სხვა / განხორციელებული პროექტები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  723 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

O. Zumburidze, L. Ruxadze, N. Jhijhilashvili. Tempus Programme. EANET - Entrepreneur Alumni Network. კოორდინატორი უნივერსიტეტი - Freie Universität Berlin (გერმანია). 2013-2017წ. ინსტიტუციონალური კოორდინატორი, ძირითადი შემსრულებელი. . ევროკავშირი. პროგრამა Tempus.

O. Zumburidze, L. Ruxadze, N. Jhijhilashvili. Tempus Programme. ENGITEC - Modernizing Higher Engineering Education to Meet the Technology Challenge. კოორდინატორი უნივერსიტეტი - Royal Institute of Technology, KTH (შვედეთი).. 2012-2015წ. ინსტიტუციონალური კოორდინატორი, ძირითადი შემსრულებელი. . ევროკავშირი. პროგრამა Tempus.

O. Zumburidze, L. Ruxadze, N. Jhijhilashvili. Tempus Programme. MathGeAr - Modernization of Mathematics Curricula for Engineering and Natural Sciences Studies in South Caucasian Universities by Introducing Modern Educational Technologies. კოორდინატორი უნივერსიტეტი - Saarland University (გერმანია). 2013-2016წ. ინსტიტუციონალური კოორდინატორი, ძირითადი შემსრულებელი. . ევროკავშირი. პროგრამა Tempus.

O. Zumburidze, L. Ruxadze, N. Jhijhilashvili. Tempus Programme. RETHINKe - Reform of Education Thru International Knowledge exchange. კოორდინატორი უნივერსიტეტი - Faculty of Architecture, Lisbon Technical University (პორტუგალია). 2013-2016წ. ინსტიტუციონალური კოორდინატორი, ძირითადი შემსრულებელი. . ევროკავშირი. პროგრამა Tempus.

ს. ფაღავა. The collection of sediment and biota samples from the river Kura and from the south- west Caspian Sea and gamma-spectrometric analysis of the collected samples. . ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ტექნიკური კოოპერაციის დეპარტამენტი (IAEA TC, No: 10607 ) . 1999-2000წ. ვხელმძღვანელობდი საქართველოდან -პროექტში კონკურსის შედეგად ჩართული ს/კ ჯგუფის - მიერ საქართველოში პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ს/კ სამუსაოების განხორციელებას. IAEA TC, No: 10607 . IAEA TC / 5.000,0 აშშ დოლ..

მ. მაცაბერიძე. The Problems of Diagnostics Methodology of Radiation Safety after Chernobyl and Fukushima Nuclear Accidents. . 0-2012წ. ხელმძღვანელი. . .

G. Nabakhtiani. To conduct adequate planning and implementation of decommissioning projects for aged facilities containing radioactive sources.. International Atomic Energy Agency (IAEA). 2018-2021წ. Counterpart (manager) DTM. Project for different region countries RER2016024. IAEA 1 214 125 Euro.

G. Nabakhtiani. Transfer of European Regulatory Methodology and Practices to the Nuclear Safety Authority of Georgia. European Commission. 2009-2010წ. Leader. G3.01/06 (GE/RA/02). EU 350 000 Euros.

G. Nabakhtiani. Transfer of Western European Regulatory Methodology and Practices to the Nuclear Safety Authority of Georgia. European Commission. 2007-2008წ. Leader. Tacis Project N° G3.01/04 (GE/RA/01). EU 600 000 Euros.

ზ. ციხელაშვილი, ა.ფრანგიშვილი ზ.გასიტაშვლი, თ. ბახტაძე ზ. მესხი და სხვ.. UNDP-ს პროექტი GEO/99/012/A/07/99: "საგანგებო სიტუაციების მართვის საშუალებების შექმნა", კომპონენტი - "კატასტროფების მართვის ოპერაციების ეროვნული ექსპერტული სისტემის დამუშავება ". UNDP - ს ხაზით საქართველოს საგანგებო სიტუაციების და სამოქალაქო თავდაცვის დეპარტამენტი. 1999-2002წ. ექსპერტი. . .

თ. მაჭავარიანი. Workforce Education Initiative for Shida Kartli. სტუ. 2007-2008წ. პროექტის მონაწილე. AID-G-2007-00104-00-45. USAID.

თ. მაჭავარიანი. Workforce Education Initiative for Shida Kartli, 2d. სტუ. 2009-2009წ. პროექტის მონაწილე. AID-6-2007-001-400-72. USAID.

თ. ჯიშკარიანი, ო. კიღურაძე, გ. არაბიძე. `მტკვარი ენერგეტიკა”-ს კუთვნილი №9 ენერგობლოკის ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა და მათი ძირითადი საპრონოზო მაჩვენებლების დადგენა 2014-2015 წლის ენერგეტიკული წლისათვის 180 მგვტ გარანტირებული სიმძლავრის პირობებში“. შპს „მტკვარი ენერგეტიკა“ საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია”. . 2014-2014წ. ექსპერტი. #242-2014-2. .

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, დიაკონიძე რ., ჩახაია .. `ტრასეკას~ დერეფანში გლდანის ტერიტორიაზე მთის ფერდობზე ეროზიის საწინააღმდეგო გამაგრებისა და გამწვანების ღონისძიებების დამუშავება. საგზაო დეპარტამენტი. 2008-2009წ. შემსრულებელი. . საბიუჯეტო.

რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია. `ტრასეკას~ დერეფანში გლდანის ტერიტორიაზე მთის ფერდობზე ეროზიის საწინააღმდეგო გამაგრებისა და გამწვანების ღონისძიებების დამუშავება. საგზაო დეპარტამენტი. 2008-2009წ. ძირითადი შემსრულებელი. . საბიუჯეტო.

ტ. მეგრელიშვილი. «ЛиК» (ლიტერატურა და კულტურა). ახალგაზრდა ფილოლოგ-რუსისტების სამეცნიერო-მხატვრული ალმანახი. . ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, . 2000-0წ. მთავარი რედაქტორი. . .

Т. Мегрелишвили. «Филологический вестник» (международный реферируемый, рецензируемый научный журнал). (რუსეთის ფედერაცია) . 0-0წ. რედკოლეგიის მუდმივი წევრი. . .

Т. Мегрелишвили. «Этюды на стыке культур». . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, . 2005-0წ. საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. . გრანტი.

Т. Мегрелишвили. А.С.Пушкин и его межнациональное значение – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული. . ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, . 1999-0წ. რედკოლეგიის წევრი. . .