სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1753 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. გუჯაბიძე. ინდივიდუალური სახლის პროექტი თბილისში, რადიანის ქ. 18(რეალიზებული). . 2016წ.

ნ. ნათბილაძე, გ. ხატიაშვილი. ინვერსიული გარდამქმნელი მექანიზმების კატალოგი.. საქ.პატენტი დეპონირების მოწმობა 5960. 2015წ.

გ. კაიშაური. ინვერსიული შაქრის მასური წილის განსაზღვრა უალკოჰოლო სასმელებში, ვაჟინებსა და კონცენტ-რატებში. მეთოდური მითითება ლაბორატორიული სამუშაოს შესასრულებლად დისციპლინაში ”უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია” კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. თბ. 2008წ.

თ. წივწივაძე, რ.კლდიაშვილი, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, გ.სულაქველიძე. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრისაქპატენტი. საქართველოს პატენტი p4427. 2007წ.

კ. გორგაძე. ინტენსიური სასწავლო კურსი"სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირების ,გამოყენების და შენახვის უსაფრთოების უზრუნველყოფა" საკვალიფიკაციო სერტიფიკატი. ორგანიზებული არასამთავრობო ორგანიზაციის "ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების მართვა"-ს მიერ,შვედეთის მთავრობის სრულად დაფინანსებული პროეცტის ფარგლებში. 2016წ.

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის დაცვა ქსელში გადაცემისას.. საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელი. 2011წ.

ლ. ოსიძე, დოლაბერიძე დიმიტრი, მეტრეველი ლევანი. ირან-საქართველოს თანამედროვე ურთიერთობები. საერთაშორისო კონფერენციის ორგანიზატორი და საბჭოს თავმჯდომარე. 2016წ.

ნ. იმნაძე. ისტორიული განაშენიანების რეკონსტრუქცია - რევიტალიზაცია ტურიზმის მიმართებაში . . 2009წ.

G. Goradze. იტალიის სასამართლო სისტება და ორგანიზაციულ დანაშაულთან ბრძოლა. ვორქშოფი. იტალია. 2015წ.

კ. გორგაძე. კ. გორგაძე. დროებითი თანამშრომლობა სსიპ-შეფასებისდა გამოცდების ეროვნულ ცენტრთან 2014 წელს. . ცნობის№ MES 6 15 00130458. 2015წ.

კ. გორგაძე. კ. გორგაძე. კ. გორგაძე. დროებითი თანამშრომლობა სსიპ-შეფასებისდა გამოცდების ეროვნულ ცენტრთან 2012 წელს. . ცნობის№ 09/07/5. 2013წ.

რ. კლდიაშვილი. კ.კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეოვნული ცენტრის კონსერვაცია-რესტავრაციის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. . . 2015წ.

რ. კლდიაშვილი. კ.კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეოვნული ცენტრის რესტავრაციის საბჭოს წევრი. . 2016წ.

თ. გრიგოლია. კავკასიის საერთაშორისო ენერგეტიკული დერეფანი და საქართველო. ბროშურა. 0წ.

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, ნ. ბეგალიშვილი. კავკასიონის მყინვარებზე კლიმატის ცვლილების ზემოქმედების შეფასება დისტანციური დაკვირვების ტექნოლოგიების გამოყენებით, დასკვნითი ანგარიში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, 2014 წლის 26 დეკემბერი,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი. 2014წ.

მ. ჯიქია. კარლ ვინსონის სახელობის მმართველობის სკოლის, საქართველოს საზოგადოებრივი ინსტიტუტისა და ჯორჯიის უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული სახელმწიფო მართვის პროგრამა. (ხანგრძლივობა: იანვარი-ნოემბერი, 2005წ.). 2005წ.

მ. გუჯაბიძე. კაფე ,,არტჰაუსი'' რიყეზე(რეალიზებული). . 2016წ.