სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ლ. მეტრეველი. Training program in teaching strategies certificate of completion. to certify the complation of the modules Effective communication strategies communication manajment. 2015წ.

მ. მაცაბერიძე. UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERSE - WORKSHOP ON STRUCTURING SPONSORED RESEARCH AGREEMENTS BETWEEN LIFE SCIENCES COMPANIES AND GEORGIAN ACADEMIC LABORATORIES.. . 2010წ.

ზ. ციხელაშვილი. Международный СЕРТИФИКАТ по курсу "Инновационный менеджмент, "№ 28367. . 2002წ.

ზ. ციხელაშვილი. Международный СЕРТИФИКАТ по курсу "Основы логистики, "№ 27017. . 2002წ.

О. Томарадзе. Свидетелъство N32920. Участник ВДНХ СССР . 1973წ.

რ. დიაკონიძე. ანთროპოგენული დატვირთვებით გამოწვეული ეკოლოგიური უწესივრობების კვლევა ღვარცოფულ აუზებში. . 2004წ.

ნ. კუციავა. არასამთავრობო ორგანიზაცია პროფესიონალ ქალთა ასოციაციის გამგეობის წევრი. . 0წ.

ლ. ოსიძე, ე. ალავერდოვი, დოლაბერიძე დიმიტრი. ახლო აღმოსავლეთის კრიზისი და კავკასია. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის ორგანიზატორი და დირექტორი. 2016წ.

ნ. ჩხაიძე. ბიზნეს-გეგმების შედგენა მრეწველობის და სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა სფეროში. ქართულ, რუსულ, ინგლისურ ენებზე. 0წ.

გ. გავარდაშვილი. ბუნების გამოყენების ეკონომიკა. . 2000წ.

ნ. კუციავა. გარემოს ეკოლოგიური კვლევითი ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. 1998-2005წ.წ. 0წ.

მ. ყიფიანი. გენდერული თანასწორობის კავშირი-2012-ს თავმჯდომარე. . 2012წ.

მ. მესხი. გეოდეზიური და მარკშეიდერული ტერმინოლოგია (ნავთობის მრეწველობის მუშაკთათვის). გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ.

ზ. გასიტაშვილი. დოქტორის აკადემიური ხარისხი ან მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი :. • “ანალიტიკური და სპეციალიზებული ქსელური მოდელების ბაზაზე კონვეიერული გამოთვლითი პროცესების კვლევა” (1987 წ.) • სპეციალობებით: o 05.13.13 - გამოთვლითი მანქანები, კომპლექსები, სისტემები და ქსელები o 05.13.12 - მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 0წ.

ი. გოგოძე. ევროგაერთიანების აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები. რედაქტორი. 2011წ.

ხ. მღებრიშვილი. ეი-ი-ეს თელასის მოძრავი შემადგენლობისათვის საწვავის ხარჯის ნორმების განსაზღვრა რეალურ საექსპლუატაციო პირობებში.. . 2001წ.

ლ. ოსიძე, ლ. კვარაცხელია. ეკონომიკა და პოლიტიკა. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის ორგანიზატორი. 2016წ.

ლ. ტოკაძე. ეფექტური კომუნიკაცია პროფესორსა და სტუდენტს შორის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი: სერტიფიკატი, თრენინგი. 2014წ.

ნ. ბერაია. ეფექტური კომუნიკაცია პროფესორსა და სტუდენტს შორის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი: სერტიფიკატი, თრენინგი. 2014წ.

ლ. ტოკაძე. ვეივლეტ ტექნოლოგიების გამოყენება სამედიცინო გამოსახულებათა ციფრული დამუშავებისას. II ადგილი სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, სტუ, საინჟინრო კიბერნეტიკისა და ხელსაწყოთმშენებლობის სექცია (ხელმძღვანელი: ი. ჩხეიძე). 2010წ.