სხვა / განხორციელებული პროექტები

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. მოისწრაფიშვილი, ნ. ბალავაძე, ბ. მაისურაძე, თ. ჭურაძე, შ. მინაძე. ხაშური ზესტაფონის სარკინიგზო უბნის გამზიდ და გამტარუნარიანობის ამაღლების ღონისძიებები. შპს ,,საქართველოს რკინიგზა". 2004-2004წ. ავტორი. . შპს ,,საქართველოს რკინიგზა" .

ჯ. ხმიადაშვილი, ავტორთა ჯგუფი. “ეი-ი-ეს” თელასის მოძრავი შემადგენლობისათვის საწვავის ხარჯის ნორმების განსაზღვრა რეალურ საექსპლუატაციო პირობებში. “ეი-ი-ეს” თელასი. 2001-2001წ. უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი. თემა #09-38/2001. .

ვ. ჯაჯანიძე, ავტორთა ჯგუფი. “ეი-ი-ეს” თელასის მოძრავი შემადგენლობისათვის საწვავის ხარჯის ნორმების განსაზღვრა რეალურ საექსპლუატაციო პირობებში. “ეი-ი-ეს” თელასი. 2001-2001წ. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. #09-38/2001. .

ნ. კუციავა, მ. ანდღულაძე. „ბიოგანახლებადი ნედლეულიდან მონოსაქარიდების, ეთანოლის, ბიოეთანოლის, ბიობენზინის მიღება“ (ძირითადი შემსრულებელი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2014-2015წ. . N82. . .