სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ლ. ოსიძე, დიმიტრი დოლაბერიძე. ვილნიუსის სამიტიდან ბუქარესტის სამიტამდე. საერთაშორისო კონფერენციის ორგანიზატორი და საბჭოს თავმჯდომარე. 2015წ.

ნ. ხაბეიშვილი. ვორქშოპი EXTEND პროექტი.. . 2010წ.

დ. ბლუაშვილი. თრეინინგი: ”სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი” სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი(აშშ), ”სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ.”(აშშ). . 2009წ.

მ. წვერავა. თრენინგი: სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ '' . აშშ, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2009წ.

ლ. ოსიძე, დოლაბერიძე დიმიტრი, მეტრეველი ლევანი. ირან-საქართველოს თანამედროვე ურთიერთობები. საერთაშორისო კონფერენციის ორგანიზატორი და საბჭოს თავმჯდომარე. 2016წ.

ზ. გასიტაშვილი. კონფერენციების საორგანიზაციო კომიტეტის წევრობა: 25 კონფერენციის ორგომიტეტის წევრი. . 0წ.

მ. წულუკიძე. კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში. აშშ საერთაშორისო კითხვის ასოციაციის პროგრამა. სერთ. # 0074. 2004წ.

მ. წვერავა. კუსები;ინგლისური ენის შემსწავლელი ევროსტანდარტის მოთხოვნათა სეასბამისი პირველი დონე. tuc 0013. 2010წ.

ზ. გასიტაშვილი. ლექციების კურსის წაკითხვა უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებში. • Московский Государственный Университет Экономики, Статистики и Информатики (МЭСИ), профессор-консултант по кафедре «Управление Персоналом» по курсу «Управление Персоналом» • МЭСИ преподаватель-консултант по кафедре «Общей теории систем о и системный анализ» по курсу «Теория организации и системный анализ» • МЭСИ профессор-консултант по кафедре «Управление Персоналом» по курсу «Организационное поведение» • МЭСИ преподаватель-консултант по кафедре «Общей теории систем о и системный анализ» по курсу «Исследование систем управления». 0წ.

ზ. გასიტაშვილი. მეცნიერებათა აკადემიების წევრობა:. • საქართველოს საინჟინრო აკადემია • საერთაშორისო საინჟინრო აკადემია. 0წ.

ზ. გასიტაშვილი. მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი:. • “უჯრედოვან ავტომატური გარემოს მართვის სპეციალიზებული ქსელური მოდელის დამუშავება” • სპეციალობა: 05.02.04 - გამოთვლითი მანქანები, კომპლექსები, ქსელები და მართვის სისტემის მოწყობილობანი. 1994 წ.. 0წ.

ზ. გასიტაშვილი. მიღწევა, კვალიფიკაცია, გამოცდილება და დამსახურება:. • კომპლექსურ ავტომატიზაციაში საერთაშორისო კორპორაცია "Invensys Process Systems" LLC (გერმანია, დიუსელდორფი) წარმომადგენელი საქართველოში • ააიპ “სტრატეგიულ კვლევათა ცენტრის” დირექტორი • კავშირის “ერთიანი საქართველოსთვის” დამფუძვნებელი • ინფორმატიკის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავჯდომარე. 0წ.

ნ. რურუა. მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - ლიანდაგის მონტიორი. სსიპ “განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი”. 2015წ.

M. Jikia. მოსკოვის პოლიტიკური სკოლისა და რობერტ ბოშის ფონდის მეირ ორგანიზებული საერთაშორისო ფორუმი თემაზე: უნივერსალიზმი. ქ. ბერლინი, გერმანია. ქ. ბერლინი, გერმანია. 2016წ.

ი. გოგოძე. მრავალდონიანი საინოვაციო პოლიტიკა და ევროინტეგრაცია. რედაქტორი. 2010წ.

ვ. სამხარაძე. ნიადაგის ეროზიის საწინააღმდეგო მანქანა იარაღები. . 2002წ.

ნ. კუციავა. ნივთიერებების და მასალების ქიმიური ანალიზის ლაბორანტი-პროფესიული სწავლების პროგრამის ხელმძღვანელი. . 0წ.

M. Jikia. პოტსდამის უნივერსიტეტისა და DAAD მიერ ჩატარებული საზაფხულო სკოლა თემაზე: ფინანსები და საბანკო საქმე . ქ. პოტსდამი, გერმანია. 2006წ.

ნ. კუციავა. პროექტი "SENSER" კოორდინატორი. . 0წ.

თ. ჟორდანია. პროფესიულ-საკვალიფიკაციო სტანდარტი-მებეტონე. . 2002წ.