სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. გოდერძიშვილი. ეფექტური კომუნიკაციის ძირითადი მარკერები. საერთაშორისო ტრენინგი იუნესკოს (UNESCO ) ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის -მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის ( FIPLE ) ეგიდით. 2016წ.

რ. ქუთათელაძე. ეფექტური კომუნიკაციის ძირითადი მარკერები. საერთაშორისო ტრენინგი იუნესკოს ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის მასწავლებელტა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის (FIPLE). 2016წ.

ნ. ხაზარაძე. ექვთიმე თაყაიშვილი 150. სამეცნიერო საიუბილეო კონფერენციის "გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე,შრომების კრებული, რედაქტორი, 172 გვ.. 2014წ.

თ. ხოხობაშვილი. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოება. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების წევრი. 2005წ.

ნ. ხაზარაძე. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოება. ხელმძღვანელი - დღემდე. 2006წ.

რ. შენგელია. ვ. კაკაბაძე. ბიზნესი, პრინციპები და მიმართულებები. 557 გვ.. . 2009წ.

ი. ბურდული. ვარდის სიმბოლიკა აღმოსავლურ და დასავლურ პარადიგმებში. გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოება, კერძო მოხსენება . 2012წ.

ლ. ტოკაძე. ვეივლეტ ტექნოლოგიების გამოყენება სამედიცინო გამოსახულებათა ციფრული დამუშავებისას. II ადგილი სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, სტუ, საინჟინრო კიბერნეტიკისა და ხელსაწყოთმშენებლობის სექცია (ხელმძღვანელი: ი. ჩხეიძე). 2010წ.

ბ. ტატიშვილი. ვენეციის ბიენალე–"ოქროს ლომი". კოორდინატორი. 2012წ.

ბ. ტატიშვილი. ვენეციის ბიენალე–"ოქროს ლომი". კოორდინატორი. 2010წ.

ბ. ტატიშვილი. ვენეციის ბიენალე–"ოქროს ლომი". კოორდინატორი. 2008წ.

ბ. ტატიშვილი. ვენეციის ბიენალე–"ოქროს ლომი". მონაწილე. 2006წ.

ლ. ოსიძე, დიმიტრი დოლაბერიძე. ვილნიუსის სამიტიდან ბუქარესტის სამიტამდე. საერთაშორისო კონფერენციის ორგანიზატორი და საბჭოს თავმჯდომარე. 2015წ.

მ. მელქაძე. ვინ არის დამნაშავე? მთავარი გაზეთი. . 2003წ.

ნ. ხაბეიშვილი. ვორქშოპი EXTEND პროექტი.. . 2010წ.

მ. გაბუნია. ვორქშოფი - აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პრეოქტი- ვორქ-შოფი სამართლის კლინიკის სწავლების მეთოდები.. . 2011წ.

რ. შენგელია. ზ. ლიპარტია. კორპორაციული ფინანსების მართვა: პრაქტიკული სახელმძღვანელო. . 2009წ.

დ. კოხრეიძე, გ. ბუჭველაშვილი. ზეგამტარი ტრანსფორმატორი აგზნების გრაგნილით. თემის ხელმძღვანელი - სტუ, თბილისი 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ელექტროენერგეტიკისა და ელექტრომექანიკის სექცია. 2016წ.

მ. დემეტრაძე. ზოგიერთი მძიმე ლითონისა და ბიოგენური ელემენტების მიგრაცია ბიოსფეროს კომპონენტებში, ნაგავსაყრელების გავლენა მათ შემცველობაზე, ნიადაგსა და წყალში (ქ. თბილისის მაგალითზე). მაგისტრანტის თემა. 0წ.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. თ.დოლიაშვილი. ავიასაწარმოთა სამეურნეო საქმიანობის ეკონომიკური ანალიზი. . 2005წ.