სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. გასიტაშვილი. კონფერენციების საორგანიზაციო კომიტეტის წევრობა: 25 კონფერენციის ორგომიტეტის წევრი. . 0წ.

გ. კოტრიკაძე. კრიპტომეთოდი გასაღების გამოყენებისა და გამოთვლის გარეშე, მისი გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში.. საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელი. 2011წ.

. კრისტალოგრაფთა საერთაშორისო კავშირის წევრი. პირადი საიდენტიფიკაციო ნომერი ID: IUCr10090. 2004წ.

T. Dzigrashvili. კრისტალოგრაფთა საერთაშორისო კავშირის წევრი. სიდენტიფიკაციო კოდიIUCr10090. . 2004წ.

მ. წულუკიძე. კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში. აშშ საერთაშორისო კითხვის ასოციაციის პროგრამა. სერთ. # 0074. 2004წ.

თ. კაჭარავა. კულტურულ მცენარეთა სელექცია-მეთესლეობა - მეთოდური მითითება, 30გ.. რეცენზენტი. 2007წ.

მ. წვერავა. კუსები;ინგლისური ენის შემსწავლელი ევროსტანდარტის მოთხოვნათა სეასბამისი პირველი დონე. tuc 0013. 2010წ.

რ. შენგელია. ლ. დოლიკაშვილი. ტურიზმის ეკონომიკა. სახელმძღვანელო. . 2009წ.

T. Mebuke. ლექციები გიფუს უნივერსიტეტში, იაპონია. 17-23 აპრილი 2010, ოქტომბერი 2011, 3-8 ნოემბერი 2015. 2010წ.

Ж. Вардзелашвили. ლექციების კურსის წაკითხვა უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებელში:Республика Казахстан, Актау РГКП «Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова»; ტელ.: 8 (7292) 42 57 77. წერილი–მოწვევა: 16.11.11. № КПШ-2/1075. 2011წ.

ზ. გასიტაშვილი. ლექციების კურსის წაკითხვა უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებში. • Московский Государственный Университет Экономики, Статистики и Информатики (МЭСИ), профессор-консултант по кафедре «Управление Персоналом» по курсу «Управление Персоналом» • МЭСИ преподаватель-консултант по кафедре «Общей теории систем о и системный анализ» по курсу «Теория организации и системный анализ» • МЭСИ профессор-консултант по кафедре «Управление Персоналом» по курсу «Организационное поведение» • МЭСИ преподаватель-консултант по кафедре «Общей теории систем о и системный анализ» по курсу «Исследование систем управления». 0წ.

გ. კოტრიკაძე. ლოკალური და გლობალური კომპიუტერული ქსელები. ინტერნეტი, ინტრანეტი და ქსელური ტოპოლოგიები. საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელი. 2010წ.

მ. ბაღათურია. ლუბლიანას ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მენეჯმენტის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორის აგნესა ჟეპკას სამეცნიერო სემინარი.. მონაწილეობა სამეცნიერო სემინაში:"ბიზნესის დამოუკიდებლობა პოლონეთის მაგალითზე". 2015წ.

მ. ბაღათურია. ლუბლიანას ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მენეჯმენტის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორის აგნესა ჟეპკას სამეცნიერო სემინარი.. მონაწილეობა სამეცნიერო სემინარში:"პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები მეცნიერების კომერციალიზაციაში, როგორც გლობალიზაციის პროცესის დამოუკიდებლობის ფაქტორი პოლონეთის მაგალითზე". 2015წ.

ე. შენგელია, გ. ანდრიაძე. მაგისტრანტის თემა. დამუშავებულ ხილ–ბოსტნეულში ნიტრატ–ნიტრიტის ტრანსფორმაციის მექანიზმის შესწავლა . . 2014წ.

ე. შენგელია, გ. ავქოფაშვილი. მაგისტრანტის თემა. კაზრეთის ,,მადნეულის” ტერიტორიაზე მძიმე ლითონების განაწილება სისტემაში ,,წყალი-ნიადაგი-მცენარე”. . 2011წ.

ე. შენგელია, ი. ქავთარაძე. მაგისტრანტის თემა. სასმელი და ტექნიკური წყლის დარბილება ადგილობრივი სორბენტის გამოყენებით.. . 0წ.

ე. შენგელია, ნ. გეგია. მაგისტრანტის თემა. ჩამდინარე წყლებიდან მცენარეული ზეთების მოცილება ადგილობრივი მასალების გამოყენებით. . 2009წ.

ე. შენგელია, გ. დემურიშვილი. მაგისტრანტის თემა. წყლის გაწმენდა რკინის იონებისგან ქვანახშირის ფიქალებზე ადსორბციის გზით. . 2007წ.

ე. შენგელია, ე. მჩხიანი. მაგისტრანტის თემა.ნიტრტების შემცველობა ღია და დახურული გრუნტის მწვანილეულში. . . 2013წ.