სხვა / განხორციელებული პროექტები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  864 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. მახარაშვილი. წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია ქ.თბილისში. საქართველოს საპატრიარქო. 2006-2009წ. მთავარი არქიტექტორი. . შემოწირულობები.

თ. გოგოლაძე. წმინდა სამების საკათედრო ტაძრის კონკურსი 1990წ.. . 1990-1990წ. . . .

ი. გელეიშვილი. ჭიათურის მანგანუმის ნედლეულის და კეთილშობილი ლითონების შემცველი მადნეულის პირიტის კონცენტრატის ერთობლივი გადამუშავება ავტოკლავური მეთოდით. . . 2013-2016წ. . DOC№000428 . .

. ხარისხის ტოტალური მართვის მენეჯმენტი მანგანუმის მრეწველობაში. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია. 1999-2001წ. ექსპერტი ელექტროქიმიის დარგში. . .

მ. მოისწრაფიშვილი, ნ. ბალავაძე, ბ. მაისურაძე, თ. ჭურაძე, შ. მინაძე. ხაშური ზესტაფონის სარკინიგზო უბნის გამზიდ და გამტარუნარიანობის ამაღლების ღონისძიებები. შპს ,,საქართველოს რკინიგზა". 2004-2004წ. ავტორი. . შპს ,,საქართველოს რკინიგზა" .

თ. გველესიანი, გ.ბერძენაშვილი, თ.ყირიმლიშვილი – დავითაშვილი, გ.ნადარაია. ხუდონის კაშხლის რღვევით გამოწვეული ტალღის მათემატიკური მოდელირება . შპს ,,ჰიდროდიაგნოსტიკი". 2011-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი . . ,,Trans.Electrica"15000 ლარი.

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზის სკორმეთი-ჯორკვალის მონაკვეთზე თოვლის ზვავების შესწავლა ზვავებისგან დაცვის მოთხოვნათა გათვალისწინებით. საქართველოს გზათა მშენებლობის სამინისტრო. 1989-1990წ. ძირითადი შემსრულებელი. დ-3-86, ჰმი-ის ფონდი, 46 გვერდი. .

გ. ურუშაძე, თ. ტროყაშვილი. ჰესების სიხშირის რეგულატორების მართვის მოწყობილობის საცდელი ნიმუშის აგება და გამოცდა; მოძრავი მექანიზმების ხმაურის რხევების გამოყენების პრობლემის კვლევა მართვასა და დიაგნოსტიკაში. . 2015-2017წ. ძირითადი შემსრულებელი. . .

თ. ტროყაშვილი. ჰესების სიხშირის რეგულატორების მართვის მოწყობილობის საცდელი ნიმუშის აგება და გამოცდა; მოძრავი მექანიზმების ხმაურის რხევების გამოყენების პრობლემის კვლევა მართვასა და დიაგნოსტიკაში. . 2015-2017წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

თ. ტროყაშვილი. ჰიდროაგრეგატების ჯგუფური რეგულირების საკითხები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2002-2003წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.

დ. ცინცაძე. ჰიდროაგრეგატის სიხშირის რეგულატორის მმართველი მოწყობილობის პროექტირება, აგება და გამოცდა. . 2009-2010წ. . . საბიუჯეტო.

დ. ცინცაძე. ჰიდროაგრეგატის სიხშირის რეგულატორის მმართველი მოწყობილობის პროექტირება, აგება და გამოცდა. . 2007-2008წ. წამყვანი ინჟინერი. . საბიუჯეტო.

ზ. გედენიძე. ჰიდროელექტრო სადგურების კასკადი მდინარე მტკვარზე (ზედა წელი). "ეკონი-პოირი" ნორვეგიული კომპანია. 2009-2010წ. მთავარინჟინერი. . "ეკონი-პოირი" ნორვეგიული კომპანია დაფუნანსება; .

თ. მაჭავარიანი. “Higher Education for Development” და “Education – Economic Catalyst” . სტუ. 2006-2008წ. პროექტის მონაწილე. 783-Z. Donors: CCID (USA) and CIDA (Canada) .

M. Metreveli, საქართველოსტურიზმის ეროვნული ასოციაცია. “Supporting business development in Georgia through increasing the competence of fair behavior in tourism and adjusted sector”. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ასოციაცია. 2017-2017წ. პროექტის კოორდინატორი, ექსპერტი. . ICC, International Chambers of Comerce of Estonia.

ჯ. ხმიადაშვილი, ავტორთა ჯგუფი. “ეი-ი-ეს” თელასის მოძრავი შემადგენლობისათვის საწვავის ხარჯის ნორმების განსაზღვრა რეალურ საექსპლუატაციო პირობებში. “ეი-ი-ეს” თელასი. 2001-2001წ. უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი. თემა #09-38/2001. .

ვ. ჯაჯანიძე, ავტორთა ჯგუფი. “ეი-ი-ეს” თელასის მოძრავი შემადგენლობისათვის საწვავის ხარჯის ნორმების განსაზღვრა რეალურ საექსპლუატაციო პირობებში. “ეი-ი-ეს” თელასი. 2001-2001წ. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. #09-38/2001. .

ვ. დავითაია. “ვისოლის” ა/გასამართავი სადგური და მაღაზია “სმარტი” თბილისში. პროექტი.. . -2011წ. . . .

თ. შარაშენიძე. ” Исследование вопросов разработки технических средств управления на базе программируемого контроллера для АСУ ТП АЭС и ТЭС“. Минприбор. 1987-1988წ. თემის ხელმძღვანელი. . სახელმწიფო ბიუჯეტი.