სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1753 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ზ. ლიპარტია. კორპორაციული ფინანსების მართვა: პრაქტიკული სახელმძღვანელო. . 2009წ.

დ. კოხრეიძე, გ. ბუჭველაშვილი. ზეგამტარი ტრანსფორმატორი აგზნების გრაგნილით. თემის ხელმძღვანელი - სტუ, თბილისი 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ელექტროენერგეტიკისა და ელექტრომექანიკის სექცია. 2016წ.

მ. დემეტრაძე. ზოგიერთი მძიმე ლითონისა და ბიოგენური ელემენტების მიგრაცია ბიოსფეროს კომპონენტებში, ნაგავსაყრელების გავლენა მათ შემცველობაზე, ნიადაგსა და წყალში (ქ. თბილისის მაგალითზე). მაგისტრანტის თემა. 0წ.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. თ.დოლიაშვილი. ავიასაწარმოთა სამეურნეო საქმიანობის ეკონომიკური ანალიზი. . 2005წ.

გ. კაკაურიძე. თ.კვერნაძის დისერტაციის "პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული ელემენტის საფუძველზე ახალი უნივერსალური ასტროპოლარიმეტრის შემუშავება, გამოკვლევა და გამოყენება მზის ქრომოსფეროს აქტიურ წარმონაქმნთა შესწავლისათვის" (2015-2017). სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 2015წ.

ლ. კოჭლამაზაშვილი. თავმჯდომარის მოადგილე - კავშირი "განათლება და კეთილდღეობა". . 2014წ.

მ. მელქაძე, ნ.ქვათელაძე, ზ.სვანაძე. თამარმეფის ძეგლი ახალციხეში. . 1997წ.

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური. თანამგზავრული დისტანციური ზონდირების შედეგები გარკვეული მყინვარებისთვის საქართველოს ტერიტორიაზე. EUMETSAT-ის სამუშაო სემინარი – საინფორმაციო დღე აღმოსავლეთ ევროპისა და კავკასიის ქვეყნებისათვის, 2016 წლის 16-20 მაისი, გარემოს ეროვნული სააგენტო, საქართველო, თბილისი. 2016წ.

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, ვ. ცომაია, მ. ძაძამია. თანამგზავრული დისტანციური ზონდირების საფუძველზე აღმოსავლეთ საქართველოს მცირე მყინვარების კვლევა.. „ჰიდროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის 62-ე მაისის სამეცნიერო სესია, 2015 წლის 28 მაისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი. 2015წ.

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, ვ. ცომაია, მ. ძაძამია. თანამგზავრული მონაცემებით მთის მყინვარის ფირნის ხაზის სიმაღლის განსაზღვრა გეფერის მეთოდის გამოყებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, მაისის 63-ე სამეცნიერო სესია, 2016 წლის 20 მაისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი. 2016წ.

გ. კოტრიკაძე. თანამედროვე ელექტრონული კომუნიკაციების გზები და საიტის შექმნა ინტერნეტ სივრცეში.. საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელი. 2010წ.

ო. კალანდარიშვილი. თანამედროვე რუსული ენის თეორიული გრამატიკა ნაწილი I(მორფოლოგია)ელ.ვერსიაCD-3594 ბეჭდური ვესია491.7-5/37 70გვ. 2017წ. ინახება სტუ-ს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში. . . 0წ.

ო. კალანდარიშვილი. თანამედროვე რუსული თეორიული გრამატიკა-სილაბუსი. . 2016წ.

ბ. გოდერძიშვილი. თანამედროვე ტექნოლოგიები სწავლებასა და შესწავლაში. აიოვას შტატის უნივერსიტეტის ცენტრი(PDC GETL). 2015წ.

მ. მელქაძე. თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი რუსთაველის გამზირზე, ქ. თბილისში (მიხეილ ნიკოლაიშვილის სამაგისტრო დიპლომი). . 2008წ.

ლ. ბერიკაშვილი. თანამშრომლობა უცხოეთის სამეცნიერო ცენტრებთან/უცხოეთის უნივერსიტეტებთან . უკრაინა, ხერსონის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ.

ლ. ბერიკაშვილი. თანამშრომლობა უცხოეთის სამეცნიერო ცენტრებთან/უცხოეთის უნივერსიტეტებთან . იტალია, ევროპული აკადემია. 2016წ.

თ. მაჭავარიანი. თარგმანი ინგლისურიდან ქართულად: მასალების პაკეტი საგანში „კარიერის განვითარება“. ელექტრონული სახელმძღვანელო სტუ-ს აგრონომიის სპეციალობის სტუდენტებისთვის. სტუ-სა და აიოვას უნივერსიტეტების ერთობლივი პროექტი. 2015წ.

თ. მაჭავარიანი. თარგმანი ინგლისურიდან ქართულად: „ამინდი და კლიმატი“ (Understanding Weather and Climate, 4-th edition. Edward Aguado, James E. Burt. Pearson Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey. 588 pages ISBN 10: 0131496964 / ISBN 13: 9780131496965). ელექტრონული სახელმძღვანელო სტუ-ს აგრონომიის სპეციალობის სტუდენტებისთვის. სტუ-სა და აიოვას უნივერსიტეტების ერთობლივი პროექტი. 2014წ.

თ. მაჭავარიანი. თარგმანი ინგლისურიდან ქართულად: „ნიადაგმცოდნეობის საფუძვლები“ (Fundamentals of Soil Science, 8-th edition. Henry D. Foth. 360 pages. ISBN 0-471-52279-1). ელექტრონული სახელმძღვანელო სტუ-ს აგრონომიის სპეციალობის სტუდენტებისთვის. სტუ-სა და აიოვას უნივერსიტეტების ერთობლივი პროექტი. 2014წ.