სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1753 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ნუცუბიძე. გამოქვეყნებული შრომების სია:4. დედა ენა როგორც პოლიტიკური ბრძოლის მახვილი იარაღი. 2009. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი „მოამბის“ დამატება № 3 (15), 2009, 7 გვ.. . წ.

თ. ნუცუბიძე. გამოქვეყნებული შრომების სია:5. გლობალიზაცია და დემოკრატია. 2010, ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“, № 1 (12), 2010, 5 გვ.. . წ.

თ. ნუცუბიძე. გამოქვეყნებული შრომების სია:6. საქართველოს ენერგეტიკის განვითრების ტენდენციები და მისი ინტეგრირება საერთაშორისო სისტემაში, სამაგისტრო ნაშრომის სამეცნიერო ხელმძღვანელი, 2007წ.. . წ.

თ. ნუცუბიძე. გამოქვეყნებული შრომების სია:7. ეკონომიკური დიპლომატია და საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო გლობალიზაციის სივრცეში, სამაგისტრო ნაშრომის მეცნიერ ხელმძღვანელი, 2007წ.. . წ.

თ. ნუცუბიძე. გამოქვეყნებული შრომების სია:8. ნუცუბიძე თ, საქართველო - ძველი ტოტალიტარული და ახალი დემოკრატიული სამყაროს გზაჯვარედინზე. ხელისუფლება და საზოგადოება №1(13), თბილისი, სტუ, 2010, გვ. 59-65.. . წ.

ტ. მეგრელიშვილი. გამოცდების ეროვნული ცენტრი. მასწავლებლების სასერტაფიკაციო გამოცდები, უცხოური ენების (რუსული ენა) ჯგუფის კომისიის წევრი, გამსწორებელი. 2009წ.

ტ. მეგრელიშვილი. გამოცდების ეროვნული ცენტრი. .ერთიანი ეროვნული გამოცდები, უცხოური ენების (რუსული ენა) ჯგუფის კომისიის წევრი, გამსწორებელი. 2009წ.

გ. ჩაჩანიძე. განათლების ინფორმატიზაციის მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემიის დამფუძნებელი და პრეზიდენტი. . 2016წ.

ნ. კუციავა. გარემოს ეკოლოგიური კვლევითი ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. 1998-2005წ.წ. 0წ.

მ. ყიფიანი. გენდერული თანასწორობის კავშირი-2012-ს თავმჯდომარე. . 2012წ.

მ. მესხი. გეოდეზიური და მარკშეიდერული ტერმინოლოგია (ნავთობის მრეწველობის მუშაკთათვის). გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ.

ო. ქოჩორაძე. გეოპოლიტიკა (ლექციების კურსი)[სახელმძღვანელო]. . . 2007წ.

თ. ეთერაშვილი. გერმანიის მეცნიერებათა აკადემიის (DAAD)–ის 1991 და 1999 წლების პრემიების ლაურატი. DAAD. 1991წ.

თ. დევიძე. გლობალიზაცია და მსოფლიო ინტეგრაცია ახალგაზრდა ეკონომისტის თვალით. რედაქტორი. 2007წ.

თ. დევიძე. გლობალური კონკურენცია ადამიანის ეფექტიანი გამდიდრებისთვის. რეცენზენტი. 2014წ.

დ. კოხრეიძე. დაბალი და მაღალი ძაბვის გამანაწილებელი მოწყობილობების ელექტრული აპარატები. სილაბუსი (ბაკალავრიატი). 2012წ.

Д. Кохреидзе. დაბალი და მაღალი ძაბვის გამანაწილებელი მოწყობილობების ელექტრული აპარატები. სილაბუსი ბაკალავრიატი. 2012წ.

დ. კოხრეიძე. დაბალი და მაღალი ძაბვის გამანაწილებელი მოწყობილობების ელექტრული აპარატები. სილაბუსი (ბაკალავრიატი). 2012წ.

ლ. მახარაძე, null, მოწვეული ექსპერტი-კომსულტანტი ლ. მახარაძე. დადგენილება “მაგისტრალური მილსადენების (ნავთობის, ნავთობ-პროდუქტების, ნავთობის თანმდევი და ბუნებრივი გაზის და მათი ტრანსფორმაციის პროდუქტების) დაცვის წესისა და მათი დაცვის და უსაფრთხოების ზონების დადგენის შესახებ”. 2015 წლის შრომითი ხელშეკრულება . 2015წ.