სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1753 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Киколашвили. Основы теории электрических аппаратов. სილაბუსი (ბაკალავრიატი). 2014წ.

Р. Канашвили. Отчёт: " Изучить возможность плакирования железных и графитовых порошков никелем и медью с использованием полупродуктов никель-кобальтового производства. Шифр 3 – 80 – 082т (п. I). ДСП. Руководитель работы, инжинер Р. Канашвили. Государственный проектный и научно-исследовательский институт ГИПРОНИКЕЛЬ Ленинград, 1981. 76 с. . 1981წ.

Л. Чхартишвили. Природа прижковой проводимости в бета-ромбоэдрическом боре. Автореф. дисс. предс. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. Тбилиси: ТГУ, 18 с. 1989წ.

ი. ცომაია. Разработка и стандартизация ранозаживляющего противоязвенного средства растительного происхождения. . 1997წ.

Н. Фокина, Т.И. Санадзе. Релаксация ядер и усиление низкочастотного поглощения в твердых телах при низких температурах. руководство диссертационной работой на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук Буишвили Тинатин Левановны. 1992წ.

Н. Фокина, Л.Л. Буишвили. руководство диссертационной работой на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук Челидзе Лии Тамазовны. руководство диссертационной работой на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук . 1990წ.

Г. Кайшаури, Д. Замбахидзе, Г. Миминошвили, Г. Тер-Григорян, Т. Григорашвили, Д. Нацвлишвили, М. Хачатурова. Руководящий документ РД ОСУКП 15-84 «Отраслевая система управления качеством продукции. Порядок и организация контроля за соблюдением технологической дисциплины. Продукция управления хлебопекарной промышленности». Тб. Типография Цекавшири. 1985წ.

Г. Кайшаури, Д. Замбахидзе, Г. Миминошвили, Г. Тер-Григорян, Т. Григорашвили, Д. Нацвлишвили, М. Хачатурова. Руководящий документ РД ОСУКП 4-84 «Отраслевая система управления качеством продукции. Разработка и постановка продукции на производство. Продукция пищевой промышленности». Тб. Типография Цекавшири. 1985წ.

Г. Кайшаури, Д. Замбахидзе, Г. Миминошвили, Г. Тер-Григорян, Т. Григорашвили, Д. Нацвлишвили, Ь. Хачатурова. Руководящий документ РД ОСУКП 5-84 «Отраслевая система управления качеством продукции. Порядок и организация контроля за соблюдением технологической дисциплины на предприятиях пищевой промышленности». Тб. Типография Цекавшири. 1985წ.

Г. Кайшаури, Д. Замбахидзе, Г. Миминошвили , Г. Тер-Григорян ., Т. Григорашвилиб, Д. Нацвлишвили , М. Хачатурова. Руководящий документ РД ОСУКП 6-84 «Отраслевая система управления качеством продукции. Разработка, постановка на производство и технологическая подготовка продукции легкой промышленности». Тб. Типография Цекавшири. 1984წ.

О. Томарадзе. Свидетелъство N32920. Участник ВДНХ СССР . 1973წ.

ჯ. შანიძე. Система автоматического регулирования высоты слоя окатышей на обжиговой машине ОК-306 окомкования и обжига №2 СевГОКа. დამტკიცებულია კიევის ავტომატიკის ინ-ტის დირექტორის ბ.ბ. ტიმოფეევისა და ქ. კრივოი-როგის ჩრდილოეთის სამთო-გამამდიდრებელი კომბინატის დირექტორის მ. ტოლოჩკოს მიერ. საწარმოო ექსპლოატაციაში ჩაბარების აქტი. ქ. კრიბოი-როგი, 29.12.1976 წ.. 0წ.

Е. Герсамиа. Специфические технологические процессы производства электрических машин . სილაბუსი (მაგისტრატურა). 2015წ.

Г. Киколашвили. Статические регуляторы в электрических цепях . სილაბუსი (მაგისტრატურა). 2015წ.

Ж. Вардзелашвили. Сучасие лiтературознавство та прикладна лiнгвiстика: американскi та британскi студii. Збiрник наукових прац. Киiв.სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ISBN 978-617-7133-33-8. 2014წ.

Е. Герсамиа. Технологические основы конструирования электрических машин и аппаратов 1. სილაბუსი (მაგისტრატურა). 2015წ.

Е. Герсамиа. Технологические основы конструирования электрических машин и аппаратов 2. სილაბუსი (მაგისტრატურა). 2015წ.

ნ. მსხილაძე, В. Лоладзе, Ш. Баканидзе, И. Гарибашвили. технология возведения зданий и сооружении. методические указания к курсовому проекту ,,Производство монолитных железобетонных работ,,. . 2012წ.

Н. Мсхиладзе, В. Лоладзе, Ш. Баканидзе, И. Гарибашвили. технология возведения зданий и сооружении. методические указания к курсовому проекту ,,Производство монолитных железобетонных работ,,. . 2012წ.

В. Лоладзе, Ш. Баканидзе, И. Гарибашвили. технология возведения зданий и сооружении. методические указания к курсовому проекту ,,Производство монолитных железобетонных работ,,. . 2012წ.