სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ს. დადუნაშვილი. . DAAD-ს სტიპენდიანტი. 2008წ.

ს. დადუნაშვილი. . DAAD-ს სტიპენდიანტი. 2004წ.

ო. ტომარაძე. მოწმობაკვალიფიკაციის ამაღლებაზე . . 1986წ.

ო. ტომარაძე. მოწმობაკვალიფიკაციის ამაღლებაზე . . 1984წ.

რ. გოგალაძე. BEYER -გერმანული მაღალხარისხიანი სამშენებლო მასალების წარმოების მანქანები. ე ქ ს კ ლ უ ზ ი ვ ი მანქანადანადგარები მუშაობენ როგორც ხმელეთზე ნებისმიერი რელიეფის გათვალისწინებით ასევე მდინარეებსა და ტბებზე. 2009წ.

დ. ბლუაშვილი. International Training Course Geological and Geochemical Technique for Mineral Resources Exploration, China. . 2004წ.

მ. კოპალეიშვილი, შატბერაშვილი ო., ბედინაშვილი ი., და სხვა. CD-ROM Your Georgia – კომპაქტ-დისკი შენი საქართველო (ფრანგულ ენაზე) . დაბეჭდილია ტექინფორმში. 2003წ.

ზ. ციხელაშვილი. Международный СЕРТИФИКАТ по курсу "Управление качеством", №28366. . 2002წ.

რ. გოგალაძე, გოგალაძე ვ.. ნატურალურიკორპის ხისაგან სპეციალური საცობების დამზადება. ინოვაციური პროექტი. საქართველო–პორტუგალიის ერთობლივი საწარმო X YLo- geo "ქსაილო ოან ჯორჯია".. 2008წ.

M. Jikia. ჟან მონეს კვლევითი ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული ნატოს უსაფრთხოებისა და მშვიდობის პროგრამა თემაზე: „ნატოს უსაფრთხოების პოლიტიკა პარტნიორ სახელმწიფოებში“. ქ. კიევი (უკრაინა). 2014წ.

რ. გოგალაძე, გ. მეტრეველი. სპეციალური ჰიდროცილინდრის დაპროექტება. ამერიკულ–ქართული ორგანიზაცია World Vsion Georgia.პროექტი სოფლის მომარაგება სარწყავი წყლით ელექტროენერგიის გამოყენების გარეშე. 2008წ.

ლ. მეტრეველი. „სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები უმაღლეს სასწავლებლებში“. სერთიფიკატი ტრენინგ კურსში მონაწილეობისათვის. 2015წ.

მ. მაცაბერიძე. "Georgian Competitiveness" Roundtable How Can Georgian Scientific Developments Make Georgia More Competitive in the World. . 2010წ.

მ. ყიფიანი. ,,მსოფლიო და გენდერი" საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარების იდეის ავტორი და ორგანიზატორი. . 2012წ.

დ. ბლუაშვილი. 3. Training Program in Remote Sensing & Geographical Information Systems, Theme: Methodologies for Mineral Mapping, Ankara-Turkey. . 2008წ.

L. Jikidze. Banking-Finance Academy of georgia. Certificate of Completion.. Microsoft Office Programs and Internet. 2008წ.

ნ. მახვილაძე. BBM-ის წარმომადგენელი საქართველოში. გაერთიანებული სამეფოს პროექტი- ბრიტანული წიგნები მენეჯერთათვის. 2002წ.

ნ. მახვილაძე. CACAARI -ს ნაციონალური წარმომადგენელი საქართველოში. CACAARI - შუა აზიისა და სამხრეთ კავკასიის აგროსფეროს კვლევითი ორგანიზაციების ასოციაცია. 2012წ.

ი. ბედინაშვილი, ო. შატბერაშვილი, თ. ჩუბინიშვილი , ს.ჯავრიშვილი, მ. კოპალეიშვილი. CD-ROM Your Georgia – კომპაქტ-დისკი შენი საქართველო (ინგლისურ ენაზე). დაბეჭდილია ტექინფორმში. 2002წ.

მ. კოპალეიშვილი, ბედინაშვილი ი., ჩუბინიშვილი თ., შატბერაშვილი ო., და სხვა. CD-ROM Your Georgia – კომპაქტ-დისკი შენი საქართველო (ინგლისურ ენაზე). . დაბეჭდილია ტექინფორმში. 2002წ.