სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ი. ბედინაშვილი, ო. შატბერაშვილი, მ. კოპალეიშვილი, და სხვ.. CD-ROM Your Georgia – კომპაქტ-დისკი შენი საქართველო (ფრანგულ ენაზე). . 2003წ.

ნ. ხაბეიშვილი. Certificate for completion of the . . 2009წ.

მ. კოპალეიშვილი, კოპალეიშვილი მ., ბედინაშვილი ი., ლებედევა მ., და სხვა. GEORGIA TODAY - Investor's Guide. დაბეჭდილია ტექინფორმში. 2003წ.

ი. ბედინაშვილი, მ. კოპალეიშვილი, მ. ლებედევა. GEORGIA TODAY - Investor's Guide. დაბეჭდილია ტექინფორმში. 2003წ.

L. Jikidze. GEORGIAN NATIONAL ACADEMY. HONORABLE DIPLOMA. №525/H. Corespondent-member of the Georgian National Academy. 2006წ.

Н. Берая, Е. Бочоридзе, Е. Гварамиа. I место на XI Международном конкурсе "На вершине научного олимпа". Россия, Краснодар, центр научной мысли - Таганрог. 2016წ.

მ. წვერავა. International conference: ,,Innovative Technologies in Metallurgy and Materials science''. Tbilisi, . 2015წ.

ლ. ჯიქიძე. Lowa State University. სერტიფიკატი. სტუ–ს პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი(აშშ), "სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ."(აშშ). თრენინგი: "სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი". 2009წ.

ნ. ჩხაიძე. MNTC-ს სემინარებისათვის სალექციო კურსის მომზადება ”ტექნოლოგიების კომერციალიზაცია”. . 2001წ.

ნ. კუციავა. Modern Methodologies in Teaching and Learning. GTU, Certificate for completion of Teacher training program,Iowa State University Center of Excellence in Teaching and Learning . 0წ.

მ. მაცაბერიძე. NATO ADVANCED RESEARCH WORKSHOP . . 2011წ.

M. Matsaberidze, ლოლაძე მანანა, ჭიჭინაძე კონსტანტინე, ჩხარტიშვილი ლევან, გასიტაშვილი ზურაბ, ჩხეიძე ნოდარ, ციხელაშვილი ზაურ, კაჭარავა თამარ. NMBP-16-2017: Mobilizing the European Nano-biomedical ecosystem. ჰორიზონ2020-ის საპროექტო წინადადების შექმნა:ევროპის ნანო-ბიოსამედიცინო ეკოსისტემის ტექნოლოგიური პლატფორმის ორგანიზების სტრატეგიები. 2016წ.

მ. მაცაბერიძე, ჩხარტიშვილი ლევან, ფრანგიშვილი არჩილ, ჭეიშვილი თეიმურაზ, გვასალია ლერი, ჩხეიძე ნოდარ, ციხელაშვილი ზაურ. NMBP-28-2017: Framework and strategies for nanomaterial characterization, classification, grouping and read-across for risk analysis. ჰორიზონ2020-ის საპროექტო წინადადების შექმნა: ნანომეტრიკის საგზაო რუკის მდგენელთა პარამეტრიზაცია. 2016წ.

მ. მაცაბერიძე, ჭიჭინაძე კონსტანტინე, ტყემალაძე ჯაბა, ფრანგიშვილი არჩილი, გასიტაშვილი ზურაბ. SC1-HCO-08–2017: Actions to bridge the divide in European health research and innovation. ჰორიზონ2020-ის საპროექტო წინადადების შექმნა: ევროპული ჯანდაცვისა და ინოვაციათა სინერგიის სისტემური მიდგომები. 2016წ.

ლ. მეტრეველი. Teacher training program. Modern Methodologies in Teaching and learning. 0წ.

მ. წვერავა. Teacher training program - Lerning results and asessment. Iowa Stata Universitu of Excellenca In Teaching and Lerning. 2016წ.

N. Shavlakadze. The contact problems of Mathematical theory of Elasticity. მოხსენება სპეციალურ სემინარზე ფუნქციათა სივრცეებში ჩეხეთის მათემატიკის ინსტიტუტში, ქ. პრაღა, . 2011წ.

დ. ბლუაშვილი. Training Program in Remote Sensing & Geographical Information Systems, Theme: Natural Hazards & Environmental Studies, Ankara-Turkey. . 2007წ.

ლ. მეტრეველი. Training program in teaching strategies certificate of completion. to certify the complation of the module Knowledge representation. 2015წ.