სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

ს. დადუნაშვილი. . DAAD-ს სტიპენდიანტი. 2008წ.

ს. დადუნაშვილი. . DAAD-ს სტიპენდიანტი. 2004წ.

რ. გოგალაძე. BEYER -გერმანული მაღალხარისხიანი სამშენებლო მასალების წარმოების მანქანები. ე ქ ს კ ლ უ ზ ი ვ ი მანქანადანადგარები მუშაობენ როგორც ხმელეთზე ნებისმიერი რელიეფის გათვალისწინებით ასევე მდინარეებსა და ტბებზე. 2009წ.

დ. ბლუაშვილი. International Training Course Geological and Geochemical Technique for Mineral Resources Exploration, China. . 2004წ.

ზ. ციხელაშვილი. Международный СЕРТИФИКАТ по курсу "Управление качеством", №28366. . 2002წ.

რ. გოგალაძე, გოგალაძე ვ.. ნატურალურიკორპის ხისაგან სპეციალური საცობების დამზადება. ინოვაციური პროექტი. საქართველო–პორტუგალიის ერთობლივი საწარმო X YLo- geo "ქსაილო ოან ჯორჯია".. 2008წ.

რ. გოგალაძე, გ. მეტრეველი. სპეციალური ჰიდროცილინდრის დაპროექტება. ამერიკულ–ქართული ორგანიზაცია World Vsion Georgia.პროექტი სოფლის მომარაგება სარწყავი წყლით ელექტროენერგიის გამოყენების გარეშე. 2008წ.

ლ. მეტრეველი. „სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები უმაღლეს სასწავლებლებში“. სერთიფიკატი ტრენინგ კურსში მონაწილეობისათვის. 2015წ.

მ. მაცაბერიძე. "Georgian Competitiveness" Roundtable How Can Georgian Scientific Developments Make Georgia More Competitive in the World. . 2010წ.

მ. ყიფიანი. ,,მსოფლიო და გენდერი" საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარების იდეის ავტორი და ორგანიზატორი. . 2012წ.

დ. ბლუაშვილი. 3. Training Program in Remote Sensing & Geographical Information Systems, Theme: Methodologies for Mineral Mapping, Ankara-Turkey. . 2008წ.

L. Jikidze. Banking-Finance Academy of georgia. Certificate of Completion.. Microsoft Office Programs and Internet. 2008წ.

ნ. ხაბეიშვილი. Certificate for completion of the . . 2009წ.

L. Jikidze. GEORGIAN NATIONAL ACADEMY. HONORABLE DIPLOMA. №525/H. Corespondent-member of the Georgian National Academy. 2006წ.

მ. წვერავა. International conference: ,,Innovative Technologies in Metallurgy and Materials science''. Tbilisi, . 2015წ.

ლ. ჯიქიძე. Lowa State University. სერტიფიკატი. სტუ–ს პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი(აშშ), "სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ."(აშშ). თრენინგი: "სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი". 2009წ.

ნ. კუციავა. Modern Methodologies in Teaching and Learning. GTU, Certificate for completion of Teacher training program,Iowa State University Center of Excellence in Teaching and Learning . 0წ.

მ. მაცაბერიძე. NATO ADVANCED RESEARCH WORKSHOP . . 2011წ.

M. Matsaberidze, ლოლაძე მანანა, ჭიჭინაძე კონსტანტინე, ჩხარტიშვილი ლევან, გასიტაშვილი ზურაბ, ჩხეიძე ნოდარ, ციხელაშვილი ზაურ, კაჭარავა თამარ. NMBP-16-2017: Mobilizing the European Nano-biomedical ecosystem. ჰორიზონ2020-ის საპროექტო წინადადების შექმნა:ევროპის ნანო-ბიოსამედიცინო ეკოსისტემის ტექნოლოგიური პლატფორმის ორგანიზების სტრატეგიები. 2016წ.