სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1762 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ციხელაშვილი. Международный СЕРТИФИКАТ по курсу "Основы логистики, "№ 27017. . 2002წ.

И. Кашакашвили, Г. Кашакашвили, Широков В. А., და სხვ.. О совместном украинско-грузинском проекте: «Словарь металлургических терминов (украинско-грузинско-российско-английско-немецко-французский)». Презентация совместного украинско-грузинского проекта: «Словарь металлургических терминов (украинско-грузинско-русско-английско-немецко-французский)» в Доме учёных Национальной академии наук Украины, г. Киев, 18 мая 2017 г.. 2017წ.

Г. Киколашвили. Основы проектирования электрических аппаратов. სილაბუსი (ბაკალავრიატი). 2014წ.

Г. Киколашвили. Основы теории электрических аппаратов. სილაბუსი (ბაკალავრიატი). 2014წ.

Р. Канашвили. Отчёт: " Изучить возможность плакирования железных и графитовых порошков никелем и медью с использованием полупродуктов никель-кобальтового производства. Шифр 3 – 80 – 082т (п. I). ДСП. Руководитель работы, инжинер Р. Канашвили. Государственный проектный и научно-исследовательский институт ГИПРОНИКЕЛЬ Ленинград, 1981. 76 с. . 1981წ.

Л. Чхартишвили. Природа прижковой проводимости в бета-ромбоэдрическом боре. Автореф. дисс. предс. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. Тбилиси: ТГУ, 18 с. 1989წ.

ი. ცომაია. Разработка и стандартизация ранозаживляющего противоязвенного средства растительного происхождения. . 1997წ.

Н. Фокина, Т.И. Санадзе. Релаксация ядер и усиление низкочастотного поглощения в твердых телах при низких температурах. руководство диссертационной работой на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук Буишвили Тинатин Левановны. 1992წ.

Н. Фокина, Л.Л. Буишвили. руководство диссертационной работой на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук Челидзе Лии Тамазовны. руководство диссертационной работой на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук . 1990წ.

Г. Кайшаури, Д. Замбахидзе, Г. Миминошвили, Г. Тер-Григорян, Т. Григорашвили, Д. Нацвлишвили, М. Хачатурова. Руководящий документ РД ОСУКП 15-84 «Отраслевая система управления качеством продукции. Порядок и организация контроля за соблюдением технологической дисциплины. Продукция управления хлебопекарной промышленности». Тб. Типография Цекавшири. 1985წ.

Г. Кайшаури, Д. Замбахидзе, Г. Миминошвили, Г. Тер-Григорян, Т. Григорашвили, Д. Нацвлишвили, М. Хачатурова. Руководящий документ РД ОСУКП 4-84 «Отраслевая система управления качеством продукции. Разработка и постановка продукции на производство. Продукция пищевой промышленности». Тб. Типография Цекавшири. 1985წ.

Г. Кайшаури, Д. Замбахидзе, Г. Миминошвили, Г. Тер-Григорян, Т. Григорашвили, Д. Нацвлишвили, Ь. Хачатурова. Руководящий документ РД ОСУКП 5-84 «Отраслевая система управления качеством продукции. Порядок и организация контроля за соблюдением технологической дисциплины на предприятиях пищевой промышленности». Тб. Типография Цекавшири. 1985წ.

Г. Кайшаури, Д. Замбахидзе, Г. Миминошвили , Г. Тер-Григорян ., Т. Григорашвилиб, Д. Нацвлишвили , М. Хачатурова. Руководящий документ РД ОСУКП 6-84 «Отраслевая система управления качеством продукции. Разработка, постановка на производство и технологическая подготовка продукции легкой промышленности». Тб. Типография Цекавшири. 1984წ.

О. Томарадзе. Свидетелъство N32920. Участник ВДНХ СССР . 1973წ.

ჯ. შანიძე. Система автоматического регулирования высоты слоя окатышей на обжиговой машине ОК-306 окомкования и обжига №2 СевГОКа. დამტკიცებულია კიევის ავტომატიკის ინ-ტის დირექტორის ბ.ბ. ტიმოფეევისა და ქ. კრივოი-როგის ჩრდილოეთის სამთო-გამამდიდრებელი კომბინატის დირექტორის მ. ტოლოჩკოს მიერ. საწარმოო ექსპლოატაციაში ჩაბარების აქტი. ქ. კრიბოი-როგი, 29.12.1976 წ.. 0წ.

Е. Герсамиа. Специфические технологические процессы производства электрических машин . სილაბუსი (მაგისტრატურა). 2015წ.

Г. Киколашвили. Статические регуляторы в электрических цепях . სილაბუსი (მაგისტრატურა). 2015წ.

Ж. Вардзелашвили. Сучасие лiтературознавство та прикладна лiнгвiстика: американскi та британскi студii. Збiрник наукових прац. Киiв.სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ISBN 978-617-7133-33-8. 2014წ.

Е. Герсамиа. Технологические основы конструирования электрических машин и аппаратов 1. სილაბუსი (მაგისტრატურა). 2015წ.

Е. Герсамиа. Технологические основы конструирования электрических машин и аппаратов 2. სილაბუსი (მაგისტრატურა). 2015წ.