სხვა / განხორციელებული პროექტები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  723 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. მეტრეველი, ლ.გოგობერიშვილი, მ.გოგობერიშვილი, მ.კალანდარიშვილი, ხ.ჯიბლაძე. შუალედური მოხმარების სტრუქტურის დეტალური გამოკვლევა. საქსტატი. 2012-2012წ. კოორდინატორი. . .

ჯ. გრიგალაშვილი. ჩეხოსლოვაკიის ატომური ელექტროსადგურის “დუკოვანი”-ის №1 და №2 ენერგო ბლოკებზე ინფორმაციული კომპლექს მ-60-ის მოწყობილობების ფუნქციონალური კონტროლისა და ლოგიკური ანალიზის მეთოდების დამუშავება და დანერგვა. სამეცნიერო-საწარმოო “ელვა”-ს თბილისის ავტომატიზაციის საშუალებათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი “თასსკი”. 1983-1985წ. საინციატივო თემა, თემის ხელმძღვანელი. . სსრკ-სხელსაწყოთამშენებლობის, ავტომატიზაციის საშუალებებისა და მართვის სისტემების სამინისტრო.

ზ. გედენიძე. ჩირუხ-სანალია ჰესის რეაბილიტაციის პროექტი. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო. -2006წ. მთავარინჟინერი. . საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს დაფინანსებით;150000 ლარი.

ზ. გედენიძე. ჩხაკოურა ჰესების კასკადი მდ. ჩხაკოურაზე. კერძო პირი. 2007-2007წ. მთავარი სპეციალისტი. . კერძო პირი დაფინანსება; 6000 ლარი.

ჯ. გრიგალაშვილი. ციფრული პროგრამული მართვის ჩარხების შემყვანი მოწყობილობის დამუშავება და დანერგვა. სამეცნიერო-საწარმოო “ელვა”-ს თბილისის ავტომატიზაციის საშუალებათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი “თასსკი”. 1985-1987წ. საინციატივო თემა, თემის ხელმძღვანელი). . თბილისის ავტომატიზაციის საშუალებათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი “თასსკი”-ს არქივი. სამეცნიერო-საწარმოო “ელვა”-ს თბილისის ავტომატიზაციის საშუალებათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი “თასსკი”.

ო. შველიძე, ჟ. მამასახლისი, ი. გელაძე, ნ. არაქელიძე. ცხინვალის რეგიონში სარწყავი რაიონების წყლის რესურსების რაციონალური ხარჯვისა და მოსარწყავად გამოსადეგი მიწების მთლიანი ფონდის ათვისების პერსპექტივები კლიმატის ცვლილებების გათვალისწინებით. . 2008-2011წ. . . .

ე. თევზაძე. ძველი თბილისის განაშენიანების დაფარვითი ინვენტარიზაცია. კულტურის სამინისტრო. 2007-2007წ. ექსპერტი. . .

ე. თევზაძე. ძველი თბილისის რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამა. საქართველოს მთავრობა. -2006წ. ექსპერტი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდი. .

შ. მეტრეველი, ლ.გოგობერიშვილი, მ.გოგობერიშვილი, მ.კალანდარიშვილი, ხ.ჯიბლაძე. ძირითად კაპიტალში განხორციელებული ინვესტიციების დეტალური გამოკვლევა. საქსტატი. 2011-2011წ. კოორდინატორი. . .

ო. დუდაური. ძირულის კრისტალური მასივის ამგები ქანების მინერალოგია, გეოქიმია და იზოტოპური გეოქრონოლოგია. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია . 2000-2001წ. . . .

დ. ჩიჩუა. ძმები ბრეგაძეების საცხოვრებელისახლი დიდ დიღომში. . 2005-2005წ. . . .

ნ. რურუა. წალკა - ახალქალაქის სარკინიგზო მონაკვეთზე უპირაპირო ლიანდაგის მოწყობის კორექტირების მუშა პროექტი . შპს “მარაბდა-კარწახის რკინიგზა”. 2013-2013წ. პროექტის ავტორი. . 14000 ლარი.

რ. კლდიაშვილი, კონსერვაცია-რესტავრაციის ლაბორატორია. წიგნის მოვლის კულტურა. კ.კეკელიძის სახელობიოს საქართველოს ხელნაწერტა ეროვნული ცენტრი. 2015-2016წ. ხელმძღვანელი. . განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.

თ. მახარაშვილი. წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია ქ.თბილისში. საქართველოს საპატრიარქო. 2006-2009წ. მთავარი არქიტექტორი. . შემოწირულობები.

ი. გელეიშვილი. ჭიათურის მანგანუმის ნედლეულის და კეთილშობილი ლითონების შემცველი მადნეულის პირიტის კონცენტრატის ერთობლივი გადამუშავება ავტოკლავური მეთოდით. . . 2013-2016წ. . DOC№000428 . .

გ. აგლაძე. ხარისხის ტოტალური მართვის მენეჯმენტი მანგანუმის მრეწველობაში. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია. 1999-2001წ. ექსპერტი ელექტროქიმიის დარგში. . .

მ. მოისწრაფიშვილი, ნ. ბალავაძე, ბ. მაისურაძე, თ. ჭურაძე, შ. მინაძე. ხაშური ზესტაფონის სარკინიგზო უბნის გამზიდ და გამტარუნარიანობის ამაღლების ღონისძიებები. შპს ,,საქართველოს რკინიგზა". 2004-2004წ. ავტორი. . შპს ,,საქართველოს რკინიგზა" .

თ. გველესიანი, გ.ბერძენაშვილი, თ.ყირიმლიშვილი – დავითაშვილი, გ.ნადარაია. ხუდონის კაშხლის რღვევით გამოწვეული ტალღის მათემატიკური მოდელირება . შპს ,,ჰიდროდიაგნოსტიკი". 2011-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი . . ,,Trans.Electrica"15000 ლარი.

თ. ტროყაშვილი. ჰიდროაგრეგატების ჯგუფური რეგულირების საკითხები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2002-2003წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.

ზ. გედენიძე. ჰიდროელექტრო სადგურების კასკადი მდინარე მტკვარზე (ზედა წელი). "ეკონი-პოირი" ნორვეგიული კომპანია. 2009-2010წ. მთავარინჟინერი. . "ეკონი-პოირი" ნორვეგიული კომპანია დაფუნანსება; .