სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1676 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ტოკაძე. ვეივლეტ ტექნოლოგიების გამოყენება სამედიცინო გამოსახულებათა ციფრული დამუშავებისას. II ადგილი სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, სტუ, საინჟინრო კიბერნეტიკისა და ხელსაწყოთმშენებლობის სექცია (ხელმძღვანელი: ი. ჩხეიძე). 2010წ.

ბ. ტატიშვილი. ვენეციის ბიენალე–"ოქროს ლომი". კოორდინატორი. 2012წ.

ბ. ტატიშვილი. ვენეციის ბიენალე–"ოქროს ლომი". კოორდინატორი. 2010წ.

ბ. ტატიშვილი. ვენეციის ბიენალე–"ოქროს ლომი". კოორდინატორი. 2008წ.

ბ. ტატიშვილი. ვენეციის ბიენალე–"ოქროს ლომი". მონაწილე. 2006წ.

ლ. ოსიძე, დიმიტრი დოლაბერიძე. ვილნიუსის სამიტიდან ბუქარესტის სამიტამდე. საერთაშორისო კონფერენციის ორგანიზატორი და საბჭოს თავმჯდომარე. 2015წ.

მ. მელქაძე. ვინ არის დამნაშავე? მთავარი გაზეთი. . 2003წ.

ნ. ხაბეიშვილი. ვორქშოპი EXTEND პროექტი.. . 2010წ.

მ. გაბუნია. ვორქშოფი - აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პრეოქტი- ვორქ-შოფი სამართლის კლინიკის სწავლების მეთოდები.. . 2011წ.

რ. შენგელია. ზ. ლიპარტია. კორპორაციული ფინანსების მართვა: პრაქტიკული სახელმძღვანელო. . 2009წ.

დ. კოხრეიძე, გ. ბუჭველაშვილი. ზეგამტარი ტრანსფორმატორი აგზნების გრაგნილით. თემის ხელმძღვანელი - სტუ, თბილისი 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ელექტროენერგეტიკისა და ელექტრომექანიკის სექცია. 2016წ.

მ. დემეტრაძე. ზოგიერთი მძიმე ლითონისა და ბიოგენური ელემენტების მიგრაცია ბიოსფეროს კომპონენტებში, ნაგავსაყრელების გავლენა მათ შემცველობაზე, ნიადაგსა და წყალში (ქ. თბილისის მაგალითზე). მაგისტრანტის თემა. 0წ.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. თ.დოლიაშვილი. ავიასაწარმოთა სამეურნეო საქმიანობის ეკონომიკური ანალიზი. . 2005წ.

გ. კაკაურიძე. თ.კვერნაძის დისერტაციის "პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული ელემენტის საფუძველზე ახალი უნივერსალური ასტროპოლარიმეტრის შემუშავება, გამოკვლევა და გამოყენება მზის ქრომოსფეროს აქტიურ წარმონაქმნთა შესწავლისათვის" (2015-2017). სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 2015წ.

ლ. კოჭლამაზაშვილი. თავმჯდომარის მოადგილე - კავშირი "განათლება და კეთილდღეობა". . 2014წ.

მ. მელქაძე, ნ.ქვათელაძე, ზ.სვანაძე. თამარმეფის ძეგლი ახალციხეში. . 1997წ.

გ. კოტრიკაძე. თანამედროვე ელექტრონული კომუნიკაციების გზები და საიტის შექმნა ინტერნეტ სივრცეში.. საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელი. 2010წ.

ო. კალანდარიშვილი. თანამედროვე რუსული ენის თეორიული გრამატიკა ნაწილი I(მორფოლოგია)ელ.ვერსიაCD-3594 ბეჭდური ვესია491.7-5/37 70გვ. 2017წ. ინახება სტუ-ს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში. . . 0წ.

ო. კალანდარიშვილი. თანამედროვე რუსული თეორიული გრამატიკა-სილაბუსი. . 2016წ.

ბ. გოდერძიშვილი. თანამედროვე ტექნოლოგიები სწავლებასა და შესწავლაში. აიოვას შტატის უნივერსიტეტის ცენტრი(PDC GETL). 2015წ.