სხვა / განხორციელებული პროექტები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  723 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. კოდუა. შაორჰესის ორძაფიანი ლითონის სადაწნეო მილსადენის გამოკვლევა და ანტიკოროზიული საფარის აღდგენითი სამუშაოების მოცულობის შედგენა–განფასება. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო. 0-2006წ. შპს ,,ინტერენერჯიკონსალტინგის" გენერალური, დირექტორი, პროექტის ხელმძღვანელი. #107.07.07–8293. აქტი #03.02.11. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო,13 800ლარი.

ნ. კოდუა. შაორჰესში ახალი სამფაზა, სამგრაგნილა, 40მვა სიმძლავრის 110/35/10კვ. ძალოვანი ტრანსფორმატორის ქსელში ჩართვის სამშენებლო სამონტაჟო სამშაოების პროექტი. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო. 0-2006წ. შპს ,,ინტერენერჯიკონსალტინგის" გენერალური, დირექტორი, პროექტის ხელმძღვანელი. #107.07.07–8293. აქტი #05.02.11. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო,13 200ლარი.

თ. სულაბერიძე, ი. სხირტლაძე, გ. ჯანდიერი, ფირანაშვილი ზურაბ. შემთხვევით პროცესთა სტატისტიკური ანალიზის ზოგიერთი საკითხის გამოკვლევა და შექცეული სემიმარტინგალური განტოლებები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2002-2003წ. ძირითადი შემსრულებელი. . .

K. Kotetishvili. შემოდგომის ლექციები 2013. GTU. 2013-0წ. Leader. . GTU 35000GL.

K. Kotetishvili. შემოდგომის ლექციები 2015. GTU. 2015-0წ. ხელმძღვანელი. SS15_2_002 . GNSF. 45000GL.

გ. გავარდაშვილი. შიომღვიმის მონასტრის წყალდიდობებისა და ღვარცოფების ზემოქმედებისაგან დაცვის პროექტი. ბანკი რესპუბლიკა. 2007-2007წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, ლ.წულუკიძე. შიომღვიმის მონასტრის წყალდიდობებისა და ღვარცოფების ზემოქმედებისაგან დაცვის პროექტი. ბანკი რესპუბლიკა. 2007-2007წ. შემსრულებელი. . .

გ. ჩახაია, ლ.წულუკიძე. შიომღვიმის მონასტრის წყალდიდობებისა და ღვარცოფების ზემოქმედებისაგან დაცვის პროექტი. ბანკი რესპუბლიკა. 2007-2007წ. შემსრულებელი. . .

გ. ჩახაია, ლ.წულუკიძე. შიომღვიმის მონასტრის წყალდიდობებისა და ღვარცოფების ზემოქმედებისაგან დაცვის პროექტი. ბანკი რესპუბლიკა. 2007-2007წ. შემსრულებელი. . .

გ. ჩახაია, ლ.წულუკიძე. შიომღვიმის მონასტრის წყალდიდობებისა და ღვარცოფების ზემოქმედებისაგან დაცვის პროექტი. ბანკი რესპუბლიკა. 2007-2007წ. შემსრულებელი. . .

გ. ჩახაია, ლ.წულუკიძე. შიომღვიმის მონასტრის წყალდიდობებისა და ღვარცოფების ზემოქმედებისაგან დაცვის პროექტი. ბანკი რესპუბლიკა. 2007-2007წ. შემსრულებელი. . .

თ. შარაშენიძე. შიფრ ლენტებისა და შიფრ ბლოკნოტების მიმღები პროგრამულ-აპარატურული კომპლექსი . სახელმწიფო უშიშროების სამინისტრო. 2001-2002წ. თემის ხელმძღვანელი. ბრძანება "საიდუმლო". სამინისტროს ბიუჯეტუ.

ვ. გელაშვილი, ლ. მჭედლიშვილი. შპს "ალიონი-99"-ის სათაო ოფისი, ა. ყაზბეგის გამზ.12ა, თბილისი. შპს "ალიონი-99". 2004-2005წ. პროექტის მთავარი არქიტექტორი. . .

თ. ჯიშკარიანი. შპს `საქცემენტი“-ს კასპის ცემენტის ქარხნაში საშრობი დოლის რეკონსტრუქცია (დოლის თბური გაანგარიშება, წვის კამერის, სანთურების და ავტომატური მართვისა და სამშენებლო და სამონტაჟო ნაწილის პროექტირება).. HEIDELBERGCEMENT GEORGIA. . 2011-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი. №.4579556 (08.04.2011). .

ნ. ამილახვარი. შპს ორი ჯუჯა-ს ლოტოს თამაშის ავტომატიზაცია. შპს ორი ჯუჯა. 1998-1998წ. პროექტის ხელმძღვანელი, ძირითადი შემსრულებელი. . შპს ორი ჯუჯა.

ნ. ამილახვარი, ამილახვარი გიორგი. შპს რიო-ს ელექტრონული თამაშების ავტომატიზაცია. შპს რიო. 2012-2012წ. პროექტის ხელმძღვანელი, ძირითადი შემსრულებელი. . შპს რიო.

ნ. ამილახვარი, ამილახვარი გიორგი. შპს რიო-ს თამაშების ბიზნესის ავტომატიზაცია. შპს რიო. 2009-2010წ. პროექტის ხელმძღვანელი, ძირითადი შემსრულებელი. . შპს რიო.

ნ. მაისურაძე, ზ. გონგლიაშვილი , ქ. ქოიავა. შპს „იორის ველი - ნავთობი და გაზის“ სალიცენზიო ტერიტორიაზე არსებულ სამგორი-პატარძეულის ზედაეოცენურ ბუდობზე ნავთობისა და მასში გახსნილი გაზის მარაგების გადათვლა. საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია. 2008-2009წ. შპს "საქგეოსერვისის" წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი. . .

ნ. მაისურაძე, ზ. გონგლიაშვილი, ქ. ქოიავა. შპს „იორის ველი - ნავთობი და გაზის“ სალიცენზიო ტერიტორიაზე არსებულ შუაეოცენურ სამგორის სამხრეთი თაღის, სამგორი-პატარძეულის და თელეთის საბადოებზე (ბუდობებზე) ნავთობისა და მასში გახსნილი გაზის მარაგების გადათვლა და დამუშავების გეგმის შედგენა. შპს „იორის ველი - ნავთობი და გაზი“. 2007-2008წ. შპს "საქგეოსერვისის" წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი. . .

ბ. ტატიშვილი. შპს– "მადნეულის" ადმინისტრაციული შენობა. . 0-2008წ. . . .