პროექტის ხელმძღვანელი. #107.07.07–8293. აქტი #01.02.11. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო,13 300ლარი.

ნ. კოდუა. სს ,,ლაჯანურჰესის" მდ. ცხენისწყლის ღია არხისა და უდაწნეო გვირაბის აღდგენის პროექტი. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო. 2006-2007წ. შპს ,,ინტერენერჯიკონსალტინგის" გენერალური, დირექტორი, პროექტის ხელმძღვანელი. #107.07.07–8293. აქტი #08.02.11. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო, 11900 ლარი.

ნ. კოდუა. სს ,,ლაჯანურჰესის" ქვედა ბიეფის მდ. რიონთან გამყოფი კედლის დაგრძელების პროექტი. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო. 0-2006წ. . #107.07.07–8293. აქტი #04.02.11. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო,10 400ლარი.

ნ. კოდუა. სს შაორჰესის ქვანაყარი კაშხლის ანტიფილტრაციული ღონისძიებებისა და ქვედა წახნაგის გარეცხილი უბნების აღდგენის პროექტი. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო. 0-2006წ. შპს ,,ინტერენერჯიკონსალტინგის" გენერალური, დირექტორი, პროექტის ხელმძღვანელი. #107.07.07–8293. აქტი #06.02.11. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო,12 200ლარი.

ნ. ამილახვარი. სსიპ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის ავტომატიზაცია. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის ქვეკონტრაქტორი DTRA. 2017-2020წ. მონაცემთა ბაზების არქიტექტორი, პროექტის ყველა სახელმძღვანელო. . ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა.

ი. ბიჟამოვი. სტამბულში ჩატარებილი შავი ზღვის ქვეყნების წარმომადგე-ნელთა კონფერენციის (ევროკავშირის პროგრამით “ENERGY” in FP7 თემაზე ‘Research Potentiai of the BSEC Countries –Res-Pot) მუშა ჯგუფის წევრი საქართველოდან. . 0-2006წ. . . .

თ. სულაბერიძე, ი. სხირტლაძე, გ. ჯანდიერი, ფირანაშვილი ზურაბ. სტოქასტურ სისტემათა ანალიზისა და მართვის ამოცანების გამოკვლევა სტატისტიკური მოდელირების მეთოდით და მარტინგალური აპარატის გამოყენებით . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2000-2001წ. ძირითადი შემსრულებელი. . .

ნ. თოფურია. სწავლების დუალური მეთოდის გათვალისწინებით განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილი სტანდარტებისა და გერმანული რკინიგზის (DBI) მიერ მოწოდებული რეკომენდაციების გათვალისწინებით მოდულური პროფესიული პროგრამების ჩარჩო დოკუმენტების შემუშავება;. ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი . 2016-2017წ. განათლების ფასილიტატორი. . .

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი. სხვადასხვა სუსპენზიების ცვლადსიჩქარიანი ამრევი. საწარმოო გაერთიანება "აზოტი". 1992-1993წ. პროექტის ხერმძღვანელი. აქტი, ს/გ "აზოტი"-სტუ შორის, 20.09.1993წ.. საწარმოო გაერთიანება "აზოტი".

ზ. გედენიძე. ტეზერი ჰესი, ხაშურის რაიონი სარწყავ სისტემაზე. შ.პ.ს. საქართველოს ჰიდროენერგეტიკა. -2003წ. მთავარინჟინერი. . კერძო პირო.