სხვა / განხორციელებული პროექტები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  864 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ბალახაშვილი, მ. მშვილდაძე. „ ახალი მაღალცეცხლგამძლე მასალების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება ცემენტისა და მეტალურგიული ღუმელების მაღალტემპერატურული ზონების ამონაგისათვის“ . სსიპ შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი . 2015-2017წ. ძირითადი შემსრულებელი. № AR/102/3-121/14. .

M. Matsaberidze. „An estimation of the Level of Biological Security and Management of Biological Risks under Uncertainty“. . . 0-2011წ. ხელმძღვანელი. (ISTC) . (ISTC) .

ვ. დავითაია. „აგვისტოს დღეების რეფლექსია“. პროექტი.. . -2008წ. . . .

მ. მეტრეველი, აჭარის ტურიზმის ასოციაცია. „აჭარაში ეკოტურიზმის/აგროტურიზმის ხელშეწყობა“. IBDIPC საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებისა და ინვესტიციების ხელშეწყობის ცენტრისა და ჰოლანდიის საელჩო. 2008-2008წ. ტრენერი და კონსულტანტი. . .

თ. შარაშენიძე. „ბასტიონი“ დაშიფვრის პროგრამული სისტემა . საინიციატივო. 2011-0წ. სისტემის ავტორი. . სამინისტროს ბიუჯეტუ.

თ. ჯიშკარიანი. „ბინათმესაკუთრეთა ასოციაციები, როგორც თანამედროვე ქალაქის მამოძრავებელი ძალა (HOAs)“ ანგარიში და პრეზენტაცია საქართველოში არსებული განახლებადი რესურსების პოტენციალზე და მისი გამოყენების შესაძლებლობაზე ქალაქის ტიპის შენობებში. . USAID - მდგრადი განვითარების ცენტრი REMISSIA.. 2016-2016წ. . No ST5_2/2016 პროექტი #LAG/2016/REMISSIA /001/R011 01.06.16. .

ნ. კუციავა, მ. ანდღულაძე. „ბიოგანახლებადი ნედლეულიდან მონოსაქარიდების, ეთანოლის, ბიოეთანოლის, ბიობენზინის მიღება“ (ძირითადი შემსრულებელი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2014-2015წ. . N82. . .

მ. მეტრეველი, აჭარის ტურიზმის ასოციაცია. „გურიის რეგიონში ტურიზმის განვითარება სახელმწიფო და კერძო სექტორს შორის კოოპერაციის გაძლიერებით“ . IBDIPC საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებისა და ინვესტიციების ხელშეწყობის ცენტრისა და ჰოლანდიის საელჩო. 2016-2016წ. ტრენერი/კონსულტანტი. . .

თ. შარაშენიძე. „დიდგორი“ ეროვნული უშიშროების სააბჭოს ავტომატიზებული საინფორმაციო-ანალიტიკური სისტემა. საქარტველოს პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების სააბჭო. 1995-2001წ. მეცნიერ-კონსულტანტი. პრეზიდეტის 1995 წ ბრძანება "საიდუმლო". სახელმწიფო ბიუჯეტი.

მ. მეტრეველი, საქართველოს პარლამენტი. „ვაჭრობაში ანტიდემპინგური ღონისძიების შემოღების შესახებ“ საქართველოს კანონპროექტზე რეგულირების ზეგავლენის შეფასება (RIA). USAID, GGI-Good Governance Initiative in Georgia. 2017-2017წ. წამყვანი სპეციალისტი/ექსპერტი. . .

ტ. მეგრელიშვილი. „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - I. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2008-0წ. საორგანოზაციო კომიტეტის წევრი. . .

ტ. მეგრელიშვილი. „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - III“. - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული,. სტუ-ს გამომცემლობა. 2012-0წ. რედკოლეგიის წევრი. . .

ტ. მეგრელიშვილი. „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - III“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . სტუ. 2012-0წ. საორგანიზაციო კიმიტეტის წევრი. . საფაკუკტეტო.

ტ. მეგრელიშვილი. „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - II“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული, თბილისი. . სტუ. 2010-0წ. რედკოლეგიის წევრი. . .

ტ. მეგრელიშვილი. „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - I“. - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული, . სტუ. 2008-0წ. რედკოლეგიის წევრი. . .

ნ. ბუზალაძე. „ივერთბანკის“ შენობა ქ.რუსთავში . . 1993-1994წ. . . .

მ. მეტრეველი, აჭარის ტურიზმის გიდების ასოციაცია. „ისწავლე და დასაქმდი“. ევროპის საბჭო. 2017-2017წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

მ. მეტრეველი, null, რეგისტრირებული კავშირი - “სტუმარმასპინძლობის გამოცემებისა და ტრეინინგების ცენტრი”. „კახეთი - ტურისტებისათვის ადგილობრივი მოსახლეობის წეს-ჩვეულებებისა და მათთან ურთიერთობების ცნობარი“. მსოფლიო ბანკი, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. 2005-2007წ. პროექტის ხელმძღვანელი, წიგნის ავტორი და რედაქტორი. . .

კ. ფხაკაძე. „კიდევ ერთი ნაბიჯი მოსაუბრე ქართული თვითგანვითარებადი ინტელექტუალური კორპუსისაკენ“. სტუ ქართული ენის ტექნოლოგიზების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი. 20015-2017წ. პროექტის ხელმძღვანელი და მენეჯერი. AR/122/4-105/14 . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი .