სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1569 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ჭეიშვილი. . სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები, ტრეინინგი ,,სწავლისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიები საუნივერსიტეტო განათლებაში”.2015 წ.. 2015წ.

თ. ჭეიშვილი. . სერტიფიკატი სტუ-ს და აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივ ტრენინგში ,,სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიის ზოგადი კურსი” . 2009წ.

თ. ჭეიშვილი. . სტუ-ს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე 2014 წლიდან . 2014წ.

თ. ჭეიშვილი. . • საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალ ,,კერამიკა”-ს, სარედაქციო კოლეგიის წევრი-2009 წლიდან. 2009წ.

თ. ჭეიშვილი. . • სტუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი -2009-2012 წწ.. 2009წ.

თ. ჭეიშვილი. . სადოქტორო პროგრამის ,,ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია” ხელმძღვანელი 2012 წლიდან დღემდე. 2012წ.

გ. ჯოხაძე. . შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის (Naec) კურატორ-მეთვალყურე 2009-20017 წ.წ. . 2009წ.

გ. ჩიხლაძე. . . 0წ.

თ. დევიძე. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სადოქტორო დისერტაციების დაცვის კოლეგიის წევრი. 2012წ.

მ. დემეტრაძე, ნ. მუმლაძე. . მაგისტრანტმა - გიორგი კვირიკაშვილმა დაიცვა მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად. 2016წ.

. . შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის (Naec) კურატორ-მეთვალყურე 2009 წლიდან დღემდე. 2009წ.

თ. ღამბაშიძე. . დოქტორანტის ოპონირება–მენაბდიშვილი ლელა. 2005წ.

თ. მელქაძე. . . 0წ.

ნ. ხაზარაძე. . 5 დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი, . 2015წ.

K. Kajaia. . certificate attended the training course BASICS OF ECONOMIC POLICY. 2016წ.

K. Kajaia. . training program in public speaking certificate of completion. 2016წ.

ე. მიმინოშვილი. . კრისტალოგრაფიული საერთაშორისო საზოგადოების წევრი (International Union of Crystallography -IUCr).. 1994წ.

ე. მიმინოშვილი. . ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი . 1999წ.

ნ. მაისურაძე. . სტუ–ს ფიზიკის დეპარტამენტთან არსებული სკოლის ბავშვების მოსამზადებელი უფასო კურსების მასწავლებელი (2010–2011წწ) და ხელმძღვანელი. (2011–2012წწ.). 0წ.

ნ. გძელიშვილი. . . 0წ.