სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1753 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ხაზარაძე, მერაბ ძნელაძე, მაია იზორია, ვერა ჩიხლაძე, ანდრო გოგოლაძე. თბილისის ეკლესიების ბედი, . მთავარი კონსულტანტი წიგნის - ნანა ხაზარაძე. 2014წ.

ნ. ხაზარაძე. თბილისის ეკლესიების ბედი, კლდისუბნის წმინდა გიორგის ეკლესია. წიგნის მთავარი კონსულტატი აკადემიკოსი ნანა ხაზარაძე. 2014წ.

ნ. ხაზარაძე, მერაბ ძნელაძე, მაია იზორია, ვერა ჩიხლაძე, ანდრო გოგოლაძე. თბილისის ეკლესიების ბედი, წმინდა ორმოც სებასრიელ მოწამეთა ეკლესია. წიგნის მთავარი კონსულტატი აკადემიკოსი ნანა ხაზარაძე. 2014წ.

მ. ჭელიძე. თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი (საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით). დელეგატი. თბილისი, საქართველო. 2017წ.

ჟ. ვარძელაშვილი. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული და ევროპული ენების პროგრამული მიმართულების ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი, საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება, სასწავლო პროცესისა და სამეცნიერო მუშაობის ორგანიზაცია, ინოვაციების დანერგვა, დოქტორანტების სამეცნიერო მუშაობის ხელმძრვანელობა, დოქტორანტურაში უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკისა და ენის თეორიაში ლექციების კურსები, რუსული როგორც უცხო ენის პრაქტიკული კურსი ბაკალავრიატში; საერთაშორისო კონფერენციების ორგანიზება (2007-2011 წ.წ.). . 0წ.

ნ. ლაზვიაშვილი. თბილისის მერიის პროექტის ფარგლებში შეძენილი ცოდნის (ოპერაციული სისტემა: Microsoft Windows XP, საოფისე: Microsoft word, Microsoft EXCEL, ინტერნეტი). სერტიფიკატი. 2010წ.

ო. ნახუცრიშვილი. თბილისის მთავარ არქიტექტორთან არსებული ქალაქთმშენებლობითი საბჭოს წევრი;. . 1972წ.

მ. მელქაძე, ზ.სვანაძე. თბილისის საერთაშორისო ბიენალე. „ქალაქი ქალაქში“ - რიყის ტერიტორიის სივრცულ-არქიტექტურული გადაწყვეტა . დიპლომი. 1991წ.

მ. შარიქაძე, ი. თავდუმაძე, რ. პაატაშვილი, ზ. სურამელაშვილი, ა. ადამიანი. თბილისისპირა რაიონის ზედაცარცული ქანების ნაპრალოვანი სისტემები. შპს"Canargo Georgia"-ს ფონდები. თბილისი. 39 გვ.. 2014წ.

მ. შარიქაძე, ი. თავდუმაძე, რ. პაატაშვილი, ზ. სურამელაშვილი. თბილისისპირა რაიონის მაიკოპური აუზის სედიმენტაციური პირობები. შპს"Canargo Georgia"-ს ფონდები. თბილისი. 29 გვ.. 2016წ.

მ. შარიქაძე, ი. თავდუმაძე, რ. პაატაშვილი, ზ. სურამელაშვილი. თბილისისპირა რაიონის შუაეოცენური ქანების ნაპრალოვანი სისტემები. შპს"Canargo Georgia"-ს ფონდები. თბილისი. 56 გვ.. 2016წ.

რ. ხასია. თბილკრედიტბანკი, პერსონალური გამოფენა, ქ.თბილისი, საქართველო;. . 2000წ.

ნ. ხაზარაძე. თინა იველაშვილი "ეთნიკური უმცირესობები სამცხე-ჯავახეთში". წიგნის რედაქტორი, გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი, 310 გვ.. 2015წ.

დ. ბლუაშვილი. თრეინინგი: ”სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი” სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი(აშშ), ”სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ.”(აშშ). . 2009წ.

ლ. კოჭლამაზაშვილი. თრენინგ კურსი „ელემენტარული ეკონომიკა“. . აშშ -ს ეკონომიკური განათლების ეროვნული საბჭოს პროგრამა და ასოციაცია :განათლება და კეთილდღეობა“. . 2008წ.

თ. ყანდაშვილი. თრენინგ კურსი „ელემენტარული ეკონომიკა“. . აშშ -ს ეკონომიკური განათლების ეროვნული საბჭოს პროგრამა და ასოციაცია :განათლება და კეთილდღეობა“. . 2008წ.

ლ. კოჭლამაზაშვილი. თრენინგ კურსი ეკონომიკის პედაგოგებისათვის. . აშშ -ს ეკონომიკური განათლების ეროვნული საბჭოს პროგრამა და ასოციაცია :განათლება და კეთილდღეობა“.. . 2006წ.

თ. ყანდაშვილი. თრენინგ კურსი ეკონომიკის პედაგოგებისათვის. . აშშ -ს ეკონომიკური განათლების ეროვნული საბჭოს პროგრამა და ასოციაცია :განათლება და კეთილდღეობა“. 2006წ.

ლ. კოჭლამაზაშვილი. თრენინგ კურსი „ბიზნეს-გეგმა“. . თეუსუ. 2008წ.

თ. ყანდაშვილი. თრენინგ კურსი „ბიზნეს-გეგმა“. . თეუსუ. 2008წ.