სხვა / განხორციელებული პროექტები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  723 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. მაჭავარიანი. “Higher Education for Development” და “Education – Economic Catalyst” . სტუ. 2006-2008წ. პროექტის მონაწილე. 783-Z. Donors: CCID (USA) and CIDA (Canada) .

M. Metreveli, საქართველოსტურიზმის ეროვნული ასოციაცია. “Supporting business development in Georgia through increasing the competence of fair behavior in tourism and adjusted sector”. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ასოციაცია. 2017-2017წ. პროექტის კოორდინატორი, ექსპერტი. . ICC, International Chambers of Comerce of Estonia.

ჯ. ხმიადაშვილი, ავტორთა ჯგუფი. “ეი-ი-ეს” თელასის მოძრავი შემადგენლობისათვის საწვავის ხარჯის ნორმების განსაზღვრა რეალურ საექსპლუატაციო პირობებში. “ეი-ი-ეს” თელასი. 2001-2001წ. უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი. თემა #09-38/2001. .

ვ. ჯაჯანიძე, ავტორთა ჯგუფი. “ეი-ი-ეს” თელასის მოძრავი შემადგენლობისათვის საწვავის ხარჯის ნორმების განსაზღვრა რეალურ საექსპლუატაციო პირობებში. “ეი-ი-ეს” თელასი. 2001-2001წ. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. #09-38/2001. .

ვ. დავითაია. “ვისოლის” ა/გასამართავი სადგური და მაღაზია “სმარტი” თბილისში. პროექტი.. . -2011წ. . . .

თ. შარაშენიძე. ” Исследование вопросов разработки технических средств управления на базе программируемого контроллера для АСУ ТП АЭС и ТЭС“. Минприбор. 1987-1988წ. თემის ხელმძღვანელი. . სახელმწიფო ბიუჯეტი.

M. Matsaberidze. „An estimation of the Level of Biological Security and Management of Biological Risks under Uncertainty“. . . 0-2011წ. ხელმძღვანელი. (ISTC) . (ISTC) .

ვ. დავითაია. „აგვისტოს დღეების რეფლექსია“. პროექტი.. . -2008წ. . . .

მ. მეტრეველი, აჭარის ტურიზმის ასოციაცია. „აჭარაში ეკოტურიზმის/აგროტურიზმის ხელშეწყობა“. IBDIPC საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებისა და ინვესტიციების ხელშეწყობის ცენტრისა და ჰოლანდიის საელჩო. 2008-2008წ. ტრენერი და კონსულტანტი. . .

თ. შარაშენიძე. „ბასტიონი“ დაშიფვრის პროგრამული სისტემა . საინიციატივო. 2011-0წ. სისტემის ავტორი. . სამინისტროს ბიუჯეტუ.

თ. ჯიშკარიანი. „ბინათმესაკუთრეთა ასოციაციები, როგორც თანამედროვე ქალაქის მამოძრავებელი ძალა (HOAs)“ ანგარიში და პრეზენტაცია საქართველოში არსებული განახლებადი რესურსების პოტენციალზე და მისი გამოყენების შესაძლებლობაზე ქალაქის ტიპის შენობებში. . USAID - მდგრადი განვითარების ცენტრი REMISSIA.. 2016-2016წ. . No ST5_2/2016 პროექტი #LAG/2016/REMISSIA /001/R011 01.06.16. .

ნ. კუციავა, მ. ანდღულაძე. „ბიოგანახლებადი ნედლეულიდან მონოსაქარიდების, ეთანოლის, ბიოეთანოლის, ბიობენზინის მიღება“ (ძირითადი შემსრულებელი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2014-2015წ. . N82. . .

მ. მეტრეველი, აჭარის ტურიზმის ასოციაცია. „გურიის რეგიონში ტურიზმის განვითარება სახელმწიფო და კერძო სექტორს შორის კოოპერაციის გაძლიერებით“ . IBDIPC საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებისა და ინვესტიციების ხელშეწყობის ცენტრისა და ჰოლანდიის საელჩო. 2016-2016წ. ტრენერი/კონსულტანტი. . .

თ. შარაშენიძე. „დიდგორი“ ეროვნული უშიშროების სააბჭოს ავტომატიზებული საინფორმაციო-ანალიტიკური სისტემა. საქარტველოს პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების სააბჭო. 1995-2001წ. მეცნიერ-კონსულტანტი. პრეზიდეტის 1995 წ ბრძანება "საიდუმლო". სახელმწიფო ბიუჯეტი.

მ. მეტრეველი, საქართველოს პარლამენტი. „ვაჭრობაში ანტიდემპინგური ღონისძიების შემოღების შესახებ“ საქართველოს კანონპროექტზე რეგულირების ზეგავლენის შეფასება (RIA). USAID, GGI-Good Governance Initiative in Georgia. 2017-2017წ. წამყვანი სპეციალისტი/ექსპერტი. . .

ტ. მეგრელიშვილი. „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - I. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2008-0წ. საორგანოზაციო კომიტეტის წევრი. . .

ტ. მეგრელიშვილი. „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - III“. - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული,. სტუ-ს გამომცემლობა. 2012-0წ. რედკოლეგიის წევრი. . .

ტ. მეგრელიშვილი. „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - III“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . სტუ. 2012-0წ. საორგანიზაციო კიმიტეტის წევრი. . საფაკუკტეტო.