სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1762 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბერიკაშვილი. თანამშრომლობა უცხოეთის სამეცნიერო ცენტრებთან/უცხოეთის უნივერსიტეტებთან . უკრაინა, ხერსონის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ.

ლ. ბერიკაშვილი. თანამშრომლობა უცხოეთის სამეცნიერო ცენტრებთან/უცხოეთის უნივერსიტეტებთან . იტალია, ევროპული აკადემია. 2016წ.

თ. მაჭავარიანი. თარგმანი ინგლისურიდან ქართულად: მასალების პაკეტი საგანში „კარიერის განვითარება“. ელექტრონული სახელმძღვანელო სტუ-ს აგრონომიის სპეციალობის სტუდენტებისთვის. სტუ-სა და აიოვას უნივერსიტეტების ერთობლივი პროექტი. 2015წ.

თ. მაჭავარიანი. თარგმანი ინგლისურიდან ქართულად: „ამინდი და კლიმატი“ (Understanding Weather and Climate, 4-th edition. Edward Aguado, James E. Burt. Pearson Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey. 588 pages ISBN 10: 0131496964 / ISBN 13: 9780131496965). ელექტრონული სახელმძღვანელო სტუ-ს აგრონომიის სპეციალობის სტუდენტებისთვის. სტუ-სა და აიოვას უნივერსიტეტების ერთობლივი პროექტი. 2014წ.

თ. მაჭავარიანი. თარგმანი ინგლისურიდან ქართულად: „ნიადაგმცოდნეობის საფუძვლები“ (Fundamentals of Soil Science, 8-th edition. Henry D. Foth. 360 pages. ISBN 0-471-52279-1). ელექტრონული სახელმძღვანელო სტუ-ს აგრონომიის სპეციალობის სტუდენტებისთვის. სტუ-სა და აიოვას უნივერსიტეტების ერთობლივი პროექტი. 2014წ.

მერაბ ძნელაძე, მაია იზორია, ვერა ჩიხლაძე, ანდრო გოგოლაძე. თბილისის ეკლესიების ბედი, . მთავარი კონსულტანტი წიგნის - ნანა ხაზარაძე. 2014წ.

. თბილისის ეკლესიების ბედი, კლდისუბნის წმინდა გიორგის ეკლესია. წიგნის მთავარი კონსულტატი აკადემიკოსი ნანა ხაზარაძე. 2014წ.

მერაბ ძნელაძე, მაია იზორია, ვერა ჩიხლაძე, ანდრო გოგოლაძე. თბილისის ეკლესიების ბედი, წმინდა ორმოც სებასრიელ მოწამეთა ეკლესია. წიგნის მთავარი კონსულტატი აკადემიკოსი ნანა ხაზარაძე. 2014წ.

მ. ჭელიძე. თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი (საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით). დელეგატი. თბილისი, საქართველო. 2017წ.

ჟ. ვარძელაშვილი. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული და ევროპული ენების პროგრამული მიმართულების ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი, საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება, სასწავლო პროცესისა და სამეცნიერო მუშაობის ორგანიზაცია, ინოვაციების დანერგვა, დოქტორანტების სამეცნიერო მუშაობის ხელმძრვანელობა, დოქტორანტურაში უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკისა და ენის თეორიაში ლექციების კურსები, რუსული როგორც უცხო ენის პრაქტიკული კურსი ბაკალავრიატში; საერთაშორისო კონფერენციების ორგანიზება (2007-2011 წ.წ.). . 0წ.

ნ. ლაზვიაშვილი. თბილისის მერიის პროექტის ფარგლებში შეძენილი ცოდნის (ოპერაციული სისტემა: Microsoft Windows XP, საოფისე: Microsoft word, Microsoft EXCEL, ინტერნეტი). სერტიფიკატი. 2010წ.

ო. ნახუცრიშვილი. თბილისის მთავარ არქიტექტორთან არსებული ქალაქთმშენებლობითი საბჭოს წევრი;. . 1972წ.

მ. მელქაძე, ზ.სვანაძე. თბილისის საერთაშორისო ბიენალე. „ქალაქი ქალაქში“ - რიყის ტერიტორიის სივრცულ-არქიტექტურული გადაწყვეტა . დიპლომი. 1991წ.

მ. შარიქაძე, ი. თავდუმაძე, რ. პაატაშვილი, ზ. სურამელაშვილი, ა. ადამიანი. თბილისისპირა რაიონის ზედაცარცული ქანების ნაპრალოვანი სისტემები. შპს"Canargo Georgia"-ს ფონდები. თბილისი. 39 გვ.. 2014წ.

მ. შარიქაძე, ი. თავდუმაძე, რ. პაატაშვილი, ზ. სურამელაშვილი. თბილისისპირა რაიონის მაიკოპური აუზის სედიმენტაციური პირობები. შპს"Canargo Georgia"-ს ფონდები. თბილისი. 29 გვ.. 2016წ.

მ. შარიქაძე, ი. თავდუმაძე, რ. პაატაშვილი, ზ. სურამელაშვილი. თბილისისპირა რაიონის შუაეოცენური ქანების ნაპრალოვანი სისტემები. შპს"Canargo Georgia"-ს ფონდები. თბილისი. 56 გვ.. 2016წ.

რ. ხასია. თბილკრედიტბანკი, პერსონალური გამოფენა, ქ.თბილისი, საქართველო;. . 2000წ.

. თინა იველაშვილი "ეთნიკური უმცირესობები სამცხე-ჯავახეთში". წიგნის რედაქტორი, გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი, 310 გვ.. 2015წ.

დ. ბლუაშვილი. თრეინინგი: ”სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი” სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი(აშშ), ”სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ.”(აშშ). . 2009წ.

ლ. კოჭლამაზაშვილი. თრენინგ კურსი „ელემენტარული ეკონომიკა“. . აშშ -ს ეკონომიკური განათლების ეროვნული საბჭოს პროგრამა და ასოციაცია :განათლება და კეთილდღეობა“. . 2008წ.