სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

რ. გოგალაძე. BEYER -გერმანული მაღალხარისხიანი სამშენებლო მასალების წარმოების მანქანები. ე ქ ს კ ლ უ ზ ი ვ ი მანქანადანადგარები მუშაობენ როგორც ხმელეთზე ნებისმიერი რელიეფის გათვალისწინებით ასევე მდინარეებსა და ტბებზე. 2009წ.

დ. ბლუაშვილი. International Training Course Geological and Geochemical Technique for Mineral Resources Exploration, China. . 2004წ.

ზ. ციხელაშვილი. Международный СЕРТИФИКАТ по курсу "Управление качеством", №28366. . 2002წ.

რ. გოგალაძე, გოგალაძე ვ.. ნატურალურიკორპის ხისაგან სპეციალური საცობების დამზადება. ინოვაციური პროექტი. საქართველო–პორტუგალიის ერთობლივი საწარმო X YLo- geo "ქსაილო ოან ჯორჯია".. 2008წ.

რ. გოგალაძე, გ. მეტრეველი. სპეციალური ჰიდროცილინდრის დაპროექტება. ამერიკულ–ქართული ორგანიზაცია World Vsion Georgia.პროექტი სოფლის მომარაგება სარწყავი წყლით ელექტროენერგიის გამოყენების გარეშე. 2008წ.

დ. ბლუაშვილი. 3. Training Program in Remote Sensing & Geographical Information Systems, Theme: Methodologies for Mineral Mapping, Ankara-Turkey. . 2008წ.

L. Jikidze. Banking-Finance Academy of georgia. Certificate of Completion.. Microsoft Office Programs and Internet. 2008წ.

ნ. ხაბეიშვილი. Certificate for completion of the . . 2009წ.

L. Jikidze. GEORGIAN NATIONAL ACADEMY. HONORABLE DIPLOMA. №525/H. Corespondent-member of the Georgian National Academy. 2006წ.

ლ. ჯიქიძე. Lowa State University. სერტიფიკატი. სტუ–ს პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი(აშშ), "სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ."(აშშ). თრენინგი: "სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი". 2009წ.

N. Shavlakadze. The contact problems of Mathematical theory of Elasticity. მოხსენება სპეციალურ სემინარზე ფუნქციათა სივრცეებში ჩეხეთის მათემატიკის ინსტიტუტში, ქ. პრაღა, . 2011წ.

დ. ბლუაშვილი. Training Program in Remote Sensing & Geographical Information Systems, Theme: Natural Hazards & Environmental Studies, Ankara-Turkey. . 2007წ.

ზ. ციხელაშვილი. Международный СЕРТИФИКАТ по курсу "Инновационный менеджмент, "№ 28367. . 2002წ.

ზ. ციხელაშვილი. Международный СЕРТИФИКАТ по курсу "Основы логистики, "№ 27017. . 2002წ.

რ. დიაკონიძე. ანთროპოგენული დატვირთვებით გამოწვეული ეკოლოგიური უწესივრობების კვლევა ღვარცოფულ აუზებში. . 2004წ.

გ. გავარდაშვილი. ბუნების გამოყენების ეკონომიკა. . 2000წ.

მ. მესხი. გეოდეზიური და მარკშეიდერული ტერმინოლოგია (ნავთობის მრეწველობის მუშაკთათვის). გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ.

ხ. მღებრიშვილი. ეი-ი-ეს თელასის მოძრავი შემადგენლობისათვის საწვავის ხარჯის ნორმების განსაზღვრა რეალურ საექსპლუატაციო პირობებში.. . 2001წ.

ნ. ხაბეიშვილი. ვორქშოპი EXTEND პროექტი.. . 2010წ.