სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1762 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. სოსელია. WILO EG (გერმანია) საქართველოს წარმომადგენლობის კონსულტანტი. დღემდე. 0წ.

M. Zoraniani. Workshop: “Academic Writing and Peer Response”. IRCEELT, International Black Sea University. 2015წ.

M. Zoraniani. Workshop: “Critically Evaluating an Assessment Tool Using Standards for Quality Assessments” . IRCEELT, International Black Sea University. 2016წ.

მ. დავითაია, ვ.დავითაია, . "საცხენოსნო ტურიზმის სასტუმრო ბეთანიაში", . პროექტის თანაავტორი. 1985წ.

Z. Lobjanidze. `წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში~.. საერთაშორისო სემინარი, ჰოლანდია (ქ.დელფტი). 0წ.

Z. Lobjanidze. `წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში~.. საერთაშორისო სემინარი, ერევანი. 2008წ.

Z. Lobjanidze. `წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში~.. საერთაშორისო სემინარი, თბილისი. 2008წ.

ჟ. ვარძელაშვილი. «Центр международного образования МГУ»-ს სემინარები და ტრენინგები (2006 წ-დან; დადასტურებულია სერტიფიკატებით). . 2006წ.

Н. Натбиладзе, ვ. ნათბილაძე. Автоматизированная установка для многономенклатурной штамповки. А. С № 1346312 Б №39 . 1997წ.

Г. Киколашвили. Бесконтактные электрические аппараты широкого назначения 1. სილაბუსი (მაგისტრატურა). 2015წ.

Г. Киколашвили. Бесконтактные электрические аппараты широкого назначения 2. სილაბუსი (მაგისტრატურა). 2015წ.

ვ. ლოლაძე. Возведение жилых и гражданских зданий из монолитного железобетона.. . 2010წ.

Г. Киколашвили. Динамическая стойкость электрических аппаратов в авариином режиме сети . სილაბუსი (მაგისტრატურა). 2015წ.

Р. Канашвили. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АВТОКЛАВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОРОШКОВ С НИКЕЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ, 179 с. . Ленинградский Горный институт им. Г.В. Плеханова Специализированный Совет 1988 г. 1988წ.

Д. Датукишвили. Интерьер квартиры. . 2018წ.

Н. Тофуриа, Мгебришвили Х.,, Бубутеишвили Л.. Информационные системы в логистике и принципы их построения. МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНИ СЕМИНАР „Транспортно-логистический рынок Украины в контексте расширение сотрудничества с Евросоюзом“ Луцк, . 2015წ.

ჯ. შანიძე. Исследование и разработка алгоритмических моделей идентификации и оптимального управления квазистационарными процессами. 102 стр.. საშუალედო სამეცნიერო ანგარიში. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. რუსთავი.. 1981წ.

ჯ. შანიძე. Исследование принципов построения алгоритмов управления процесса регулирования окатышевого производства. 92 стр.. საშუალედო სამეცნიერო ანგარიში. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. რუსთავი.. 1981წ.

ზ. ციხელაშვილი. Международный СЕРТИФИКАТ по курсу "Инновационный менеджмент, "№ 28367. . 2002წ.