სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1762 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ლობჟანიძე. ელექტრონული სწავლება . ტრეინინგი. 2006წ.

Д. Кохреидзе. ელექტროქსელების, სისტემებისა და ფართო დანიშნულების ვენტილური ელექტრული მანქანები 1. სილაბუსი (მაგისტრატურა). 2015წ.

დ. კოხრეიძე. ელექტროქსელების, სისტემებისა და ფართო დანიშნულების ვენტილური ელექტრული მანქანები 1. სილაბუსი (მაგისტრატურა). 2012წ.

Д. Кохреидзе. ელექტროქსელების, სისტემებისა და ფართო დანიშნულების ვენტილური ელექტრული მანქანები 2. სილაბუსი (მაგისტრატურა). 2015წ.

დ. კოხრეიძე. ელექტროქსელების, სისტემებისა და ფართო დანიშნულების ვენტილური ელექტრული მანქანები 2. სილაბუსი (მაგისტრატურა). 2012წ.

გ. კიკოლაშვილი. ელექტრული აპარატები . სილაბუსი ბაკალავრიატი . 2012წ.

გ. კიკოლაშვილი. ელექტრული აპარატები. სილაბუსი (პროფესიული სწავლება IV საფეხური). 2012წ.

გ. კიკოლაშვილი. ელექტრული აპარატების დინამიური მდგრადობა ქსელის ავარიულ რეჟიმში. სილაბუსი (მაგისტრატურა). 2014წ.

გ. კიკოლაშვილი. ელექტრული აპარატების თეორიული საფუძვლები. სილაბუსი (ბაკალავრიატი). 2014წ.

გ. კიკოლაშვილი. ელექტრული აპარატების პროექტირების საფუძვლები . სილაბუსი (ბაკალავრიატი). 2014წ.

გ. კიკოლაშვილი. ელექტრული აპარტების ექსპლუატაცია და რემონტი. სილაბუსი (პროფესიული სწავლება IV საფეხური). 2012წ.

დ. კოხრეიძე. ელექტრული მანქანები: ტრანსფორმატორები, ასინქრონული მანქანები, სინქრონული მანქანები, მუდმივი დენის მანქანები (80 ტესტი). ტესტები მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდებისათვის. 2016წ.

ე. გერსამია. ელექტრული მანქანების და აპარატების წარმოების ტექნოლოგია. სილაბუსი (პროფესიული სწავლება V საფეხური). 2012წ.

Д. Кохреидзе. ელექტრული მანქანების გამოცდები და საიმედოობა. სილაბუსი (მაგისტრატურა). 2015წ.

ე. გერსამია. ელექტრული მანქანების და აპარატების კონსტრუირების ტექნოლოგიური საფუძვლები 1 . სილაბუსი (მაგისტრატურა). 2015წ.

ე. გერსამია. ელექტრული მანქანების და აპარატების კონსტრუირების ტექნოლოგიური საფუძვლები 2. სილაბუსი (მაგისტრატურა). 2015წ.

ე. გერსამია. ელექტრული მანქანების ექსპლუატაცია და რემონტი. სილაბუსი (პროფესიული სწავლება V საფეხური). 2012წ.

Д. Кохреидзе. ელექტრული მანქანების მათემატიკური მოდელირება. სილაბუსი (მაგისტრატურა). 2015წ.

ე. გერსამია. ელექტრული მანქანების წარმოების სპეციფიკური ტექნოლოგიური პროცესები. სილაბუსი (მაგისტრატურა). 2015წ.

Д. Кохреидзе. ელექტული მანქანების მუშაობა მკვებავი ქსელის არასტაციონალურ რეჟიმში . სილაბუსი (მაგისტრატურა). 2015წ.